Jak rozpocząć sprzedaż zagraniczną? Pobierz nowego e-booka. Pobierz teraz

Metody - zamówienia

CancelReceipts

Anulowanie dyspozycji wydruku paragonu. Metoda stworzona z myślą o integracji z drukarką fiskalną. W panelu sklepu administrator oznacza zamówienia, dla których ma zostać wydrukowany paragon. Integrator pobiera dane tych zamówień, przekazując do metody GetOrdersSpecified parametr 'receipt' = 1. Jeśli operator drukarki rezygnuje z wydruku paragonu, integrator może wysłać do metody CancelReceipts odpowiednią informację, aby dane tego zamówienia nie były w dalszym ciągu pobierane.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 


Format XML + komentarze:

<orders>
	<order>
		<id>123</id> <!-- numer zamówienia w AtomStore (wymagany) -->
	</order>
	<order>
		<id>126</id>
	</order>
</orders>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<orders><order><id>123</id></order></orders>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->CancelReceipts($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w polu <order> → <id>,

- metoda pomija zamówienia, którym w międzyczasie uzupełniono numer paragonu (takie zamówienia tak czy inaczej nie będą już zwracane do drukarki),

- zmiany wykonywane przez Atom API nie aktualizują daty ostatniej modyfikacji zamówienia, dzięki czemu zewnętrzna integracja nie pobiera niepotrzebnie informacji o własnych zmianach w ramach importu zamówień nowych / zmodyfikowanych.


GetOrders

Uogólniona postać metody GetOrdersSpecified, pozwalająca na pobranie wszystkich zamówień zapisanych w sklepie. Metoda niezalecana ze względu na potencjalnie bardzo duże ilości danych.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetOrders($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane, uwagi: 

Patrz: GetOrdersSpecified.


GetOrdersSpecified

Pobieranie zamówień z możliwością filtrowania i różnicowania danych.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
orderStatusId nie string   opcjonalne filtrowanie po statusie zamówienia wskazanym poprzez id (patrz: GetOrdersStatuses); można przekazać wiele statusów oddzielając je przecinkiem
fromOrderId nie int 0 zawężenie danych do zamówień z numerem równym lub większym od podanego
limit nie int 0 ilość pobieranych zamówień; dla wartości 0 zakres zwracanych danych nie jest limitowany
receipt nie int 0 parametr stworzony z myślą o integracji z drukarką fiskalną; dla wartości 1 zwrócone zostaną zamówienia oznaczone przez administratora do wydrukowania paragonu, przy czym zamówienia z przypisanym już numerem paragonu będą pominięte 
timestamp nie string 0000-00-00 00:00:00 zawężenie danych do zamówień utworzonych albo zmodyfikowanych z datą równą lub późniejszą od podanej
userFilter nie string   filtrowanie wg ID klienta w AtomStore (jeśli przekazano liczbę) lub wg adresu e-mail
extraFilters nie string  

mapa dodatkowych filtrów postaci "klucz1|wartosc1;klucz2|wartosc2"

- filtrowanie po id Partnera "partnerId|123"

- filtrowanie po email partnera "partnerEmail|partner@parnter.pl"

- filtrowanie po id Zamówienia "id|123"

- filtrowanie po id sklepu "storeId|2"

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetOrdersSpecified($authenticate, '2,4', 0, 20, 0, '2015-04-30 11:59:59');
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<orders>
	<order>
		<id>531</id> <!-- numer zamówienia w AtomStore -->
		<externalId>ZK/246/2015</externalId> <!-- zewnętrzny identyfikator zamówienia, np. w ERP (jeśli został nadany) -->
		<number>uw28fh8a/2015</number> <!-- alternatywny kod zamówienia -->
		<code>de5b5a12b8687d8326a6e8956522cdd4dff20f54</code> <!-- kod autoryzacyjny (generowanie odnośnika do zamówienia) -->
		<statusID>2</statusID> <!-- aktualny status zamówienia wyrażony poprzez id -->
		<confirmed>1</confirmed> <!-- czy zamówienie jest potwierdzone przez klienta (1 = tak, 0 = nie) -->
		<paymentMethodId>13</paymentMethodId> <!-- id formy płatności -->
		<paymentMethodAtomId>13</paymentMethodAtomId> <!-- zewnętrzne id formy płatności --> 
 <paymentMethod>PayU</paymentMethod> <!-- nazwa formy płatności -->
		<paymentPrice>0.0000</paymentPrice> <!-- koszt z tytułu formy płatności, wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<paymentTaxValue>23</paymentTaxValue> <!-- stawka VAT dla kosztu z tytułu formy płatności -->
		<paymentCOD>0</paymentCOD> <!-- płatność przy odbiorze (1 = tak, 0 = nie) -->
		<shippingMethodId>8</shippingMethodId> <!-- id formy dostawy -->
		<shippingMethodOptionKey>P12345</shippingMethodOptionKey> <!-- kod opcji dostawy (np. wybranego punktu odbioru) -->
		<shippingMethod>Paczkomaty</shippingMethod> <!-- nazwa formy dostawy -->
		<shippingPrice>11.5000</shippingPrice> <!-- koszt dostawy, wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<shippingTaxValue>23</shippingTaxValue> <!-- stawka VAT dla formy dostawy -->
		<shippingComments><![CDATA[ Prosze dzwonic domofonem. ]]></shippingComments> <!-- Komentarz do wysylki -->
		<shippingQuantity>1</shippingQuantity> <!-- ilość paczek, na które podzielono przesyłkę -->
		<tracking_status>W drodze</tracking_status> <!-- status listu przewozowego -->
		<trackingNumber></trackingNumber> <!-- numer listu przewozowego -->
		<created>2015-04-30 12:18:54</created> <!-- data utworzenia zamówienia -->
		<modified>2015-04-30 12:20:11</modified> <!-- data ostatniej modyfikacji zamówienia -->
		<comments><![CDATA[ Proszę o szybką wysyłkę. ]]></comments> <!-- uwagi klienta do zamówienia -->
		<source>ALLEGRO</source> <!-- źródło sprzedaży -->
		<store_id>1</store_id> <!-- id sklepu (Multistore) -->
		<store_name><![CDATA[Sklep AtomStore]]></store_name> <!-- nazwa sklepu (Multistore) -->
		<allegroNumber>555555555</allegroNumber> <!-- numer aukcji, dla zamówień zaimportowanych z Allegro -->
		<allegroTransactionId>5999999999</allegroTransactionId> <!-- numer transakcji, dla zamówień Allegro -->
		<allegroAccount>xxxyyyzzz</allegroAccount> <!-- konto Allegro, z którego aukcja została wystawiona -->
		<currency>PLN</currency> <!-- waluta, w której złożono zamówienie -->
		<currencyValue>1.00000000</currencyValue> <!-- kurs waluty w chwili zapisu zamówienia -->
		<couponValue>0.00</couponValue> <!-- wartość wykorzystanego kuponu rabatowego, brutto, waluta zamówienia -->
		<couponName></couponName> <!--nazwa wykorzystanego kuponu rabatowego -->
		<paid>952.18</paid> <!-- kwota opłacona, odczytana z chwilą generowania danych; wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<order_sum>952.18</order_sum> <!-- wartość zamówienia, brutto, waluta zamówienia -->
		<paymentTransactionId>9384579283578</paymentTransactionId> <!-- identyfikator płatności internetowej -->
		<paymentTransactionNumber>1553677547</paymentTransactionNumber> <!-- dodatkowy identyfikator płatności internetowej -->
		<paymentTransactionDate>2015-04-30 12:20:11</paymentTransactionDate> <!-- data płatności internetowej -->
		<paymentCommission>2.86</paymentCommission> <!-- prowizja pobrana przez podmiot obsługujący płatność internetową -->
		<receipt>0</receipt> <!-- czy zamówienie zostało oznaczone do wydruku paragonu (1 = tak, 0 = nie) -->
		<receiptNumber>PF/477/2015</receiptNumber> <!-- numer wystawionego paragonu -->
		<invoice>1</invoice> <!-- czy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura (1 = tak, 0 = nie) -->
		<invoices>FV/297/2015;FKOR/12/2015</invoices> <!-- numery wystawionych faktur (oddzielone średnikiem) -->
		<invoiceByEmail>1</invoiceByEmail> <!-- Zgoda na par/fv przez e-mail -->
		<dropshipping>0</dropshipping> <!-- czy zamówienie jest zamówieniem dropshippingowym -->
		<dateShipment>2015-05-04</dateShipment> <!-- automatycznie obliczona data wysyłki -->
		<dateDelivery>2015-05-05</dateDelivery> <!-- planowana data dostarczenia -->
		<language>pol</language> <!-- język zamówienia -->
    <remoteIP>46.248.190.177</remoteIP> <!-- adres IP kupującego -->
		<client>
			<userID>4195</userID> <!-- id klienta w AtomStore -->
			<registered>0</registered> <!-- czy klient jest zarejestrowany (1 = tak, 0 = nie) -->
			<externalId>u_1238902</externalId> <!-- zewnętrzny identyfikator klienta, o ile został nadany -->
			<allegroUserId>101010</allegroUserId> <!-- id kupującego w Allegro -->
			<allegroUserLogin>mojNick123</allegroUserLogin> <!-- login kupującego w Allegro -->
			<userMail>maciej.kowalski@atomstore.pl</userMail> <!-- aktualny adres e-mail klienta -->
			<username><![CDATA[ Maciej Kowalski ]]></username> <!-- nazwa klienta -->
			<email>maciej.kowalski@atomstore.pl</email> <!-- adres e-mail klienta zapisany w zamówieniu -->
			<newsletter>0</newsletter> <!-- czy klient jest zapisany do newslettera (1 = tak, 0 = nie) -->
			<language>pol</language> <!-- język klienta -->
			<shippingAddressId><![CDATA[ 32312 ]]></shippingAddressId> <!-- id adresu dostawy -->
			<shippingFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></shippingFirstName> <!-- adres dostawy: imię -->
			<shippingLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></shippingLastName> <!-- adres dostawy: nazwisko -->
			<shippingCompany><![CDATA[ ]]></shippingCompany> <!-- adres dostawy: nazwa firmy -->
			<shippingStreet><![CDATA[ Partyzantów ]]></shippingStreet> <!-- adres dostawy: ulica -->
			<shippingStreetNumber1><![CDATA[ 5 ]]></shippingStreetNumber1> <!-- adres dostawy: numer domu -->
			<shippingStreetNumber2><![CDATA[ ]]></shippingStreetNumber2> <!-- adres dostawy: numer lokalu -->
			<shippingPostCode><![CDATA[ 31-435 ]]></shippingPostCode> <!-- adres dostawy: kod pocztowy -->
			<shippingCity><![CDATA[ Kraków ]]></shippingCity> <!-- adres dostawy: miejscowość -->
			<shippingStateCode><![CDATA[ 12 ]]></shippingStateCode> <!-- adres dostawy: kod województwa --> 
			<shippingState><![CDATA[ małopolskie ]]></shippingState> <!-- adres dostawy: województwo -->
			<shippingCountryCode>pl</shippingCountryCode> <!-- adres dostawy: kod kraju -->
			<shippingCountry><![CDATA[ Polska ]]></shippingCountry> <!-- adres dostawy: nazwa kraju -->
			<shippingPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></shippingPhone> <!-- adres dostawy: telefon kontaktowy -->
			<paymentUser>0</paymentUser> <!-- czy płatnikiem do zamówienia jest inny klient -->
			<paymentAddressId><![CDATA[ 32311 ]]></paymentAddressId> <!-- id adresu klienta -->
			<paymentFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></paymentFirstName> <!-- dane klienta: imię -->
			<paymentLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></paymentLastName> <!-- dane klienta: nazwisko -->
			<paymentCompany><![CDATA[ NetArch ]]></paymentCompany> <!-- dane klienta: nazwa firmy -->
			<paymentNIP><![CDATA[ 945-208-91-38 ]]></paymentNIP> <!-- dane klienta: NIP -->
			<paymentStreet><![CDATA[ Turystyczna ]]></paymentStreet> <!-- dane klienta: ulica -->
			<paymentStreetNumber1><![CDATA[ 777 ]]></paymentStreetNumber1> <!-- dane klienta: numer domu -->
			<paymentStreetNumber2><![CDATA[ 2 ]]></paymentStreetNumber2> <!-- dane klienta: numer lokalu -->
			<paymentPostCode><![CDATA[ 31-213 ]]></paymentPostCode> <!-- dane klienta: kod pocztowy -->
			<paymentCity><![CDATA[ Kraków ]]></paymentCity> <!-- dane klienta: miejscowość -->
			<paymentStateCode><![CDATA[ 12 ]]></paymentStateCode> <!-- dane klienta: kod województwa -->  
			<paymentState><![CDATA[ małopolskie ]]></paymentState> <!-- dane klienta: województwo -->
			<paymentCountryCode>pl</paymentCountryCode> <!-- dane klienta: kod kraju -->
			<paymentCountry><![CDATA[ Polska ]]></paymentCountry> <!-- dane klienta: nazwa kraju -->
			<paymentPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></paymentPhone> <!-- dane klienta: telefon kontaktowy -->
			<paymentTerm><![CDATA[ 2015-05-10 ]]></paymentTerm> <!-- termin płatności do zamówienia -->
		</client>
		<admin>
			<email>admin_sprzedaz_1</email> <!-- login opiekuna zamówienia -->
		</admin>
		<products>
			<positionID>88777</positionID> <!-- id pozycji zamówienia w bazie zamówień AtomStore -->
			<code>kkk111</code> <!-- kod produktu lub wariantu -->
			<productID>5505</productID> <!-- id produktu w AtomStore -->
			<productName> <!-- nazwa pozycji zamówienia -->
				<![CDATA[ Pompka do roweru ]]>
			</productName>
			<price>12.1951</price> <!-- cena jednostkowa netto, waluta zamówienia -->
			<priceBrutto>15.00</priceBrutto> <!-- cena jednostkowa brutto, waluta zamówienia -->
			<defaultPrice>12.1951</defaultPrice> <!-- cena podstawowa netto, waluta zamówienia -->
			<tax>23</tax> <!-- stawka VAT, jak wlaczone odpowiednie ustawienie to zwraca takze wartosci zw i np -->
			<quantity>2</quantity> <!-- zamówiona ilość produktu -->
			<noReturn>0</noReturn> <!-- promocja z brakiem prawa zwrotu -->
			<unit>sztuka</unit> <!-- jednostka -->
			<weight>1.0000</weight> <!-- waga produktu -->
			<combinationID>0</combinationID>
			<combinationName>
				<![CDATA[ ]]>
			</combinationName>
			<comments> <!-- uwagi kupującego do zamawianego towaru -->
				<![CDATA[ Nie potrzebuję mocowania. ]]>
			</comments>
			<serial></serial>
			<producer>
				<![CDATA[ Unibike ]]> <!-- nazwa producenta -->
			</producer>
			<kitID>0</kitID> <!-- id zestawu, jeśli produkt został zakupiony w zestawie -->
			<gratis>0</gratis> <!-- czy jest to produkt gratisowy (1 = tak, 0 = nie) -->
			<availabilityStatusId>1</availabilityStatusId> <!-- id statusu dostępności w chwili zakupu -->
		</products>
		<products>
			<positionID>88778</positionID>
			<code>www222_1</code> <!-- priorytet kodu wariantu, o ile jest niepusty -->
			<productID>5403</productID>
			<productName>
				<![CDATA[ Rower Hexagon ]]>
			</productName>
			<price>644.0569</price>
			<priceBrutto>792.19</priceBrutto> 
			<defaultPrice>700.0000</defaultPrice>
			<tax>23</tax>
			<quantity>1</quantity>
			<noReturn>0</noReturn>
			<unit>sztuka</unit>
			<combinationID>22230</combinationID> <!-- id wybranego przez klienta wariantu -->
			<combinationName> <!-- nazwa wariantu (atrybuty opisujące wariant) -->
				<![CDATA[ rozmiar ramy: 28 ]]>
			</combinationName>
			<serial></serial>
			<producer>
				<![CDATA[ Kross ]]>
			</producer>
			<kitID>0</kitID>
			<gratis>0</gratis>
			<availabilityStatusId>1</availabilityStatusId>
		</products>
		<products>
			<positionID>88779</positionID>
			<code></code>
			<productID>5403</productID>
			<externalId>eee_333</externalId> <!-- zewnętrzny identyfikator produktu, o ile został nadany -->
			<productName>
				<![CDATA[ Pakiet w serwisie w Krakowie ]]>
			</productName>
			<price>81.2927</price>
			<priceBrutto>99.99</priceBrutto>
			<defaultPrice>81.2927</defaultPrice>
			<tax>23</tax> 
			<quantity>1</quantity>
			<noReturn>0</noReturn>
			<unit>sztuka</unit>
			<combinationID>33331</combinationID> 
			<combinationName>
				<![CDATA[ zakres: tylko naprawa ]]>
			</combinationName>
			<serial>111-222-333-444</serial> <!-- numer seryjny wprowadzony przez klienta np. na rzecz przedłużenia licencji -->
			<extras> <!-- dodatkowe dane wprowadzone przez klienta wraz z numerem seryjnym -->
				<extra label="Imię i nazwisko"><![CDATA[ Karolina Kowalska ]]></extra>
				<extra label="Telefon kontaktowy"><![CDATA[ 771231232 ]]></extra>
			</extras>
			<producer>
				<![CDATA[ ]]>
			</producer>
			<kitID>0</kitID>
			<gratis>0</gratis>
			<availabilityStatusId>2</availabilityStatusId>
		</products>
		<otherIdentifiers> <!-- inne identyfikatory zamówienia -->
			<otherIdentifier>
				<module>MODULE_ALLEGRO</module> <!-- klucz modułu / integracji -->
				<identifier>xxx-yyy-zzz</identifier> <!-- identyfikator -->
				<name></name> <!-- nazwa pomocnicza -->
			</otherIdentifier>
		</otherIdentifiers>
		<order_fields> <!-- dodatkowe pola opisujące zamówienie -->
			<order_field>
				<id>7</id> <!-- id pola -->
				<key>b2b_own_number</key> <!-- klucz pola -->
				<name><![CDATA[Numer własny]]></name> <!-- nazwa pola -->
				<value><![CDATA[RO713]]></value> <!-- wartość dla zamówienia -->
			</order_field>
		</order_fields>
		<partner> <!-- Jesli włączony moduł partnerski -->
			<partnerID>4195</partnerID> <!-- id Partnera w AtomStore -->
			<email>partner@partner.pl</email> <!-- email partnera -->
			<company>Partner</company> <!-- Firma partnera -->
			<firstname>Partner</firstname> <!-- Imie partnera -->
			<lastname>Partnerski</lastname> <!-- Nazwisko partnera -->
		</partner>
	</order>
	<order> <!-- zamówienie dropshippingowe -->
		<id>532</id>
		<!-- (...) -->
		<dropshipping>1</dropshipping> 
		<dropshippingCodValue>999.99</dropshippingCodValue> <!-- wartość pobrania przy zamówieniu dropshippingowym -->
		<!-- (...) -->
		<client>
			<userID>4195</userID> 
			<subUserID>5206</subUserID> <!-- id subkonta klienta -->
			<!-- (...) -->
			<shippingPhone><![CDATA[ 500111222 ]]></shippingPhone>
			<shippingEmail><![CDATA[ nowak@gmail.com ]]></shippingEmail> <!-- adres e-mail adresata przesyłki -->
			<!-- (...) -->
		</client>
		<!-- (...) -->
	</order>
	<order> <!-- zamówienie złożone przez handlowca na rzecz wybranego klienta i/lub realizacja oferty -->
		<id>533</id>
		<!-- (...) -->
		<client>
			<!-- (...) -->
		</client>
		<salesrep>
			<email>adres_handlowca@domena.pl</email> <!-- adres e-mail handlowca -->
			<code>PH_X</code> <!-- akronim handlowca -->
			<firstname>Przykładowy</firstname> <!-- imię handlowca -->
			<lastname>handlowiec</lastname> <!-- nazwisko handlowca -->
		</salesrep>
		<offerName><![CDATA[ testowa ]]></offerName> <!-- nazwa realizowanej oferty -->
		<!-- (...) -->
	</order>
	<order> <!-- zamówienie z kuponem rabatowym -->
		<id>534</id>
		<!-- (...) -->
		<couponValue>10.00</couponValue> <!-- wartość kuponu, brutto, waluta zamówienia -->
		<couponName>nagroda za recenzję produktu</couponName> <!-- nazwa kuponu -->
		<couponCode>ABCDEF999</couponCode> <!-- kod kuponu rabatowego -->
		<!-- (...) -->
	</order>
</orders>

 

Uwagi:

- filtrowanie wg parametru 'orderStatusId' nie wymaga, aby podany status był dla danego zamówienia statusem bieżącym, tylko tego, żeby był on obecny w historii tego zamówienia; dzięki temu można dokonywać kolejnych zmian po stronie sklepu bez ryzyka, że zewnętrzna integracja nie zdążyła jeszcze pobrać pasujących danych (np. integracja pobiera zamówienia ze statusem 'Opłacone', a administrator zmienia status na 'Przekazane do magazynu' - mimo to, dane będą zwrócone z Atom API, ponieważ status 'Opłacone' jest zachowany w historii zamówienia),

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w parametrze 'fromOrderId',

- znaczniki występujące w danych warunkowo:

 

externalId występuje, jeśli nadano zamówieniu zewnętrzny identyfikator
number występuje, jeśli w konfiguracji AtomStore (preferencje administracyjne) zdefiniowano format dla alternatywnych kodów zamówień
code pole możliwe do włączenia/wyłączenia w ustawieniach Atom API
shippingMethodOptionKey występuje tylko dla form dostawy, dla których zdefiniowano opcje i tylko wtedy, gdy wybrana opcja ma przypisany niepusty kod 
shippingBills
paymentBills
koszty dostawy/płatności rozbite proporcjonalnie wg różnych stawek VAT występujących w zamówieniu (struktura wraz z opisem poniżej); pole możliwe do włączenia/wyłączenia w ustawieniach modułu "Fakturowanie" w panelu AtomStore

store_id

store_name

znaczniki obecne przy włączonym module Multistore
allegroNumber
allegroTransactionId
allegroAccount
występują tylko dla zamówień zaimportowanych z Allegro
couponCode występuje tylko dla zamówień, w których wykorzystany został kupon rabatowy i tylko przy odpowiednim ustawieniu Atom API (alternatywnie kod kuponu może być wskazany przy konkretnych pozycjach zamówienia)
paymentTransactionId
paymentTransactionDate
paymentCommission
występują tylko wtedy, gdy zamówienie zostało opłacone za pośrednictwem płatności interentowych
payments alternatywna (względem powyższej), bardziej szczegółowa notacja wpłat do zamówienia (struktura wraz z opisem poniżej), zwracana tylko przy odpowiedniej konfiguracji Atom API 
receiptNumber znacznik obecny, jeśli wystawiono paragon do zamówienia
invoices znacznik obecny, jeśli wystawiono fakturę (jedną lub więcej) do zamówienia
dropshipping nie występuje, jeśli moduł dropshippingu jest wyłączony
dropshippingCodValue występuje tylko dla zamówień dropshippingowych
client → subUserID znacznik obecny, jeśli zamówienie zostało złożone poprzez subkonto klienta
client → externalId występuje tylko dla klientów z nadanym identyfikatorem zewnętrznym
client → allegroUserId
client → allegroUserLogin
występują tylko dla zamówień zaimportowanych z Allegro
client → shippingEmail występuje tylko dla zamówień dropshippingowych
client → paymentStateCode
client → shippingStateCode
występuje tylko gdy określono kod województwa
client → shippingField...
client → paymentField...
dodatkowe pola adresowe zdefiniowane na życzenie sprzedawcy w kontakcie z BOK AtomStore;
nazwa znacznika to 'shippingField' / 'paymentField' połączone z kluczem pola, np. <paymentFieldRegon>
admin występuje dla zamówień, do których przypisano opiekuna
salesrep występuje tylko w zamówieniach złożonych przez handlowców
offerName nie występuje, jeśli moduł ofertowania jest wyłączony
products → positionID pole możliwe do włączenia/wyłączenia w ustawieniach Atom API
products → externalId występuje tylko dla produktów z nadanym identyfikatorem zewnętrznym
products → unit pole możliwe do włączenia/wyłączenia w ustawieniach Atom API;
możliwe wartości: sztuka / komplet / para / opakowanie / kilogram / litr / metr / metr kwadratowy / metr sześcienny / gram
products → comments tylko gdy kupujący podał uwagi do zamawianego produktu
products → extras nie występuje automatycznie - wymaga konsultacji z BOK AtomStore
products → producer pole możliwe do włączenia/wyłączenia w ustawieniach Atom API
products → couponCode wskazanie, że kupon został wykorzystany na konkretną pozycję zamówienia - tylko przy odpowiedniej konfiguracji Atom API
otherIdentifiers wymaga odpowiedniej konfiguracji Atom API
order_fields tylko gdy uzupełniono dodatkowe pola do zamówienia
 

 - w polach <statusID>, <paymentMethodId> oraz <shippingMethodId> mogą być zwracane zewnętrzne identyfikatory statusów / form płatności / form dostawy, o ile tylko zostały zdefiniowane,

- pole <trackingNumber> może wystąpić więcej niż 1 raz dla 1 zamówienia (dla zamówień wysłanych w wielu paczkach),

- struktura dla kosztów dostawy/płatności rozbitych wg stawek VAT występujących w zamówieniu:

<shippingBills> <!-- przykład rozbicia kosztu dostawy w wysokości 13,00zł -->
	<shippingBill>
		<price>8.66</price> <!-- cząstkowy koszt dostawy, wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<taxValue>23</taxValue> <!-- stawka VAT -->
	</shippingBill>
	<shippingBill>
		<price>4.34</price>
		<taxValue>5</taxValue>
	</shippingBill>
</shippingBills>
<paymentBills> <!-- przykład rozbicia kosztu płatności (np. pobrania) w wysokości 3,00zł -->
	<paymentBill>
		<price>2.00</price> <!-- -->
		<taxValue>23</taxValue> <!-- -->
	</paymentBill>
	<paymentBill>
		<price>1.00</price>
		<taxValue>5</taxValue>
	</paymentBill>
</paymentBills>

 

- szczegółowe dane wpłat do zamówienia wymagają uruchomienia w ustawieniach Atom API; pozwalają m.in. na rozróżnienie wpłat cząstkowych; zwracana struktura:

<payments>
	<payment>
		<moduleKey>0</moduleKey> <!-- spersonalizowany klucz voucherowy (do bonu) -->
		<voucher>0</voucher> <!-- czy płatność bonem (id użytego bonu) -->
		<paymentMethodId>13</paymentMethodId> <!-- id formy płatności -->
		<paymentValue>100.00</paymentValue> <!-- kwota wpłaty, brutto, waluta zamówienia -->
		<paymentTransactionId>ieungyxwgn</paymentTransactionId> <!-- identyfikator wpłaty -->
		<paymentTransactionNumber>1553677547</paymentTransactionNumber> <!-- dodatkowy identyfikator wpłaty -->
		<paymentTransactionDate>2016-04-21 13:20:11</paymentTransactionDate> <!-- data wpłaty -->
		<paymentCommission>2.90</paymentCommission> <!-- prowizja dla operatora płatności -->
	</payment>
	<payment>
		<moduleKey>0</moduleKey>
		<voucher>0</voucher>
		<paymentMethodId>13</paymentMethodId> <!-- id formy płatności -->
		<paymentValue>59.99</paymentValue>
		<paymentTransactionId></paymentTransactionId> <!-- numer transakcji może być pusty -->
		<paymentTransactionNumber>1553677547</paymentTransactionNumber>
		<paymentTransactionDate>2016-04-23 18:00:11</paymentTransactionDate>
		<paymentCommission></paymentCommission> <!-- prowizja może być nieokreślona -->
	</payment>
</payments>

 

- zwracane zamówienia porządkowane są kolejno wg <id> lub - jeśli przekazano parametry 'limit' i 'timestamp' - wg daty ostatniej modyfikacji (przy czym parametr 'receipt' = 1 wymusza sortowanie po id),

różnicowanie danych: zalecane jest korzystanie z parametrów 'limit' i 'timestamp'; po stronie klienta SOAP należy wyodrębnić z pierwszego pakietu maksymalną wartość pola <modified>, a następnie przekazać tę datę do kolejnego wywołania GetOrdersSpecified, itd.; alternatywnie, jeśli pobierane mają być tylko nowe zamówienia, skorzystać można z parametru 'fromOrderId' i w kolejnych zapytaniach przestawiać nie datę, tylko ów numer, od którego mają być uwzględniane zamówienia,

- jedno zamówienie może być zwracane wielokrotnie - po stronie klienta SOAP powinien być rejestrowany zestaw przetworzonych numerów zamówień z AtomStore, po to, żeby to samo zamówienie nie tworzyło w systemie zewnętrznym kolejnych instancji - duplikatów.


GetOrdersStatuses

Pobranie zdefiniowanego w panelu sklepu słownika statusów zamówień.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetOrdersStatuses($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<orderStatuses>
	<orderStatus>
		<id>2</id> <!-- identyfikator statusu zamówienia -->
		<name>Nowe</name> <!-- nazwa statusu zamówienia -->
	</orderStatus>
	<orderStatus>
		<id>3</id>
		<name>W trakcie realizacji</name>
	</orderStatus>
</orderStatuses>

GetOrderStatus

Pobranie identyfikatora bieżącego statusu wskazanego zamówienia.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
orderId tak int - numer zamówienia w AtomStore
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetOrderStatus($authenticate, 7812);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

3

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w parametrze 'orderId',

- nazwę aktualnego statusu można uzyskać na podstawie jego id oraz słownika zwracanego z metody GetOrdersStatuses.


SetInvoices

Tworzenie i aktualizacja faktur VAT oraz korekt, a także zapis płatności do zamówień.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<invoices>
	<invoice>
		<number>F/123/05/2015</number> <!-- numer faktury (wymagany) -->
		<proforma>0</proforma> <!-- faktura proforma (1 = tak, 0 = nie) -->
		<advance>0</advance> <!-- faktura zaliczkowa (1 = tak, 0 = nie) -->
		<ereceipt>1</ereceipt> <!-- e-paragon (1 = tak, 0 = nie) -->
		<order_id>5432</order_id> <!-- numer zamówienia w AtomStore (wymagany) -->
		<date_created>2015-03-22</date_created> <!-- data wystawienia faktury (wymagana) -->
		<date_sale>2015-03-22</date_sale> <!-- data sprzedaży (opcjonalnie) -->
		<date_payment>2015-03-28</date_payment> <!-- termin płatności (wymagany) -->
		<payment_method>Przelew</payment_method> <!-- sposób płatności (opcjonalny, priorytet nad payment_method_id) -->
		<payment_method_id>2</payment_method_id> <!-- sposób płatności po id (opcjonalny) -->
		<value>129.84</value> <!-- wartość dokumentu brutto (wymagana) -->
		<currency>PLN</currency> <!-- waluta dokumentu (opcjonalnie) -->
		<pdf_base64>...</pdf_base64> <!-- pdf zakodowany w base64 (opcjonalnie) -->
		<data><![CDATA[a:2:{s:8:"order_id";i:223344;s:8:"payments";a:2:{s:2:"p1";s:6:"123,45";s:2:"p2";s:6:"400,00";}}]]></data> <!-- inne dane pozycji dokumentu, w postaci zserializowanej -->
	</invoice>
	<invoice>
		<number>FK/123-1/05/2015</number>
		<parent>F/123/05/2015</parent> <!-- wskazanie faktury nadrzędnej - dla korekt -->
		<order_id>5432</order_id>
		<date_created>2015-03-29</date_created>
		<date_sale>2015-03-28</date_sale>
		<date_payment>2015-03-30</date_payment>
		<payment_method>Gotówka</payment_method>
		<value>91.84</value>
		<paid>0</paid> <!-- wartość opłacona (opcjonalnie) -->
		<pdf_base64/>
	</invoice>
	<invoice>
		<number>F/130/05/2015</number>
		<order_id>5438</order_id>
		<additional_orders>5438|5439|5440</additional_orders> <!-- możliwość powiązania faktury z większą ilością zamówień -->
		<!-- (...) -->
	</invoice>
</invoices>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<invoices>';
$xml .= '<invoice>';
$xml .= '<number>F/123/05/2015</number><order_id>5432</order_id>';
$xml .= '<date_created>2015-03-22</date_created><date_sale>2015-03-22</date_sale><date_payment>2015-03-28</date_payment>';
$xml .= '<payment_method>Przelew</payment_method><value>129.84</value>';
$xml .= '</invoice>';
$xml .= '</invoices>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetInvoices($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:
- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w polu <order_id>,

- wpłata zgodna z wartością pola <paid> (jeśli podano) lub pola <value> jest rejestrowana zarówno dla faktury (zawsze), jak i dla zamówienia (gdy f. VAT i przy odpowiednich ustawieniach Atom API),- aby nadpisać istniejącą fakturę (i wartość wpłaty), należy podać jej numer oraz id zamówienia w AtomStore,

- dane kupującego czerpane są automatycznie z danych wskazanego zamówienia, podobnie data sprzedaży, jeśli nie została podana,

- aktualnie metoda pozwala na zapis faktur VAT oraz korekt (wymagane pole <parent>).


SetOrderExternalId

Nadanie zamówieniu zewnętrznego identyfikatora, na rzecz wyświetlania / wykorzystania go po stronie AtomStore.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
atomId tak int - numer zamówienia w AtomStore
externalId tak string - zewnętrzny identyfikator zamówienia
externalName nie string   zewnętrzna nazwa zamówienia
moduleKey nie string   klucz integracji zewnętrznej (lub modułu w AtomStore)
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->SetOrderExternalId($authenticate, 7812, 'agsuia#123');
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w parametrze 'atomId',

- nie ma ograniczeń odnośnie formatu identyfikatora zewnętrznego ani klucza integracji, natomiast zalecane jest stosowanie tylko cyfr i liter (bez polskich znaków),

- aktualnie zewnętrzny numer zamówienia nie może służyć do identyfikacji w metodach do zapisu zamówień (np. SetOrders) - wymagany jest numer zamówienia w AtomStore,
- zmiany wykonywane przez Atom API nie aktualizują daty ostatniej modyfikacji zamówienia, dzięki czemu zewnętrzna integracja nie pobiera niepotrzebnie informacji o własnych zmianach w ramach importu zamówień nowych / zmodyfikowanych.


SetOrders

Tworzenie i aktualizacja zamówień. Nowe zamówienie może być przypisane do istniejącego kontrahenta lub utworzone wraz z dodaniem nowego klienta.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
price_list_id nie int 0

id cennika, z którego system pobierze cenę dla nowej pozycji zamówienia, jeśli cena nie została przekazana w danych;

0 = cennik domyślny

 

 

Format XML + komentarze:

<orders>
	<order>
		<create returnNewOrdersIds="1">1</create>
		<!-- pole create z wartością = 1 jest wymagane do utworzenia nowego zamówienia -->
		<!-- returnNewOrdersIds = 1 (dla dowolnego zamówienia) wymusza zwrócenie z metody numerów UTWORZONYCH zamówień, -->
		<!-- a jeśli nadano im identyfikatory zewnętrzne, zostaną one przyporządkowane po dwukropku -->
		<created>2017-02-14 23:40:40</created> <!-- data złożenia zamówienia (opcjonalnie; domyślnie przyjęta zostanie data zapisu) -->
		<number>05/02/2017</number> <!-- przypisania kodu zamówienia (opcjonalnie) -->
		<statusID>1</statusID> <!-- zewnętrzny lub wewnętrzny identyfikator statusu zamówienia -->
		<shippingPrice>11.00</shippingPrice> <!-- koszt dostawy, wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<shippingTaxValue>23</shippingTaxValue> <!-- stawka VAT dla formy dostawy -->
		<shippingMethodId>fd_1</shippingMethodId> <!-- identyfikator formy dostawy -->
		<shippingMethod>Kurier</shippingMethod> <!-- nazwa formy dostawy -->
		<shippingMethodOptionKey></shippingMethodOptionKey> <!-- kod opcji dostawy (np. wybranego punktu odbioru) -->
		<shippingComments><![CDATA[ Prosze dzwonic domofonem. ]]></shippingComments> <!-- Komentarz do wysylki -->
		<shippingQuantity>1</shippingQuantity> <!-- ilość paczek (opcjonalnie) -->
		<shippmentDate>2021-06-17</shippmentDate> <!-- Data wysyłki (opcjonalnie) -->
		<paymentPrice>0.00</paymentPrice> <!-- koszt z tytułu formy płatności, wartość brutto, waluta zamówienia -->
		<paymentTaxValue>0</paymentTaxValue> <!-- stawka VAT dla kosztu z tytułu formy płatności -->
		<paymentMethodId>19</paymentMethodId> <!-- identyfikator formy płatności -->
		<tracking_labels>
			<tracking_label for="111222333"><![CDATA[ (...) ]]></tracking_label> <!-- Etykieta przewozowa w formacie BASE64 -->
			<tracking_label for="111222444"><![CDATA[ (...) ]]></tracking_label> <!-- Etykieta przewozowa w formacie BASE64 -->
		</tracking_labels>
		<paymentMethod>Przelew</paymentMethod> <!-- nazwa formy płatności -->
		<paymentMethodOptionKey></paymentMethodOptionKey> <!-- kod opcji płatności (np. wybranego banku dla płatności online) -->
		<salesrep> <!-- wskazanie handlowca pośredniczącego w złożeniu zamówienia (opcjonalnie) -->
			<email>adres_handlowca@domena.pl</email> <!-- adres e-mail handlowca -->
		</salesrep>
		<source>przedstawiciele</source> <!-- źródło sprzedaży - klucz (patrz: panel → USTAWIENIA → ŹRÓDŁA SPRZEDAŻY) -->
		<store_id>2</store_id> <!-- id sklepu (multistore), do którego ma zostać przypisane zamówienie -->
		<currency>GBP</currency> <!-- waluta zamówienia -->
		<currencyValue>5.88840001</currencyValue> <!-- kurs waluty -->
		<comments><![CDATA[ Proszę o szybką wysyłkę. ]]></comments> <!-- uwagi do zamówienia -->
		<send_email>1</send_email> <!-- 1 = wysłanie na adres e-mail klienta powiadomienia o nowym zamówieniu -->
		<inventory_enabled>0</inventory_enabled> <!-- 0 = brak reakcji magazynu na zapis zamówienia -->
		<language>pol</language> <!-- język zamówienia -->
		<client>
			<email>maciej.kowalski@atomstore.pl</email> <!-- adres e-mail istniejącego lub nowego klienta -->
			<orderEmail>maciej.kowalski@atomstore.pl</orderEmail> <!-- adres e-mail do zapisania w zamówieniu (opcjonalnie) -->
			<username><![CDATA[ AtomStore ]]></username> <!-- nazwa użytkownika do zapisania w zamówieniu (opcjonalnie) -->
			<shippingFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></shippingFirstName> <!-- adres dostawy: imię -->
			<shippingLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></shippingLastName> <!-- adres dostawy: nazwisko -->
			<shippingCompany><![CDATA[ ]]></shippingCompany> <!-- adres dostawy: nazwa firmy -->
			<shippingStreet><![CDATA[ Partyzantów ]]></shippingStreet> <!-- adres dostawy: ulica -->
			<shippingStreetNumber1><![CDATA[ 5 ]]></shippingStreetNumber1> <!-- adres dostawy: numer domu -->
			<shippingStreetNumber2><![CDATA[ ]]></shippingStreetNumber2> <!-- adres dostawy: numer lokalu -->
			<shippingPostCode><![CDATA[ 31-435 ]]></shippingPostCode> <!-- adres dostawy: kod pocztowy -->
			<shippingCity><![CDATA[ Kraków ]]></shippingCity> <!-- adres dostawy: miejscowość -->
			<shippingCountry><![CDATA[ Polska ]]></shippingCountry> <!-- adres dostawy: nazwa kraju -->
			<shippingPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></shippingPhone> <!-- adres dostawy: telefon kontaktowy -->
			<paymentFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></paymentFirstName> <!-- dane klienta: imię -->
			<paymentLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></paymentLastName> <!-- dane klienta: nazwisko -->
			<paymentCompany><![CDATA[ AtomStore ]]></paymentCompany> <!-- dane klienta: nazwa firmy -->
			<paymentNIP><![CDATA[ 945-208-91-38 ]]></paymentNIP> <!-- dane klienta: NIP -->
			<paymentStreet><![CDATA[ Turystyczna ]]></paymentStreet> <!-- dane klienta: ulica -->
			<paymentStreetNumber1><![CDATA[ 777 ]]></paymentStreetNumber1> <!-- dane klienta: numer domu -->
			<paymentStreetNumber2><![CDATA[ 2 ]]></paymentStreetNumber2> <!-- dane klienta: numer lokalu -->
			<paymentPostCode><![CDATA[ 31-213 ]]></paymentPostCode> <!-- dane klienta: kod pocztowy -->
			<paymentCity><![CDATA[ Kraków ]]></paymentCity> <!-- dane klienta: miejscowość -->
			<paymentCountry><![CDATA[ Polska ]]></paymentCountry> <!-- dane klienta: nazwa kraju -->
			<paymentPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></paymentPhone> <!-- dane klienta: telefon kontaktowy -->
			<registration>1</registration> <!-- czy konto użytkownika ma zostać zapamiętane (1 = tak, 0 = nie) -->
		</client>
		<admin>
			<email>admin_sprzedaz_1</email> <!-- login opiekuna zamówienia -->
		</admin>
		<products>
			<code>www222_1</code> <!-- kod produktu lub wariantu -->
			<productName> <!-- nazwa pozycji zamówienia (opcjonalnie) -->
				<![CDATA[ Rower Hexagon ]]>
			</productName>
			<price>644.0569</price> <!-- cena jednostkowa netto (opcjonalnie), waluta zamówienia -->
			<tax>23</tax> <!-- stawka VAT (opcjonalnie) -->			
			<quantity>1</quantity> <!-- zamówiona ilość produktu (wymagana) -->
			<kitID>0</kitID> <!-- id zestawu, do którego należy produkt (opcjonalnie) -->
		</products>
		<products>
			<externalId>eee_333</externalId> <!-- identyfikator zewnętrzny - alternatywna identyfikacja towaru -->
			<quantity>2</quantity>
		</products>
		<products>
			<productID>5505</productID> <!-- wskazanie produktu poprzez jego identyfikator w AtomStore -->
			<quantity>1</quantity>
		</products>
		<products>
			<productID>3598</productID>
			<combinationID>47</combinationID> <!-- wskazanie wariantu poprzez jego identyfikator w AtomStore -->
			<quantity>1</quantity>
		</products>
		<products>
			<!-- pozycja bez żadnego identyfikatora - zostanie dodana, jeśli tylko podano jej nazwę i ilość -->
			<!-- niezalecane w przypadku aktualizacji zamówień - pozycja NIE będzie identyfikowana po nazwie -->
			<productName>
				<![CDATA[ Rower Hexagon ]]>
			</productName>
			<quantity>1</quantity>
		</products>
		<couponCode>c0up0nc0d3</couponCode> <!-- Opcjonalne -->
		<couponID>123</couponID> <!-- Opcjonalne -->
		<couponValue>10.50</couponValue> <!-- Opcjonalne -->
	</order>
	<order>
		<create>1</create>
		<!-- (...) -->
		<client>
			<atom_id>4195</atom_id> <!-- możliwość wskazania klienta poprzez jego id w bazie AtomStore -->
			<!-- (...) -->
		</client>
		<!-- (...) -->
	</order>
	<order>
		<create>1</create>
		<externalId>ZK714</externalId> <!-- możliwość nadania nowemu zamówieniu zewnętrznego identyfikatora -->
		<!-- (...) -->
		<client>
			<externalId>u_1238902</externalId> <!-- możliwość wskazania klienta poprzez jego zewnętrzny identyfikator -->
			<!-- (...) -->
		</client>
		<!-- (...) -->
	</order>
	<order> <!-- zamówienie dropshippingowe -->
		<create>1</create>
		<!-- (...) -->
		<dropshipping>1</dropshipping> 
		<dropshippingCodValue>999.99</dropshippingCodValue> <!-- wartość pobrania od adresata przesyłki -->
		<shippingEmail><![CDATA[ nowak@gmail.com ]]></shippingEmail> <!-- adres e-mail adresata przesyłki -->
		<client>
			<!-- (...) -->
		</client>
		<!-- (...) -->
	</order>
	<order>
		<id>521</id> <!-- numer zamówienia, które ma zostać zaktualizowane -->
		<externalId>ZK714</externalId> <!-- możliwość nadania istniejącemu zamówieniu zewnętrznego identyfikatora -->
		<statusID>5</statusID>
		<shippingPrice>11.00</shippingPrice>
		<shippingTaxValue>23</shippingTaxValue>
		<shippingMethodId>fd_1</shippingMethodId>
		<shippingMethod>Kurier</shippingMethod>
		<paymentPrice>0.00</paymentPrice>
		<paymentTaxValue>0</paymentTaxValue>
		<paymentMethodId>19</paymentMethodId>
		<paymentMethod>Przelew</paymentMethod>
		<invoice>1</invoice> <!-- czy wystawić fakturę (1/0) -->
		<invoiceNumber>F/06/2015/12345</invoiceNumber> <!-- numer faktury -->
		<invoiceByEmail>1</invoiceByEmail> <!-- Zgoda na par/fv przez e-mail -->
		<paymentTerm>2015-06-15</paymentTerm> <!-- termin płatności -->
		<allegroNumber>555555555</allegroNumber> <!-- numer aukcji Allegro -->
		<allegroTransactionId>0</allegroTransactionId> <!-- numer transakcji Allegro -->
		<tracking_status>W drodze</tracking_status> <!-- status listu przewozowego -->
		<tracking_number>001122334455</tracking_number> <!-- numer listu przewozowego -->
		<tracking_url>http://adres-do-sledzenie.pl?q=001122334455</tracking_url> <!-- adres URL do śledzenie przesyłki -->
		<unlock_quantities>1</unlock_quantities> <!-- 1 = dyspozycja zdjęcia rezerwacji stanów magazynowych -->
		<payments> <!-- płatności do zamówienia -->
			<payment>
				<paymentValue>229,41</paymentValue> <!-- wartość wpłaty, brutto, waluta zamówienia -->
				<paymentTransactionId>p_ZK714_3v3fseg2</paymentTransactionId> <!-- identyfikator transakcji (obowiązkowy) -->
			</payment>
			<payment>
				<paymentValue>0</paymentValue> <!-- możliwość przekazania zera (np. w celu skasowania wpłaty) -->
				<paymentTransactionId>p_ZK714_v38v38nv</paymentTransactionId>
			</payment>
		</payments>
		<comments send_email="1" email_subject="Tytul emailu"><![CDATA[ Opóźnienie. ]]></comments> <!-- komentarz + powiadomienie (send_email = 1) -->
		<client>
			<shippingFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></shippingFirstName>
			<shippingLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></shippingLastName>
			<shippingCompany><![CDATA[ ]]></shippingCompany>
			<shippingStreet><![CDATA[ Partyzantów ]]></shippingStreet>
			<shippingStreetNumber1><![CDATA[ 5 ]]></shippingStreetNumber1>
			<shippingStreetNumber2><![CDATA[ ]]></shippingStreetNumber2>
			<shippingPostCode><![CDATA[ 31-435 ]]></shippingPostCode>
			<shippingCity><![CDATA[ Kraków ]]></shippingCity>
			<shippingCountryCode>pl</shippingCountryCode> <!-- możliwość wskazania kraju poprzez kod ISO 3166-1 alfa-2 -->
			<shippingPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></shippingPhone>
			<paymentFirstName><![CDATA[ Maciej ]]></paymentFirstName>
			<paymentLastName><![CDATA[ Kowalski ]]></paymentLastName>
			<paymentCompany><![CDATA[ NetArch ]]></paymentCompany>
			<paymentNIP><![CDATA[ 945-208-91-38 ]]></paymentNIP>
			<paymentStreet><![CDATA[ Turystyczna ]]></paymentStreet>
			<paymentStreetNumber1><![CDATA[ 777 ]]></paymentStreetNumber1>
			<paymentStreetNumber2><![CDATA[ 2 ]]></paymentStreetNumber2>
			<paymentPostCode><![CDATA[ 31-213 ]]></paymentPostCode>
			<paymentCity><![CDATA[ Kraków ]]></paymentCity>
			<paymentCountryCode>pl</paymentCountryCode> <!-- możliwość wskazania kraju poprzez kod ISO 3166-1 alfa-2 -->
			<paymentPhone><![CDATA[ 543215432 ]]></paymentPhone>
			<allegroLogin>emkowal123</allegroLogin> <!-- login użytkownika Allegro -->
		</client>
		<products> <!-- aktualizacja lub dodanie produktów do zamówienia (niepodane pozycje NIE zostaną usunięte) -->
			<code>kkk111</code>
			<productName>
				<![CDATA[ Rower Hexagon ]]>
			</productName>
			<price>644.0569</price>
			<tax>23</tax>
			<quantity>1</quantity>
		</products>
		<products forceNewEntry="1"> <!-- wymuszenie nowej pozycji zamówienia -->
			<!-- (...) -->
		</products>
	</order>
	<order>
		<externalId>ZK710</externalId> <!-- wskazanie istniejącego zamówienia poprzez identyfikator zewnętrzny -->
		<statusID>6</statusID>
	</order>
</orders>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<orders><order><id>521</id><tracking_number>001122334455</tracking_number></order></orders>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetOrders($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w polu <order> → <id>, nie będą też uwzględnione w zwracanych numerach nowych zamówień,

- w polach paymentMethodId oraz shippingMethodId mogą być podane zewnętrzne identyfikatory form płatności / form dostawy, o ile tylko zostały zdefiniowane,

- formy dostawy / płatności nie muszą być rozpoznane w bazie sklepu dla poprawnego zapisu zamówień - ich nazwy i ceny są zapisywane niezależnie,

- jeśli w znaczniku <salesrep> → <email> został podany adres nieodnaleziony w bazie handlowców, pole zostanie zignorowane,

- metoda nie pozwala na zmianę przypisania klienta ani na zmianę adresu e-mail, tylko na aktualizację danych adresowych w zamówieniu; pola identyfikujące klienta są uwzględniane tylko dla nowych zamówień,

- metoda nie pozwala na zmianę waluty / kursu waluty,

- jeśli wskazano produkt posiadający warianty, a nie wskazano wariantu - dane zostaną zignorowane,

- nowe zamówienie, dla którego nie określono prawidłowo żadnego produktu, nie zostanie utworzone,

- jeżeli nie podano nazwy towaru / ceny / stawki VAT, ale produkt został zidentyfikowany w AtomStore, dane te zostaną wczytane z bazy sklepu,

- podczas aktualizacji zamówień wymagany jest jedynie identyfikator + dowolne dane, które mają zostać nadpisane,

- pozycje aktualizowanego zamówienia, które nie zostały wskazane, nie zostaną usunięte, można to jednak przekonfigurować w ustawieniach Atom API,

- podczas tworzenia nowych zamówień wymagany jest status zamówienia, pełne dane klienta (z adresem e-mail) i minimum 1 produkt,

- w polu <statusID> można wskazać zewn. identyfikator statusu zamówienia (o ile zdefiniowano odpowiednie mapowanie) lub id statusu po stronie AtomStore (patrz: GetOrdersStatuses),

- pole <tracking_number> można przekazać więcej niż 1 raz dla 1 zamówienia, aby nadać wiele numerów paczek,

- jeśli przekazano znacznik <create returnNewOrdersIds="1">1..., numery poszczególnych nowych zamówień będą oddzielone przecinkami (w szczególności może to być pusty ciąg znaków, gdy żadnego zamówienia nie udało się dodać),

- zmiany wykonywane przez Atom API nie aktualizują daty ostatniej modyfikacji zamówienia, dzięki czemu zewnętrzna integracja nie pobiera niepotrzebnie informacji o własnych zmianach w ramach importu zamówień nowych / zmodyfikowanych.


SetOrderStatus

Zmiana statusu pojedynczego zamówienia.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
orderId tak int - numer zamówienia w AtomStore
statusId tak int - identyfikator statusu zamówienia zgodny ze słownikiem zwracanym z metody GetOrdersStatuses
emailNotification nie string auto

wysłanie do klienta powiadomienia o zmianie statusu zamówienia:

- auto - zgodnie z ustawieniami statusu,

- enable - wymuszenie powiadomienia,

- disable - brak powiadomienia bez względu na konfigurację statusu

refreshModified nie boolean false

Czy zmiana statusu zamowienia, powinna zmienic ostatnią datę modyfikacji zamowienia

 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->SetOrderStatus($authenticate, 7812, 4);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w parametrze 'orderId',

- wysłanie obecnego statusu zamówienia nie powoduje żadnych zmian; podobnie wielokrotne wysłanie tego samego statusu,

- zmiany wykonywane przez Atom API nie aktualizują daty ostatniej modyfikacji zamówienia, dzięki czemu zewnętrzna integracja nie pobiera niepotrzebnie informacji o własnych zmianach w ramach importu zamówień nowych / zmodyfikowanych.


SetReceiptNumbers

Zapis numerów paragonów dla zamówień.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 


Format XML + komentarze:

<orders>
	<order>
		<id>223</id> <!-- numer zamówienia w AtomStore (wymagany) -->
		<paragon>PF/28712/223</paragon> <!-- numer paragonu (wymagany) -->
	</order>
	<order>
		<id>226</id>
		<paragon>PF/28713/226</paragon>
	</order>
</orders>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<orders><order><id>223</id><paragon>PF/28712/223</paragon></order></orders>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetReceiptNumbers($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, nie należy ich przekazywać w polu <order> → <id>,

- metoda nadpisuje zarówno pusty, jak i niepusty (uzupełniony wcześniej) numer paragonu,

- zmiany wykonywane przez Atom API nie aktualizują daty ostatniej modyfikacji zamówienia, dzięki czemu zewnętrzna integracja nie pobiera niepotrzebnie informacji o własnych zmianach w ramach importu zamówień nowych / zmodyfikowanych.


GetOrderPayments

Funkcja zwraca inofrmację o opłaceniu wybranych zamówień.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak string - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<orders>
	<order>
		<id>1</id> <!-- ID zamówienia w AtomStore -->
	</order>
	<order>
		<id>2</id> <!-- ID zamówienia w AtomStore -->
	</order>
	... 
</orders>

 

  

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<orders><order><id>1</id></order><order><id>2</id></order></orders>';
$message = array('xml' => $xml); $response = $client->GetOrderPayments($authenticate, $message); echo $response;

 

Dane zwracane: 

<orders>
	<order>
		<id>1</id> <-- ID zamówienia w AtomStore -->
		<paid>500.00</paid> <-- opłacona kwota (w walucie zamówienia) -->
		<payments>
			<payment>
				<voucher>1</voucher> <-- informacje o tym czy to płatność bonem rabatowym, możliwe wartości 1 lub 0) -->
				<paymentValue>200.00</paymentValue> <-- wartość wpłaty -->
				<paymentTransactionId>KOD_ZEWN</paymentTransactionId> <-- identyfikator płatności w systemie zewnętrznym (pośrednik), np. w PayU -->
				<paymentTransactionNumber>31613664</paymentTransactionNumber> <-- dodatkowy identyfikator płatności -->
				<paymentTransactionDate>2017-10-10 09:21:30</paymentTransactionDate> <-- data zaksięgowania wpłąty -->
				<paymentCommission>0.00</paymentCommission> <-- wysokość zapłaconej prozwizji pośrednikowi -->
				<paymentMethodId>1</paymentMethodId> <-- id formy płatności -->
			</payment>
			<payment>
				<voucher>0</voucher>
				<paymentValue>300.00</paymentValue>
				<paymentTransactionId>012017</paymentTransactionId>
				<paymentTransactionNumber>31613664</paymentTransactionNumber>
				<paymentTransactionDate>2017-10-11 08:11:10</paymentTransactionDate>
				<paymentCommission>3.00</paymentCommission>
			</payment>
		</payments>
	</order>
	<order>
		<id>2</id>
		<paid>0.00</paid>
		<payments></payments>
	</order>
</orders>

AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab