Funkcjonalność

Sprzedaż i logistyka

Promocje i wyprzedaże

Dzięki modułowi promocji i wyprzedaży sprzedawca może ustawić promocję w określonym czasie, przydzielić rabat kwotowy lub procentowy oraz zorganizować wyprzedaż sezonową.

Moduł promocji i wyprzedaży umożliwia sprzedawcy tworzenie promocji o następujących parametrach:

 • cenie promocyjnej jako wartości kwotowej lub procentowego upustu,
 • datę od i do obowiązywania promocji (możliwe jest zaplanowanie promocji na przyszłość),
 • określenie czy produkty na promocji mają pojawiać się na stronie głównej (promocja dnia).

 

Wyprzedaże

Wyprzedaże to specjalny typ promocji łączony ze stanem magazynowym, który trwa do czasu aż sprzedane zostaną wszystkie produkty (lub produkt osiągnie zadany stan magazynowy).

 

Wyprzedaże pozwalają na wygodne organizowanie posezonowych akcji promocyjnych, których celem jest obniżenie wartości magazynu.

Promocje wiązane

Promocje wiązane to moduł umożliwiający tworzenie promocji zależnych od spełnienia przez użytkowników określonych warunków - np. dodanie do koszyka 1 lub więcej produktów z danej kategorii czy producenta.

Przykładami zastosowania modułu mogą być np. promocje:

 • Kup dowolną kurtkę - otrzymasz czapkę gratis (rabat 100%),
 • Kup laptop Lenovo o wartości minimum 2000zł - otrzymasz rabat 50% na dowolna torbę na laptopa.

 • Kup dowolną rzecz - drugą tańszą kupisz za pół ceny (rabat 50%),

 • itp.

 

Moduł do tworzenia warunków wykorzystuje funkcję Dynamicznych list produktów. 

 

Dodawanie nowej promocji wiązanej umożliwia konfigurację następujących opcji:

 • określenie nazwy promocji – pozwala to na szybką identyfikację promocji w systemie przez administratorów,
 • opcjonalne określenie daty trwania promocji – przedział od – do,

 • dynamiczne listy dla produktów bazowych - wybór produktów z tej listy wiązać się będzie z aktywacją promocji na produkty znajdujące się w obrębie

 • dynamicznej listy produktu rabatowanego,

 • dynamiczna lista produktu rabatowanego - produkty znajdujące się na tej liście zostaną objęte promocją,

 • wyrażony w procentach rabat przysługujący na produkty rabatowane.

Dodawanie nowej promocji wiązanej w panelu:

Promocje wiązane

Wiele cenników, grupy klientów

Moduł cenników połączony z grupami klientów pozwala na tworzenie zaawansowanych strategi cenowych.

AtomStore posiada mechanizm wielu cenników, pozwalający na tworzenie grup cenowych i przypisywanie do nich użytkowników.

Moduł pozwala także na automatyczne przydzielanie użytkowników do cennika na podstawie następujących parametrów:

 • adresu z którego wszedł użytkownik (np. Google, Ceneo, Onet, Facebook),
 • specjalnego parametru w adresie sklepu (może być stosowane w kampaniach banerowych, mailingach itp.),
 • stworzonego wcześniej kodu rabatowego.

Oprócz tego możliwe jest stworzenie cenników dla porównywarek (Ceneo.pl, Skapiec.pl, Nokaut.pl, Radar.pl). Dzięki temu sprzedawca bez żadnych dodatkowych zabiegów może stworzyć indywidualne ceny dla użytkowników trafiających do sklepu z tych serwisów i stosować odrębną strategię cenową w porównywarkach.

 

Rabaty dla grup klientów

W naszym systemie możliwe jest także utworzenie wielu grup klientów (np. silver, gold, platnium, hurtowi) itp. Do grupy tej można przypisać indywidualny cennik lub rabat %

 

Dodatkowo grupy klientów mogą być zarządzane w sposób automatyczny przez moduł programu lojalnościowego. Klienci mogą być przypisywani do grupy na podstawie liczby zgromadzonych punktów w programie lojalnościowym. Dzięki temu w prosty sposób można stworzyć system nagradzający klientów którzy kupują najwięcej.

Lista klientów, filtrowanie i operacje grupowe

Lista klientów pozwala na wygodne wyszukiwanie po najważniejszych polach oraz wykonywanie operacji grupowych.

Dzięki wyszukiwarce i filtrom dostępnym na liście w panelu, administrator może wyszukiwać klientów po następujących polach:

 • nazwie,
 • wartości zamówienia,
 • grupie,
 • statusie klienta,
 • adresie e-mail,
 • telefonie,
 • atrybucie własnym stworzonym przez administratora.

 

Operacje grupowe

Lista klientów została wykonana w taki sposób, aby umożliwć administratorowi szybkie akcje na grupie klientów:

 • blokowanie, aktywowanie,
 • nadawanie kuponów,
 • przypisywanie do grupy klientów,
 • wysyłkę wiadomości e-mail,
 • eksport bazy do pliku CSV.

Fakturowanie

Moduł fakturowanie pozwala na wygodne wystawianie dokumentów sprzedażowych, to jest faktur vat, korekt oraz pro form.

Moduł fakturowanie pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych bezpośrednio w panelu AtomStore.

W konfiguracji modułu możliwe jest zdefiniowanie:

 • sposobu numeracji – ciągłe, miesięczne,
 • możliwych do wystawienia typów faktur – VAT, Pro Forma,
 • możliwości edycji i usuwania faktur,
 • opcji rozbijania zamówień na kilka faktur.

Ponadto moduł posiada możliwość integracji z modułem magazyn, dzięki temu istnieje opcja zblokowania wystawiania faktur na towar, który nie został jeszcze przyjęty do magazynu.

System AtomStore może być zintegrowany z systemem księgowym - np. InFakt, Subiekt, WF-mag, Comarch Optima.

Zarządzanie formami dostawy, płatności

Elastyczny i rozbudowany moduł zarządzania formami płatności - pozwala on na definiowanie cen zależnych od masy produktu, kategorii, indywidualnych cen dla produktów oraz zarządzanie kwotami darmowej dostawy.

System posiada rozbudowany konfigurator pozwalający na zarządzanie formami dostaw oraz płatności. Administrator może dodawać i usuwać formy dostaw. Dla każdej stworzonej formy dostawy istnieje możliwość określenia następujących parametrów:

 • kosztu i podateku VAT,
 • masy od, do,
 • wartości zamówienia powyżej której przesyłka daną formą jest darmowa,
 • opcji powielania paczek – czy każdy kolejny produkt ma być pakowany oddzielnie (dodatkowy koszt przesyłki) czy też do wspólnej paczki,
 • minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia z wybraną formą dostawy,
 • opcji czy forma dostawy jest odbiorem osobistym,
 • czasu realizacji w dniach,
 • indywuidualnego opisu,
 • kraju,
 • form płatności dostępnych z danym typem dostawy.

Administrator może ustawić także domyślną formę dostawy.

System pozwala także na łatwą konfigurację dostępnych form płatności. Administrator może skonfigurować następujące parametry:

 • koszt kwotowy,
 • koszt procentowy,
 • opcję czy płatność jest pobraniem,
 • czy płatność jest dostępna na urządzeniach mobilnych,
 • minimalną wartość koszyka,
 • domyślny status zamówienia dla tej formy płatności,
 • indywidualny opis.

Koszt dostawy oraz opłata manipulacyjna za wybraną formę płatności doliczana jest do zamówienia oraz uwzględniana na fakturze.

Dodatkowo administrator może określić dla jakich grup klientów oraz w którym sklepie dostępna jest dana forma płatności.

Magazyn - podstawowy i zaawansowany

System posiada 3 warianty pozwalające dostosować działanie magazynu do potrzeb sprzedawcy - brak gospodarki magazynowej, proste zarządzanie magazynem oraz zaawansowana gospodarka magazynowa.

AtomStore posiada 3 warianty pozwalające dostosować działanie magazynu do potrzeb sprzedawcy. Najprostsza forma to brak zarządzania gospodarką magazynową i stała dostępność towaru, najbardziej rozbudowana to zarządzanie stanami LIFO i FIFO oraz planowanie terminów dostaw.

 

Brak magazynu

 • brak określania ilości w panelu,
 • każdy produkt zawsze dostępny.

Magazyn podstawowy

 • ilości produktów, wariantów produktu,
 • progi alarmowe dla administratora i informowanie o przekroczeniu stanu magazynowego,
 • słowne statusy dostępności – automatyczne oraz ręczne,
 • opcje wyświetlania i sprzedaży w zależności od statusu: wyświetlaj, sprzedawaj, ukryj,
 • stała cena zakupu – z poziomu edycji produktu,
 • dokumenty PZ, WZ, 
 • inwentaryzacje.

 

Magazyn zaawansowany

 • możliwości magazynu podstawowego,
 • konfiguracja LIFO, FIFO – domyślnie FIFO,
 • dostawy (partie) z różnymi cenami zakupu,
 • planowane terminy dostaw (z podaniem ilości produktów),
 • obliczanie daty dostępności.
 •  

Elastyczne modele logistyczne

Moduł magazyn został zintegrowany z modułem Dostawcy oraz Polityka cenowa. Dzięki temu sprzedawca może w wygodny sposób realizować:

 • Sprzedaż asortymentu z magazynu własnego oraz magazynu dostawców (dropshippingi i extended shopping),
 • Automatyzować procesy zarządzania dostępnościami (automatyczne przełączanie z magazynu własnego na ofertę od dostawcy, integracje stanów magazynowych),
 • Zarządzać cenami produktów w sklepie (automatyczne zmiany cen na podstawie ustalonych cen zakupu, marż i priorytetów),
 • Tworzyć zamówienia, przyjęcia i zarządzać pracą magazynu sklepu.

Magazyn - dostawcy

Moduł dostawcy pozwala na prowadzenie sprzedaży w modelu dropshippingowym, extended shopping czy fulfilment. Jest to bardzo elastyczne narzędzie które pozwala dostosować logistykę w sklepie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia firmy.

System AtomStore posiada rozbudowany moduł dostawców zintegrowany z magazynem oraz zarządzaniem dostawami. Konfiguracja modułu dostawcy i magazyn pozwala między innymi na korzystanie:

 • tylko z magazynu głównego (własnego magazynu sklepu),
 • magazynu głównego zintegrowany z systemem zewnętrznym (np. program magazynowo księgowy, ERP - Subiekt, WF Mag, CDN Optima, itp.),
 • magazynu głównego oraz magazynów dostawców,
 • magazynu głównego zintegrowanego z systemem zewnętrznym oraz magazynów dostawców.

Dostawcy, magazyn

 

Moduł dostawcy pozwala na:

 • zarządzanie dostawcami - dodanie, usunięcie i zablokowanie dostawcy,
 • definiowanie indywidualnych statusów dostępności dla dostawcy,
 • ustawienie progu ufności, poniżej którego uznaje się, iż dostawca nie posiada danego produktu,
 • zarządzanie listą towarów u dostawcy - stany magazynowe i ceny zakupu (informacje te mogą być także importowane automatycznie,
 • ustawienia modułu integracji (np. po XML, FTP, SOAP lub ręczną aktualizacje stanów po XLS/CSV),
 • generowanie zestawień produktów do zamówienia u dostawcy,
 • tworzenia zamówień u dostawców i planowanie dostaw oraz generowanie dokumentów PZ, WZ, 
 • przeprowadzenia inwentaryzacji dla magazynu własnego.

Dodatkowo istnieje możliwośc skonfigurowania sposobu przydzielania zamówionych produktów do dostawców (jeśli jeden produkt znajduje się u wielu dostawców):

 1. według priorytetów ustawionych ręcznie przez sprzedawcę,
 2. według kryterium najniższej ceny,
 3. według kryterium największej dostępności danego produktu,
 4. kompletowanie zamówień.

Moduł magazynowy umożliwia także automatyczne zarządzanie ceną produktów w sklepie - więcej na ten temat można znaleźć w sekcji Polityka cenowa. 

Polityka cenowa

Moduł Polityka cenowa pozwala na automatyczne zarządzanie cenami towarów które sprzedawane są na zasadach dropshippingu czy extended shippingu.

Moduł Polityka cenowa pozwala na automatyczne zarządzanie cenami w sklepie dla towarów pochodzących od dostawców zintegrowanych z systemem AtomStore (np. za pomocą modułu importu XML, CSV czy XLS).

 

Uruchomienie polityki cenowej powoduje automatyczne zmiany ceny w zależności od ustalonych marż oraz tego, czy i z jakimi cenami zakupu produkty są dostępne w magazynie własnym i u poszczególnych dostawców. W module "Dostawcy" możemy włączyć politykę cenową w 3 wariantach:

 • wg. najwyższej ceny - system będzie ustalał cenę detaliczną na poziomie najwyższej ceny zakupu u dostawców lub w magazynie własnym, z uwzględnieniem marży,
 • wg. najniższej ceny - system będzie ustalał cenę detaliczną na poziomie najniższej ceny zakupu u dostawców lub w magazynie własnym, z uwzględnieniem marży,
 • do bieżącego dostawcy - system będzie ustalał cenę na poziomie ceny zakupu w magazynie własnym lub u dostawcy aktualnie zaspokajającego potrzeby magazynowe na dany produkt.

 

Dodatkowo AtomStore pozwala na przypisywanie zamówień do dostawców (wybór bieżącego dostawcy) na podstawie kryterium:

 • ręcznych priorytetów,
 • najniższej ceny zakupu,
 • najwyższej dostępności produktu u jednego z dostawców.

Jak wykorzystać Politykę cenową?

Moduł Polityka cenowa pozwala sprzedawać produkty w sklepie w modelu dropshppingowym lub mieszanym (magazyn własny + magazyn dostawcy).

 

Sprzedawca może skonfigurować swój sklep AtomStore w taki sposób, aby prezentował on priorytetowo ceny i dostępności z magazynu własnego. Jeśli produkt nie jest dostępny w magazynie własnym, system sprawdzi i zaprezentuje dostępność i cenę u dostawcy. W przypadku gdy dany produkt znajduje się jednocześnie u wielu dostawców AtomStore wybierze dostawcę zgodnie z wybranym algorytmem ustalania cen.

 

Dla każdego dostawcy skonfigurowanego w AtomStore możliwe jest ustalenie indywidualnych statusów dostępności i czasów realizacji (np. wysyłka 1-2 dni, wysyłka 2-3 dni, na zamówienie 3-5 dni itp.) oraz marż. Dane od dostawców mogą być pobierane z wykorzystaniem gotowych modułów integracji (np. hurtownie AMP, Azymut, Olesiejuk, itp.) lub przez łączniki obsługujące dedykowane formaty.

AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwala elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • logo iab polska