Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Dokumentacja sklepu

Metody - pozostałe

CheckConnection

Test Atom API w zakresie połączenia i autoryzacji.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->CheckConnection($authenticate);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:
- metoda zwraca ciąg znaków "OK" lub "WRONG AUTHORIZATION" (w przypadku błędnego loginu / hasła).


GetAllegroAuctions

Pobranie danych aukcji Allegro wystawionych poprzez panel administracyjny sklepu.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
status nie string   status aukcji ('1' - aukcje aktywne, '0' - aukcje nieaktywne, '' - wszystkie)
number nie string   numer aukcji
code nie string   kod produktu lub wariantu w bazie AtomStore - pozwala sprawdzić, czy dany produkt / wariant jest wystawiony na Allegro
date_add nie string   data rozpoczęcia aukcji, np. '2016-01-20 20:47:59';
zwrócone zostaną aukcje z datą rozpoczęcia równą wskazanej lub późniejszą
 
 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetAllegroAuctions($authenticate, '', '5955400000');
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<auctions>
	<auction>
		<number>5955400000</number> <!-- numer aukcji -->
		<account>testAllegroLogin</account> <!-- login konta Allegro, z którego została wystawiona aukcja -->
		<code>k_111</code> <!-- kod produktu lub wariantu wystawionego na aukcji -->
		<title><![CDATA[ tytuł testowej aukcji ]]></title> <!-- tytuł -->
		<category_id>147316</category_id> <!-- id kategorii Allegro -->
		<date_add>2016-01-20 12:43:01</date_add> <!-- data rozpoczęcia -->
		<date_end>0000-00-00 00:00:00</date_end> <!-- data zakończenia (zera dla aukcji bezterminowych) -->
		<duration>do wyczerpania zapasów</duration> <!-- czas trwania -->
		<quantity>1</quantity> <!-- ilość wystawiona na aukcji -->
		<quantitySold>0</quantitySold> <!-- ilość dotychczas sprzedana -->
		<buyNowPrice>3000,00</buyNowPrice> <!-- cena "kup teraz" -->
		<cost>0,20</cost> <!-- koszt wystawienia aukcji -->
		<status>0</status> <!-- status aukcji (1 = aktywna, 0 = nieaktywna) -->
		<auction_fields> <!-- dodatkowe pola własne opisujące aukcję, jeśli zostały zdefiniowane -->
			<auction_field>
				<key>wybor-wzoru</key> <!-- klucz pola -->
				<name>Prośba o wybór wzoru</name> <!-- nazwa pola -->
				<value>
					<![CDATA[ tak ]]> <!-- wartość -->
				</value>
			</auction_field>
		</auction_fields>
	</auction>
</auctions>

 

Uwagi:

- dane zwracane są w kolejności według daty rozpoczęcia aukcji, rosnąco.


GetCurrencies

Pobranie zestawu walut i ich aktualnych kursów w AtomStore.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetCurrencies($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<currencies>
	<currency>
		<code>PLN</code> <!-- symbol waluty -->
		<value>1.00000000</value> <!-- kurs wobec waluty domyślnej -->
	</currency>
	<currency>
		<code>EUR</code>
		<value>4.35000000</value>
	</currency>
	<currency>
		<code>USD</code>
		<value>4.09240000</value>
	</currency>
</currencies>

GetDocuments

Pobranie informacji o dokumentach handlowych (faktury, rozrachunki) stworzonych dla kontrahentów w ramach modułu B2B.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
user_id nie int  0 identyfikator klienta w AtomStore;
0 = wszyscy kontrahenci
modified nie string  0000-00-00 00:00:00 zawężenie danych do dokumentów utworzonych albo zmodyfikowanych z datą równą lub późniejszą od podanej
 
 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetDocuments($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<documents>
	<document>
		<user>
			<atom_id>24</atom_id> <!-- id kontrahenta w AtomStore -->
			<external_id>ext24</external_id> <!-- zewn. identyfikator kontrahenta, obecny, jeśli został nadany -->
			<email>marcinek95@wp.pl.9999</email> <!-- adres e-mail -->
		</user>
		<type>FK</type> <!-- typ dokumentu -->
		<number><![CDATA[FK/1111/2019]]></number> <!-- numer -->
		<value>100.22</value> <!-- wartość -->
		<to_pay>0.00</to_pay> <!-- do zapłaty -->
		<products> <!-- pozycje na dokumencie -->
			<product>
				<code><![CDATA[kkkpom222]]></code> <!-- kod produktu / wariantu -->
				<quantity>2.0000</quantity> <!-- ilość -->
				<price>50.11</price> <!-- cena -->
				<tax>23</tax> <!-- stawka podatkowa -->
				<data><![CDATA[ (...) ]]></data> <!-- inne dane pozycji dokumentu, w postaci zserializowanej -->
			</product>
		</products>
		<!-- inne, dowolne dane dokumentu, w postaci zserializowanej -->
		<data><![CDATA[a:2:{s:8:"order_id";i:223344;s:8:"payments";a:2:{s:2:"p1";s:6:"123,45";s:2:"p2";s:6:"400,00";}}]]></data>
		<file>
			<url></url> <!-- URL do załącznika -->
		</file>
		<created>2019-02-19 22:10:00</created> <!-- data dodania dokumentu -->
		<modified>2019-02-20 15:15:59</modified> <!-- data ostatniej modyfikacji dokumentu -->
	</document>
</documents>

 

Uwagi:

- dane zwracane są w kolejności według daty ostatniej modyfikacji dokumentu, rosnąco,

- maksymalna liczba zwróconych dokumentów: 1000.


GetPaymentMethods

Pobranie definicji form płatności.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetPaymentMethods($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<payment_methods>
	<payment_methods>
		<id>2</id> <!-- id formy płatności w AtomStore -->
		<external_id>COD</external_id> <!-- zewn. identyfikator płatności -->
		<name>Płatność przy odbiorze</name> <!-- nazwa -->
		<active>0</active> <!-- status (1 = aktywna, 0 = nieaktywna) -->
		<cod>1</cod> <!-- pobraniowa forma płatności (1 = tak, 0 = nie) -->
		<handling_fee_price>5.00</handling_fee_price> <!-- dopłata przy wyborze tej formy płatności - stała kwota -->
		<handling_fee_percentage>0.00</handling_fee_percentage> <!-- dopłata określona jako procent wartości koszyka -->
		<tax>23</tax> <!-- stawka podatkowa -->
	</payment_methods>
</payment_methods>

 

Uwagi:

- metoda nie zwraca nazw w językach innych niż domyślny,

- zewn. identyfikator formy płatności jest zwracany, jeśli został określony; można się nim posłużyć podczas zapisu zamówienia (metoda SetOrders),

- dopłata to wartość kwotowa lub procentowa, nie może być określona (niezerowa) na oba te sposoby jednocześnie.


GetShippingMethods

Pobranie definicji form dostawy.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetShippingMethods($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<shipping_methods>
	<shipping_method>
		<id>3</id> <!-- id formy dostawy w AtomStore -->
		<external_id>T_K</external_id> <!-- zewn. identyfikator dostawy -->
		<code>KR</code> <!-- kod do użytku wewnętrznego -->
		<name>Kurier</name> <!-- nazwa -->
		<name lang="eng">Courier</name> <!-- nazwa w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
		<work_title><![CDATA[Aktualny Kurier]]></work_title> <!-- nazwa robocza -->
		<description><![CDATA[Opis]]></description> <!-- opis -->
		<description lang="eng"><![CDATA[Description]]></description> <!-- opis w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
		<info><![CDATA[Przewidywany czas dostawy 3 dni]]></info> <!-- informacja dodatkowa -->
		<info lang="eng"><![CDATA[Estimated delivery time 3 days]]></info> <!-- informacja dodatkowa w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
		<active>1</active> <!-- status (1 = aktywna, 0 = nieaktywna) -->
		<standard_price_netto>10.0000</standard_price_netto> <!-- standardowy koszt dostawy - netto -->
		<standard_price_brutto>12.30</standard_price_brutto> <!-- standardowy koszt dostawy - brutto -->
		<tax>23</tax> <!-- stawka podatkowa -->
		<weight_from></weight_from> <!-- minimalna waga zamówienia w kg (może być nieokreślona) -->
		<weight_to>30</weight_to> <!-- maksymalna waga zamówienia w kg (może być nieokreślona) -->
		<min_cart_total>10.00</min_cart_total> <!-- minimalna wartość koszyka -->
		<max_cart_total>500.00</max_cart_total> <!-- maksymalna wartość koszyka -->
		<max_cart_item_count>10</max_cart_item_count> <!-- maksymalna liczba produktów -->
		<free_from_quantity>100.00</free_from_quantity> <!-- darmowa odstawa od ilości -->
		<free_froms> <!-- progi darmowej dostawy -->
			<free_from>
				<cart_total>200.00</cart_total> <!-- minimalna wartość koszyka -->
				<date_from></date_from> <!-- termin obowiązywania - od (może być nieokreślony) -->
				<date_to>2020-01-01 00:00:00</date_to> <!-- termin obowiązywania - do (może być nieokreślony) -->
			</free_from>
		</free_froms>
	</shipping_method>
</shipping_methods>

 

Uwagi:

- metoda nie zwraca nazw w językach innych niż domyślny,

- zewn. identyfikator formy dostawy jest zwracany, jeśli został określony; można się nim posłużyć podczas zapisu zamówienia (metoda SetOrders).


GetShippingMethodsIndividuals

Metoda zwraca indywidualne warunki dostawy określone dla wybranych produktów.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 

 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetShippingMethodsIndividuals($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<shipping_individuals>
	<shipping_method>
		<id>1234</id> <!-- id produktu w AtomStore -->
		<code>HHG-0302</code> <!-- kod produktu (obecny, jeśli jest określony) -->
		<external_id>T_87632</external_id> <!-- zewn. identyfikator towaru (obecny, jeśli został nadany) -->
		<shipping_method_id>4</shipping_method_id> <!-- id formy dostawy w AtomStore -->
		<price>0.0000</price> <!-- indywidualny koszt dostawy (netto) -->
		<exclusion>1</exclusion> <!-- forma dostawy wykluczona z produktem (1 = tak, 0 = nie) -->
		<gratis>0</gratis> <!-- produkt dostarczany bezpłatnie (1 = tak, 0 = nie) -->
	</shipping_method>		
</shipping_individuals>

 

Uwagi:

- w praktyce niepusta i niezerowa wartość będzie figurowała w 1 z 3 pól: <price> / <exclusion> / <gratis>,

- metoda nie zwraca indywidualnych warunków dostawy określonych w kategoriach, wykluczeń z formami płatności etc.


GetStores

Pobranie danych sklepów zdefiniowanych w ramach funkcji multistore.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
 
 

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetStores($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<stores>
	<store>
		<id>1</id> <!-- id sklepu -->
		<domain>sklep-x-1.pl</domain> <!-- domena -->
		<name>Sklep X1</name> <!-- nazwa sklepu -->
	</store>
	<store>
		<id>2</id>
		<domain>sklep-x-2.pl</domain>
		<name>Sklep X2</name>
	</store>
</stores>

 

Uwagi:

- w polu <domain> może występować wiele domen oddzielonych średnikiem.


SetCoupons

Tworzenie i aktualizacja kuponów rabatowych, wraz z określaniem kodów dla poszczególnych kuponów.

 

Parametry wejściowe:

 

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 
 
 

Format XML + komentarze:

<coupons>
	<coupon>
		<name><![CDATA[Kupon dla stałych klientów]]></name> <!-- nazwa kuponu w domyslnym jezyku (wymagana) -->
		<name lang="eng"><![CDATA[Coupon for regular customers]]></name> <!-- nazwa kuponu w konkretnym jezyku (wymagana) -->
		<fixed_value>10,50</fixed_value> <!-- wartość kwotowa kuponu -->
		<percentage_value></percentage_value> <!-- wartość procentowa kuponu (podajemy albo fixed_value albo procentage_value) -->
		<date_from>2015-09-09</date_from> <!-- data startowa ważności kuponu (opcjonalnie) -->
		<date_to></date_to> <!-- data końcowa ważności kuponu (opcjonalnie) -->
		<codes_lifetime></codes_lifetime> <!-- czas ważności jednego kodu kuponu, w dniach (opcjonalnie) -->
		<min_cart_total>49,99</min_cart_total> <!-- minimalna wartość koszyka (opcjonalnie) -->
		<max_uses>100</max_uses> <!-- maksymalna ilość użyć jednego kodu kuponu (opcjonalnie) -->
		<codes> <!-- lista kodów kuponu -->
			<code>7852p785</code>
			<code>kr19876</code>		
		</codes>
	</coupon>
	<coupon>
		<id>123</id> <!-- możliwość nadpisania istniejącego kuponu poprzez przekazanie jego id w sklepie -->
		<name><![CDATA[Nagroda za recenzję w sklepie]]></name>
		<shipping_methods> <!-- kupon na darmową dostawę -->
			<shipping_method_id>21</shipping_method_id> <!-- identyfikator formy dostawy -->
			<shipping_method_id>12</shipping_method_id>
		</shipping_methods>
		<codes>
			<code>f283cn3v3</code>
			<code delete="1">b129ue12</code> <!-- dyspozycja usunięcia kodu kuponu -->
			<code uses="2">289ffvjff</code> <!-- zapis ilości użyć kodu kuponu -->
			<code attempts="4">cjjj12121</code> <!-- zapis ilości prób użycia kodu kuponu -->		
			<code uses="0" attempts="1">28hv2h8</code>
		</codes>
	</coupon>
</coupons>

 

 Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<coupons><coupon><name>kupon X</name><fixed_value>12</fixed_value><codes><code>7852p785</code></codes></coupon></coupons>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetCoupons($authenticate, $message);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

  

 Dane zwracane: 

<savedCoupons>
	<savedCoupon>
		<id>54</id>
		<name><![CDATA[kupon X]]></name>
	</savedCoupon>
</savedCoupons>


Uwagi:

- wymagane jest podanie jednego przedmiotu kuponu, tzn. <fixed_value>, <percentage_value> lub <shipping_methods>; w przypadku przekazania tych pól jednocześnie, odczytywane są one w wymienionej kolejności,

- formy dostawy mogą być wskazane zarówno identyfkatorem zewnętrznym, jak i poprzez id w AtomStore,
- aktualizowanie kuponu jest możliwe tylko na podstawie <id>, wymagane jest zatem rejestrowanie w zewnętrznym systemie identyfikatorów zawartych w strukturze zwrotnej,
- znacznik <id> nie pozwala narzucić własnego identyfikatora; w przypadku podania <id>, które nie występuje wśród istniejących kuponów, dane zostaną zignorowane i zwrócony zostanie odpowiedni komunikat,
- struktura zwrotna zawiera dane zarówno właśnie dodanych, jak i zaktualizowanych kuponów (może zawierać wiele węzłów <savedCoupons>).


SetCurrencies

Aktualizacja kursów walut zdefiniowanych w AtomStore.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<currencies>
	<currency>
		<code>EUR</code> <!-- symbol waluty -->
		<value>4.35</value> <!-- kurs wobec waluty domyślnej (zwykle PLN) -->
	</currency>
	<currency>
		<code>USD</code>
		<value>4.09241122</value>
	</currency>
</currencies>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<currencies><currency><code>USD</code><value>4.09241122</value></currency></currencies>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetCurrencies($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:
- obsługiwana jest precyzja do 8 miejsc po przecinku,

- metoda dopuszcza zmianę kursu waluty domyślnej (zwykle PLN), jednak nie jest to zalecane - kurs waluty domyślnej powinien wynosić 1.00,

- waluta, która nie jest zdefiniowana w AtomStore, nie zostanie dodana, lecz pominięta.


SetDocuments

Tworzenie i aktualizowanie dowolnych dokumentów handlowych (faktury, rozrachunki), które będą wyświetlane zalogowanym kontrahentom B2B.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<documents>
	<document>
		<!-- wskazanie kontrahenta na jeden z 3 sposobów -->
		<user>
			<atom_id>123</atom_id> <!-- id kontrahenta w AtomStore -->
			<external_id></external_id> <!-- zewn. identyfikator kontrahenta -->
			<email></email> <!-- adres e-mail -->
		</user>
		<type>FV</type> <!-- typ dokumentu -->
		<number><![CDATA[FA/SKL/2600/2017]]></number> <!-- numer -->
		<value>4725.96</value> <!-- wartość -->
		<to_pay>0</to_pay> <!-- do zapłaty -->
		<products> <!-- pozycje na dokumencie (opcjonalnie) -->
			<product>
				<code><![CDATA[KX12345]]></code> <!-- kod produktu / wariantu -->
				<quantity>1</quantity> <!-- ilość -->
				<price>4725.96</price> <!-- cena -->
				<tax>23</tax> <!-- stawka podatkowa -->
				<data><![CDATA[ (...) ]]></data> <!-- inne dane pozycji dokumentu, w postaci zserializowanej -->
			</product>
		</products>
		<!-- inne, dowolne dane dokumentu, w postaci zserializowanej -->
		<data><![CDATA[a:2:{s:8:"order_id";i:223344;s:8:"payments";a:2:{s:2:"p1";s:6:"123,45";s:2:"p2";s:6:"400,00";}}]]></data>
		<file><!-- załącznik (plik) -->
			<name>plik.pdf</name><!-- nazwa pliku -->
			<base64><![CDATA[ (...) ]]></base64> <!-- zawartość pliku zakodowana przy pomocy funkcji base64 -->
		</file>
	</document>
</documents>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<documents>';
$xml .= '<document>';
$xml .= '<user><atom_id>6421</atom_id></user>';
$xml .= '<type>FVAT</type><number>F/8877/2018</number>';
$xml .= '<value>333,22</value><to_pay>0</to_pay>';
$xml .= '</document>';
$xml .= '</documents>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetDocuments($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

Uwagi:
- do stworzenia dokumentu wymagane są wszystkie elementy z wyjątkiem pola <data> oraz produktów,

- dokumenty kontrahenta nierozpoznanego będą ignorowane.


SetMdkInvoices

Niewspierana metoda na rzecz zapisu faktur.

Metoda odpowiadająca i zalecana: SetInvoices.


SetMdkPayments

Niewspierana metoda do zapisu rozrachunków z klientami.

Metoda zalecana na rzecz zapisu płatności do zamówień: SetOrders.


SetShippingMethods

Metoda ustawia warunki dostawy.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<shipping_methods>
  <shipping_method>
    <id>3</id> <!-- id formy dostawy w AtomStore -->
    <external_id>T_K</external_id> <!-- zewn. identyfikator dostawy -->
    <code>KR</code> <!-- kod do użytku wewnętrznego -->
    <name>Kurier</name> <!-- nazwa -->
    <name lang="eng">Courier</name> <!-- nazwa w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
    <work_title>Aktualny Kurier</work_title> <!-- nazwa robocza -->
    <description>Opis</description> <!-- opis -->
    <description lang="eng">Description</description> <!-- opis w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
    <info>Przewidywany czas dostawy 3 dni></info> <!-- informacja dodatkowa -->
    <info lang="eng">Estimated delivery time 3 days</info> <!-- informacja dodatkowa w języku innym niż domyślny (lang = kod języka) -->
    <active>1</active> <!-- status (1 = aktywna, 0 = nieaktywna) -->
    <standard_price_netto>10.0000</standard_price_netto> <!-- standardowy koszt dostawy - netto -->
    <standard_price_brutto>12.30</standard_price_brutto> <!-- standardowy koszt dostawy - brutto -->
    <tax>23</tax> <!-- stawka podatkowa -->
    <weight_from></weight_from> <!-- minimalna waga zamówienia w kg (może być nieokreślona) -->
    <weight_to>30</weight_to> <!-- maksymalna waga zamówienia w kg (może być nieokreślona) -->
    <min_cart_total>10.00</min_cart_total> <!-- minimalna wartość koszyka -->
    <max_cart_total>500.00</max_cart_total> <!-- maksymalna wartość koszyka -->
    <max_cart_item_count>10</max_cart_item_count> <!-- maksymalna liczba produktów -->
    <free_from_quantity>100.00</free_from_quantity> <!-- darmowa odstawa od kwoty -->
    <free_froms> <!-- progi darmowej dostawy -->
      <free_from>
        <cart_total>200.00</cart_total> <!-- minimalna wartość koszyka -->
        <date_from></date_from> <!-- termin obowiązywania - od (może być nieokreślony) -->
        <date_to>2020-01-01 00:00:00</date_to> <!-- termin obowiązywania - do (może być nieokreślony) -->
      </free_from>
    </free_froms>
  </shipping_method>
</shipping_methods>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<shipping_individuals>';
$xml .= '<shipping_method>';
$xml .= '<id>1</id>';
$xml .= '<code>HHG-0302</code>';
$xml .= '<active>1</active>';
$xml .= '</shipping_method>'; $xml .= '</shipping_individuals>'; $message = array('xml' => $xml); $response = $client->SetShippingMethods($authenticate, $message); echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

 

Uwagi:

- do stworzenia rekordu wymagane są wszystkie elementy


UpdateOrders

Niewspierana metoda na rzecz aktualizowania wybranych cech zamówień. 

Metoda odpowiadająca i zalecana: SetOrders.


SetShippingMethodsIndividuals

Metoda ustawia indywidualne warunki dostawy określone dla wybranych produktów.

 

Parametry wejściowe:

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
message tak message - struktura zawierająca pole 'xml', które powinno zawierać ciąg znaków w formacie XML; opis formatu poniżej
 

 

 

Format XML + komentarze:

<shipping_individuals>
	<shipping_method>
		<code>HHG-0302</code> <!-- kod produktu (obecny, jeśli jest określony) -->
		<shipping_method_id>4</shipping_method_id> <!-- id formy dostawy w AtomStore -->
		<price>0.0000</price> <!-- indywidualny koszt dostawy (netto) -->
		<exclusion>1</exclusion> <!-- forma dostawy wykluczona z produktem (1 = tak, 0 = nie) -->
		<gratis>0</gratis> <!-- produkt dostarczany bezpłatnie (1 = tak, 0 = nie) -->
	</shipping_method>		
</shipping_individuals>

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$xml = '<shipping_individuals>';
$xml .= '<shipping_method>';
$xml .= '<code>HHG-0302</code>';
$xml .= '<shipping_method_id>4</shipping_method_id&gt';
$xml .= '<price>0.0000</price>';
$xml .= '<exclusion>1</exclusion>';
$xml .= '<gratis>0</gratis>';
$xml .= '</shipping_method>';
$xml .= '</shipping_individuals>';
$message = array('xml' => $xml);
$response = $client->SetShippingMethodsIndividuals($authenticate, $message);
echo $response;

 

Dane zwracane: 

OK 

 

 

Uwagi:

- do stworzenia rekordu wymagane są wszystkie elementy


GetShipmentLabels

Zwraca etykiete przysyłki

 

Parametry wejściowe:

 

nazwa obowiązkowy typ domyślnie opis
authenticate tak auth - struktura składająca się z pól 'login' i 'password'
orderId nie string   ID zamówienia w AtomStore
trackingNumber nie string  

Numer paczki

 

Przykładowe wywołanie (PHP): 

$client = new SoapClient('http://demo.atomstore.pl/atom_api/wsdl/atom_api');
$authenticate = array('login' => 'admin', 'password' => 'admin');
$response = $client->GetShipmentLabels($authenticate);
header('Content-Type: application/xml');
echo $response;

 

Dane zwracane + komentarze: 

<shipments>
  <shipment>
    <order_id>100150</order_id> <!-- ID zamówienia w AtomStore -->
    <labels>
      <label>
        <tracking_number>0000000640576Q</tracking_number> <!-- Numer paczki -->
        <url><!-- Link do pobrania etykiety paczki --></url>
      </label>
    </labels>
    <tracking_numbers>
      <tracking_number>0000000640576Q</tracking_number> <!-- Numer paczki -->
    </tracking_numbers>
  </shipment>
  <shipmentsCount>1</shipmentsCount>
</shipments>

Uwagi:

- w przypadku przekazania do metody jednocześnie parametrów orderId i trackingNumber przesyłki rozpoznawane są tylko wg numerów przesyłek


AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab