Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Struktura katalogów i plików

Dokument opisuje podstawowe zasady działania szablonu oraz strukturę plików odpowiedzialnych za renderowanie sklepu.

Katalogi i zasada działania

Przedstawiona lista zawiera tylko część najważniejszych plików i katalogów struktury szablonu. 

 •  css - katalog z czcionkami, plikami less, css
  •  fonts
  •  less
  •  atomstore-responsive.css
  •  atomstore.css
  •  bootstrap.css
  •  font-awesome.css
  •  template.css
 •  images - katalog z elementami graficznymi szablonu
 •  js - katalog z bibliotekami Javascript
 •  layouts
  •  default.ctp - główny layout strony
 •  views - katalog i pliki odpowiadające poszczególnym podstronom sklepu, ponadto elementy ładowane w dowolnych miejscach
  •  ...
  •  categories
  •  elements - pliki z elementami strony (np. element menu, nagłówek, stopka itp.)
  •  products
  •  user_carts
  •  users
   •  home.ctp - główna strona, homepage
  •  ...

Zależność struktury plików i kolejność wywoływania poszczególnych plików (elementów) zostanie przedstawiona na przykładzie głównej strony sklepu.

 

Głównym plikiem od którego zaczyna się renderowanie strony, jest plik /layouts/default.ctp, w którym ładowane są poszczególne elementy strony. W pliku tym powinny się znaleźć wszystkie elementy, które są powtarzalne na każdej podstronie (np. stopka, menu itp), a także bardzo ważna zmienna $content_for_layout, w której znajduje się treść poszczególnych podstron (plik odpowiadający za str. główną to /views/users/home.ctp). Przykładowa zawartość pliku layouts/default.ctp oraz jej odzwierciedlenie na stronie:  

 

<!DOCTYPE html>
	<head>
		<?php 
			/* Meta tagi */
			echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'head')
		?>
	</head>
	<body>
		<div class="wrap-header">
			<?php 
				/* Nagłówek strony */
				echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'header')
			?>
		</div>
		
		<div class="wrap-navbar">
			<div class="container">
				<?php 
					/* Nawigacja - kategorie */
					echo this->element(
						TEMPLATE_NAME.DS.'main_nav',
						array(
							'cache' => array(
								'time' => Configure::read('Cache.short_time'),
								'key' => getStandardCacheKey()
							)
						)
					)
				?>
			</div>
		</div>
		
		<div class="wrap-content">
			<div class="main-container container">
				<?php 
					/* Ścieżka okruchów */
					echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'breadcrumbs')
				?>
				
				<div class="row">
					<?php if ($left_boxes = getSidebarContent('left_column')): ?>
						<aside class="sidebar sidebar-left">
							<?php 
								/* Wyświetlenie lewego sidebara */
								echo this->element(
									TEMPLATE_NAME.DS.'sidebar',
									array(
										'boxes' => $left_boxes
									)
								)
							?>
						</aside>
					<?php endif ?>
					
					<section class="main-content <?php echo $left_boxes ? 'sidebar-left-true' : 'sidebar-left-false' ?>">
						<?php 
							/* Komunikaty systemowe */
							echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'message')
						?>
						
						<?php 
							/* Treść strony */
							echo $content_for_layout
						?>
					</section>
				</div>
			</div>
		</div>
		
		<div class="wrap-footer">
			<?php 
				/* Stopka */
				echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'footer')
			?>
		</div>
		
		<?php 
			/* Informacja o ciasteczkach */
			echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'cookies')
		?>
		
		<?php 
			/* JavaScript i Szablony */
			echo this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'scripts')
		?>
	</body>
</html>

 

 

 

W treści znajduje się m.in. wywołanie metody getSidebarContent() - pobiera ona nazwy elementów które mają być załadowane na stronie, wg konfiguracji z panelu administratora (USTAWIENIA → SZABLONY).


Pliki

Pliki szablonowe posiadają rozszerzenie "ctp". Są to pliki, w których można wykorzystywać funkcje i skrypty PHP. Każda podstrona posiada indywidualny plik odpowiedzialny za jej wyrenderowanie, np. /views/static_pages/show.ctp odpowiada za wyświetlenie każdej strony statycznej. Oprócz plików odpowiadających poszczególnym podstronom sklepu szablon zawiera m.in. layout główny oraz tzw. elementy.

 

Pliki z elementami

W plikach szablonu bardzo często używane jest odwołanie do innych elementów, np:

echo $this->element(
	TEMPLATE_NAME.DS.'sidebar',
	array(
		'boxes' => $left_boxes
	)
)

Pierwszy parametr "TEMPLATE_NAME" wskazuje na aktywny szablon (stała zawiera nazwę aktywnego szablonu, np "atomdemo").

Drugi parametr jest tablicą, która zawiera informacje przekazywane do danego elementu. Takie "elementy" można dowolnie tworzyć, znajdują się one w katalogu views/elements/.

 

Drugim rodzajem elementów, są elementy zwracane bezpośrednio z silnika sklepu, takich elementów nie da się edytować, ich wywołanie wygląda np w ten sposób:

echo $this->element(
	'_default'.DS.'bottom_page_scripts'
)

W tym przypadku, pierwszy parametr wywołania funkcji zamiast stałej TEMPLATE_NAME posiada ciąg znaków '_default', co oznacza że element znajduje się poza katalogiem elements i nie da się go edytować.

 

Zmienne w widokach

Poszczególne widoki sklepu posiadają dedykowane zmienne, zdefiniowane poza widokiem. Dla przykładu, jeśli wyświetlany jest widok karty produktu, wówczas potrzebne dane znajdują się w zmiennej $product. Może się zdażyć, że nie wszystkie dane znajdują się w takiej tablicy, wtedy możemy skorzystać z globalnych funkcji PHP wymienionych w innym rozdziale dokumentacji.

 

Moduły i ustawienia

W widokach używana jest funkcja module(), która jako parametr przyjmuje klucz z nazwą modułu. W zależności od modułów, które są uruchomione na sklepie, część elementów nie jest wyświetlana. Np. do sprawdzenia czy moduł filtrów jest aktywny, trzeba wywołać funkcję w postaci: module('FILTER').

 

Do odczytywania ustawień ze sklepu służy funkcja setting(). Jako parametr przyjmuje ona ciąg znaków z nazwą ustawienia, np. jeśli chcemy odczytać nazwę sklepu, wówczas wywołujemy funkcję z parametrem: setting('GLOBAL_STORE_NAME').

 

Moduły i ustawienia znajdują się w panelu administracyjnym sklepu → USTAWIENIA → KONFIGURACJA SKLEPU.

 

Główny layout

W katalogu wybranego szablonu mamy nastepującą strukturę:

  |-css

  |-images

  |-js

  |-layouts

  |-views

 

Główny plik z layoutem, znajduje się w pliku layouts/default.ctp. W tym pliku renderowane są wszystkie wywołania sklepu (oprócz wywołań ajax'owych). Jest to standardowa postać HTML ze znacznikami html, head, body. W pliku tym wyświetlane powinny być powtarzalne elementy występujące na wszystkich podstronach sklepu (stopka, nawigacja itp).

 

Znajduje się tu kluczowa zmienna $content_for_layout, która zawiera treść poszczególnych stron (logowania, listy produktów, stron statycznych, rejestracji itd.), wszystkich stron oprócz wywołań ajaxowych. Zmienna ta jest zastępowana treścią poszczególnych widoków (plików), opisanych częściowo poniżej. 

 

Przykład podstrony - strona główna

Główna strona generowana jest w pliku: /views/users/home.ctp

 

Nie posiada ona zmiennych dedykowanych, całość wygenerowana jest na podstawie elementów i funkcji globalnych. Wszystkie elementy wywołane  w tym widoku znajdują się w katalogu /views/elements/.

 

Może się zdażyć sytuacja, że element będzie się znajdować w katalogu poziom niżej, wówczas wywołanie takiego elementu może wyglądać w ten sposób (element w katalogu /views/elements/boxes/news.ctp):

echo $this->element(
	TEMPLATE_NAME.DS.'boxes'.DS.'news',
	array(
		'id' => 'News'
	)
) 

W domyślnym szablonie (w zależności od ustawień), przez elementy pobierane są takie treści jak: strefy banerowe, nowości, bestsellery, aktualności itp.

 

Przykład podstrony - strona statyczna

Strona statyczna wyświetlana jest za pośrednictwem pliku: /views/static_pages/show.ctp

Całość treści znajduje się w dedykowanej zmiennej $page. 

 

Na podstawie stron statycznych, można także budować menu strony, w szablonie demo jest element "menu_static_page.ctp", który zawiera przykładową strukturę takiego menu.

 

Pobieranie stron statycznych może się także odbywać na innych stronach sklepu, służą do tego specjalnie przygotowane funkcje globalne, opisane  w dokuemntacji ("Szablon"»"Funkcje").

 

Przykład podstrony - strona logowania

Treść strony logowania znajduje się w pliku: /views/users/login.ctp

W pliku login.ctp, wywoływany jest element "login_page". Treść strony logowania została przeniesiona do tego pliku, ponieważ jest on wyświetlany także w innych widokach i tym samym pozwala na uniknięcie dublowania kodu.

 

Element "login_page", oprócz standardowego sposobu logowania, zawiera kod umożliwiający logowanie poprzez np facebook'a, czy google.

Możliwość logowania przez facebook'a czy google'a, możliwa tylko po odpowiedniej konfiguracji z poziomu panelu administratora sklepu.

 

Javascript do obsługi logowania przez wtyczki znajduje się w elemencie "scripts", który ładowany jest w głównym layoucie sklepu. W elemencie "scripts" znajduje się wywołanie elementów z silnika sklepu ( $this->element(TEMPLATE_NAME.DS.'scripts') ), którego nie można edytować i jest wymagane do prawidłowego funkcjonowania.


Less i CSS

Szablon zbudowany jest na dynamicznym arkuszu stylów LESS oraz frameworku Bootstrap CSS. Wszystkie pliki znajdują się w katalogu css/less szablonu. W głównym folderze css znajdują się pliki z rozszerzeniem .css, które są wynikiem kompilacji wszystkich plików less.

 • atomstore-responsive.css - style dotyczące responsywnej wersji szablonu, przekompilowane pliki katalogu less/atomstore
 • atomstore.css - przekompilowane pliki katalogu less/atomstore
 • bootstrap.css - przekompilowane pliki katalogu less/bootstrap
 • font-awesome.css - przekompilowane pliki katalogu less/font-awesome
 • template.css - jest to plik, w którym trzymane są arkusze stylów, edytowane poprzez panel administracyjny sklepu (Ustawienia/szablony/edycja szablonu)
 • styles.min.css* - skompresowany plik css, wygenerowany na podstawie plików z powyższej listy (dostępny tylko na wersji produkcyjnej sklepu)

Jeśli nastąpiła zmiana w plikach less, odpowiednio pliki z rozszerzeniem *.css zostają na nowo przekompilowane (oprócz pliku template.css który zarządzany jest przez panel sklepu).

 

Sklep może działać w dwóch trybach: developerskim oraz produkcyjnym.

 

W wersji developerskiej, każda zmiana w plikach less jest wykrywana i pliki css generowane są automatycznie na nowo. Do źródła strony dodane są poszczególne pliki (nie jak w wersji produkcyjnej skompresowany jeden plik styles.min.css)

 

W wersji produkcyjnej, pliki less nie są już sprawdzane ze względu na optymalizację sklepu. Zmiany wprowadzone w less'ach wymagają usunięcia plików css (atomstore-responsive.css, atomstore.css, bootstrap.css, font-awesome.css, styles.min.css, UWAGA! template.css musi pozostać), aby wymusić ponowne wygenerowanie skompresowanego arkusza styli styles.min.css.

 

W katalogu css/less/atomstore znajduje się plik o nazwie variables.less, który zawiera podstawową konfigurację szablonu.

 

Pliki less, css oraz javascript do szablonu ładowane są w pliku views/elements/head.ctp.


Javascript i biblioteki

Wszystkie biblioteki i funkcje javascriptowe zlokalizowane są w katalogu js

 |-vendor

 |-atomstore

 |-atomstore.app.js

 |-scripts.min.js*

 

vendor - w tym katalogu dodawane są biblioteki oraz pluginy, w obecnej wersji szablonu używane są komponenty jak:

- jquery - w wersji v1.11.0

- blueimp-gallery - w wersji 2.14.1

- bootstrap - w wersji v3.1.1 

- Modernizr - w wersji 2.7.0

- ketchup - w wersji 0.3.2

 

atomstore - katalog zawiera dedykowane pliki js, odpowiedzialne za działanie oraz wygląd poszczególnych elementów na stronie sklepu (formularzy, elementów formularzy, walidację itp). 

 

scripts.min.js - plik, który zawiera skompresowaną wersję wszystkich plików, dostępny TYLKO dla wersji produkcyjnej sklepu. Dla sklepu w wersji developerskiej, wszystkie pliki ładowane są osobno. 

 

Konfiguracja i dodawanie nowych plików javascript'owych znajduje się w pliku views/elements/head.ctp. Jeśli sklep znajduje się w wersji produkcyjnej, wówczas zmiana w poszczególnych plikach, wymaga ponownego wygenerowania pliku scripts.min.js (wystarczy usunąć plik scripts.min.js, który zostanie utworzony automatycznie z plików skonfigurowanych w head.ctp).


Newsletter

Szablony newslettera definiowane są przez panel administracyjny → NEWSLETTER → SZABLONY, jednak w plikach szablonu można określić sposób renderowania produktów w treści mailingu.

 •  views/elements/newsletter
  •  product - możliwe sposoby renderowania pojedynczego produktu
  •  products - możliwe sposoby renderowania grupy produktów
  •  product.ctp - domyślny sposób renderowania pojedynczego produktu
  •  products.ctp - domyślny sposób renderowania grupy produktów

Administrator wybiera odpowiedni plik szablonu podczas uzupełniania treści newslettera w zakresie pól typu 'produkt':

 

 

lub 'grupa produktów':

 


AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab