Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Dokumentacja sklepu

Obsługiwane zdarzenia

Nowe zamówienie

Przesłanie danych nowego zamówienia, które pojawiło się w sklepie.

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
xml string dane nowego zamówienia reprezentowane poprzez ciąg znaków w formacie XML
 

 

Uwagi:

- wartość w polu 'created' jest datą przesłania danych, zatem nie odpowiada dokładnie dacie / godzinie utworzenia zamówienia,

- dane w polu 'xml' mają strukturę zgodną z Atom API → GetOrdersSpecified (https://www.atomstore.pl/dokumentacja/565-metody---zamowienia.html#content569).


Edycja istniejącego zamówienia

Przesłanie danych zamówienia, które istniało już w AtomStore i zostało zmienione.

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
order_id int numer zamówienia w AtomStore
xml string dane zamówienia reprezentowane poprzez ciąg znaków w formacie XML
 

 

Uwagi:

- wartość w polu 'created' jest datą przesłania danych, zatem nie odpowiada dokładnie dacie / godzinie edycji zamówienia,

- dane w polu 'xml' mają strukturę zgodną z Atom API → GetOrdersSpecified (https://www.atomstore.pl/dokumentacja/565-metody---zamowienia.html#content569).


Zmiana statusu zamówienia

Przesłanie numeru zamówienia oraz identyfikatora nadanego statusu.

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
order_id int numer zamówienia w AtomStore
order_status_id int identyfikator nadanego statusu
 

 

Uwagi:

- wartość w polu 'created' jest datą przesłania danych, zatem nie odpowiada dokładnie dacie / godzinie zmiany statusu zamówienia,

- jeśli w ustawieniach sklepu zdefiniowano prefiks / sufiks do numerów zamówień, NIE zostanie on uwzględniony w polu 'order_id',

- nazwę aktualnego statusu można zweryfikować w panelu administracyjnym sklepu lub uzyskać na podstawie słownika zwracanego z Atom API → GetOrdersStatuses (https://www.atomstore.pl/dokumentacja/565-metody---zamowienia.html#content570).


Rejestracja nowego klienta

Przesłanie danych nowego klienta sklepu.

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
xml string dane zarejestrowanego użytkownika reprezentowane poprzez ciąg znaków w formacie XML
 

 

Uwagi:

- wartość w polu 'created' jest datą przesłania danych, zatem nie odpowiada dokładnie dacie / godzinie rejestracji klienta,

- dane w polu 'xml' mają strukturę zgodną z Atom API → GetUsers (https://www.atomstore.pl/dokumentacja/579-metody---klienci.html#content581),

- webhook sygnalizuje jedynie rejestrację nowych użytkowników, nie zgłasza zmian w ramach wcześniej dodanych kont.


Zmiana dostępności produktu

Przesłanie informacji o aktualnej dostępności produktu.

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
product_id int ID produktu w AtomStore
status_id int ID aktualnego statusu dostępności
status_name string nazwa aktualnego statusu dostępności
status_auto int 1 = status automatyczny, czyli aktywowany samoczynnie w zależności od stanu magazynowego;

0 = status ręczny, czyli nadany ręcznie przez sprzedawcę i niewynikający wprost ze stanu magazynowego

quantity string stan magazynowy produktu (w magazynie własnym w AtomStore)
 

 

Uwagi:

- wartość w polu 'created' jest datą przesłania danych, zatem nie odpowiada dokładnie dacie / godzinie zmiany dostępności produktu,

- dane nie zawierają ilości zarezerwowanej ani o stanu towaru u dostawców.


Edycja dokumentów magazynowych

Przesłanie informacji o edytowanych dokumentach magazynowych

 

Dane w tablicy POST:

nazwa typ opis
created string data i godzina przesłania danych
domain string domena sklepu, z którego dane zostały przekazane
key string klucz do autoryzacji
inventory_documents array
nazwa typ opis
id int Id dokumentu magazynowego
type string typ dokumentu magazynowego
created datetime data utworzenia dokumentu magazynowego
number string numer dokumentu magazynowego
products array produkty zwiazane z dokumentem magazynowym. Kazdy produkt posiada pola:
  • product_id
  • combination_id (0 - jesli to nie wariant)
  • code (priorytet ma kod wariantu)
  • quantity
 

 

Uwagi:


AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

  • Blog
  • Facebook
  • Youtube
  • Linked in
  • iab