Jak rozpocząć sprzedaż zagraniczną? Pobierz nowego e-booka. Pobierz teraz

Dokumentacja sklepu

Atom REST API (beta)

Atom REST API (beta) to narzędzie pozwalające komunikować się ze sklepem AtomStore poprzez żądania HTTP, z wykorzystaniem danych w formacie JSON. Przy użyciu ustalonych i na bieżąco rozwijanych metod można wykonywać operacje odczytu i zapisu wybranych danych bez potrzeby logowania się do panelu administracyjnego.

 

Narzędzie jest przeznaczone dla programistów, zostało stworzone z myślą o budowie integracji z systemami magazynowo-księgowymi, ze sklepami partnerskimi, z systemami klasy ERP etc.

 

Aktualnie dostępna wersja jest wersją beta. W razie niejasności prosimy naszych klientów o zgłoszenie w BOK w panelu administracyjnym, a inne zainteresowane osoby o bezpośredni kontakt.

Adres i autoryzacja

Narzędzie wymaga włączenia modułu w konfiguracji sklepu:

 

Do poprawnej autoryzacji potrzebne są login i hasło administratora uzyskane w panelu administracyjnym AtomStore → USTAWIENIA → ADMINISTRATORZY, ewentualnie skorzystać można z tego samego loginu i hasła, które służą do logowania do panelu. W parametrach konta administratora należy zaznaczyć dostęp do API (wówczas wyświetli się konfiguracja dostępu do konretnych metod):

 

Adres do wywołań Atom REST API (beta):

{domena sklepu wraz z "https://"}/api/{zasób}/{metoda}

np.:

https://demo.atomstore.pl/api/categories/index

 

Autoryzacja w wywołaniach poszczególnych metod API odbywa się poprzez token, który należy uzyskać wywołując endpoint:
{domena sklepu wraz z "https://"}/api/users/authorize

wraz z loginem i hasłem administratora. Token jest ważny w czasie 60 minut od dowolnego, skutecznego wywołania API.


Przykładowe wywołanie (PHP)

$post = [
	'login'  => 'admin',
	'password' => 'admin'
];

$headers = [
	'Content-Type: application/json'
];

$curl = curl_init('https://demo.atomstore.pl/api/users/authorize');

curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($post));

$token = json_decode(curl_exec($curl));

curl_close($curl);

if ($token->token){
	$headers = [
		'X-API-TOKEN: '.$token->token,
		'Content-Type: application/json'
	];
	
	$url = 'https://demo.atomstore.pl/api/categories/index';
	
	$curl = curl_init();

	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');

	$result = json_decode(curl_exec($curl));

	curl_close($curl);
}
 

Metody

Metody/endpointy Atom REST API (beta), a także struktury danych wejściowych i wyjściowych, zostały opisane tutaj:

https://www.atomstore.pl/api_documentation/index 


Filtrowanie danych

STRONICOWANIE - w wybranych metodach udostępniono parametry:

 • page
 • limit

które pozwalają na pobieranie dużej liczby rekordów partiami. Metadane w odpowiedzi JSON zawierają wtedy pole 'total' informujące o łącznej liczbie pakietów danych, którą należy pobrać zwiększając w kolejnych wywołaniach wartość parametru 'page'.

 

FILTROWANIE - API pozwala zawężać odczytywane dane wg wybranych parametrów poprzez podanie w parametrach GET operatora oraz klucza (pola), np.:

https://demo.atomstore.pl/api/users/index?email[like]=kowalski

Obsługiwane operatory:

 • eq : dokładne dopasowanie
 • like : podana fraza zawiera się w zwracanych danych

i dodatkowo dla pól liczbowych oraz dat:

 • gt : większe niż
 • gte : większe lub równe od
 • lt : mniejsze niż
 • lte : mniejsze lub równe od

 

RÓŻNICOWANIE - zalecane jest cykliczne pobieranie danych nowych/zmienionych od poprzednio zakończonego cyklu. W tym celu oprogramowano parametry created/modified, np.:

https://demo.atomstore.pl/api/product_quantities/index?quantity_modified[gte]=2022-09-05

Ustawienie:

pozwala dodatkowo odróżnić w systemie daty modyfikacji w różnych obszarach danych towaru:

 • quantity_modified - zmiany stanów magazynowych, stanów u dostawców, statusów dostępności,
 • price_modified - zmiany w zakresie cen, promocji,
 • media_modified - zmiany w galerii zdjęć towaru,
 • modified - pozostałe zmiany w kartotece produktu.

Prawidłowo zaimplementowana integracja powinna korzystać z takiej konfiguracji i różnicować odczyt powyższych danych niezależnie wg wskazanych parametrów.

 

 

 


AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab