Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

14.07.2021
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore – czerwiec 2021

Aktualizacje w AtomStore – czerwiec 2021

W czerwcu przygotowaliśmy aktualizacje głównie dla modułów Katalogu i Sprzedaży. Dotyczą m.in. ułatwienia dodawania zdjęć i plików oraz możliwości nadawania priorytetu zamówieniom. Od tego miesiąca zmieniamy także sposób opisywania aktualizacji – podzieliliśmy je zgodnie z modułami dostępnymi w panelu administracyjnym sklepu.

 

Katalog

Produkty

Zmodyfikowany mechanizm dodawania plików do produktu

W edycji dowolnego produktu (Katalog → Produkty → Edytuj) w zakładce „Galeria i multimedia” zmodyfikowaliśmy mechanizm dodawania zdjęć oraz plików na drag&drop (przeciągnij i upuść). Zdjęcie do sklepu  będzie można wgrać na trzy sposoby:

 • kliknąć i wybrać pliki,

 • przeciągnąć pliki na pole, wtedy wgrają się wszystkie przeciągnięte pliki,

 • przeciągnąć katalog, wtedy wgrają się wszystkie pliki z katalogu.

  

 

Możliwość wykluczenia produktu z promocji automatycznej

W edycji dowolnego produktu w zakładce „Ceny i promocje” dodaliśmy opcję „Pomijaj w automatycznych promocjach”, która pozwala wykluczyć produkt podczas tworzenia promocji automatycznej na podstawie listy dynamicznej.

 

Możliwość wykluczenia wyświetlania zdjęć wariantów w wybranych miejscach w sklepie

W zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Wyświetlanie produktów i cen → Karta produktu dodaliśmy ustawienie „Wyświetlaj zdjęcia wariantów", które pozwala wykluczyć wyświetlanie wariantów z poniższych miejsc: 

 • z karty produktu,

 • z koszyka i boksa pojawiającego się po dodaniu do koszyka,

 • ze schowka,

 • z potwierdzenia zamówienia oraz e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

 

Kategorie

Zmieniony mechanizm przypisywania pół własnych do podkategorii

W edycji dowolnej kategorii w zakładce „Pola własne” zmodyfikowaliśmy mechanizm przypisywania pól własnych do podkategorii zgodnie z opcjami:

 • „Nie”, której wybranie spowoduje, że pola własne z kategorii głównej nie zostaną przypisane do podkategorii,

 • „Tak”, tylko zmiany “, której wybranie spowoduje, że do podkategorii zostaną przypisane wyłącznie pola, w których wprowadzono jakieś zmiany,

 • „Tak, nadpisz wszystkie dane”, której wybranie spowoduje, że wszystkie wprowadzone dane zostaną przeniesione do podkategorii, nawet jeśli pola własne są puste.

 

Atrybuty

Nowy typ atrybutów

W zakładce Katalog → Atrybuty dodaliśmy obsługę nowego atrybutu „Atrybut typu data”, który pozwala wprowadzić datę dla produktu, np. przewidywana data dostępności, premiera itp.  Dla tego typu atrybutów w edycji produktu oraz we froncie sklepu (po włączeniu przez webmastera) pojawi się pole wyboru daty z wbudowanego kalendarza.

 

 

Uwaga, ten typ atrybuty działa tylko przy włączonych opcjach (flagach) „Cache'owanie” (Katalog → Atrybuty → Dodaj atrybut → Cache’owanie → Tak) oraz „Cecha” (Katalog → Atrybuty → Dodaj atrybut → Typ atrybutu → Cecha).

 

 

Sprzedaż

Zamówienia

Możliwość nadania priorytetu zamówieniom

Przy dowolnym zamówieniu dodaliśmy opcję wyznaczania priorytetu za pomocą ikony gwiazdki. Jeśli priorytet zostanie nadany, to takie zamówienie będzie oznaczone gwiazdką w kolumnie ID oraz będzie można je wyszukać za pomocą filtra „Priorytet: tak”.

 

Możliwość zaznaczania wszystkich pozycji przy dodawaniu kuponu

W edycji dowolnego zamówienia w zakładce z zamówionymi produktami  w opcji „Edytuj kupon/rabat” (Sprzedaż → Zamówienia → Edytuj zamówienie → Zamówione produkty → Edytuj kupon / rabat) umożliwiliśmy zaznaczanie i odznaczanie wszystkich pozycji, których ten rabat ma dotyczyć. Opcja ta jest użyteczna, gdy w zamówieniu zostało kupionych wiele produktów.

 

Zmodyfikowany mechanizm eksportu zamówień

Dodaliśmy możliwość wysłania wszystkich danych z zamówienia dla każdego towaru w jednym wierszu podczas eksportu zamówień do pliku XLSX/CSV.

 

Zmodyfikowany mechanizm wyszukiwania wartości pól własnych

Jeżeli dla zamówień zostało obsłużone dedykowane pole własne, to może ono zostać dodane jako filtr w zakładce Sprzedaż → Zamówienia. W prawym górnym rogu okna „Wyszukaj” należy kliknąć ikonę „Skonfiguruj filtry” i zaznaczyć z listy pola własne. Następnie zapisać zmiany. 

 

Import płatności

Zabezpieczenie przed ponownym importem tej samej płatności

Podczas próby import płatności, która została już wcześniej przypisana do zamówienia, administrator otrzyma stosowny komunikat.

 

Marketing i promocje

Gratisy

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania komunikatu o gratisie

Zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania komunikatów o produktach, które należy kupić, aby otrzymać produkt gratisowy, tak aby uwzględniały nazwę producenta, jeśli taki został wybrany. Od teraz klient zobaczy komunikat: „Kup produkty [nazwa producenta] za kwotę X, a otrzymasz produkt gratisowy”.

 

Automation 

Zmodyfikowany mechanizm wysyłania wiadomości przypomnienie o zamówionych produktach oraz o produktach powiązanych

Wprowadziliśmy zmiany dla dwóch wiadomości:

 • przypomnienie o zamówionych produktach (według cyklu produktu),

 • przypomnienie o produktach powiązanych (według cyklu produktu powiązanego)

zgodnie z poniższym scenariuszem.

 

W sklepie mamy dostępne:

 • produkt A (brak cyklu życia produktu) powiązany z produktem B,

 • produkt B (cykl życia produktu wynoszący 2 dni).

Jeżeli klient kupi jednocześnie produkt A oraz produkt B lub produkt B zostanie kupiony po zakupie produktu A, to otrzyma wyłącznie wiadomość „Przypomnienie o zamówionych produktach (według cyklu produktu)” po dwóch dniach od zakupu produktu B. Wiadomość „Przypomnienie o produktach powiązanych (według cyklu produktu powiązanego)” zostanie pominięta, aby nie dublować wiadomości.

 

Możliwość wysyłki wiadomości testowej dla powiadomienia „Przypomnienie o niewykorzystanych kuponach”

W module Marketing i promocje → Automation → Dashboard umożliwiliśmy wysyłanie wiadomości testowej dla powiadomienia „Przypomnienie o niewykorzystanych kuponach”.

 

SEO

Zmodyfikowany mechanizm przekierowań usuniętych atrybutów

Zmodyfikowaliśmy mechanizm tworzenia przekierowań atrybutów w przypadku poniższego scenariusza.

 

W systemie mamy atrybut indeksowany. Na podstawie tego atrybutu tworzone są poniższe adresy:

 • posrebrzany, np. www.nazwa-sklepu.pl/produkt/posrebrzany,

 • pozłacany, np. www.nazwa-sklepu.pl/produkt/pozlacany.

Po usunięciu wartości atrybutu „pozłacany” adres strony utworzy przekierowanie do strony z katalogiem produktów.

 

Zmodyfikowany sposób przypisywania hreflangów

Jeżeli do strony jest podpięty landing page oraz jest on wskazany dla różnych języków (na podstawie istniejących już adresów), to hreflangi w tych językach będę kierować do adresu wskazanego w edycji landing page’a. Do tej pory kierowały do aliasu landing page’a.

 

Możliwość ustawienia indywidualnych metatagów produktów dla kategorii

W edycji dowolnej kategorii (Katalog → Kategorie) umożliwiliśmy wybranie indywidualnych tagów produktów znajdujących się niej (w wybranej kategorii) poprzez wybranie opcji:

 • Produkt - ogólny meta tag - title,

 • Produkt - ogólny meta tag - description.

 

 

Uwaga! Ustawione w tym miejscu metatagi nadpiszą zdefiniowane metatagi ogólne.

 

Zmodyfikowany mechanizm działania mapy strony (sitemap)

Jeżeli strona ma zdefiniowane metatagi indywidualne (Ustawienia → SEO → Metatagi indywidualne), to będzie wyświetlana w sitemapie zawierającej wszystkie adresy.

 

CMS

Banery

 

Możliwość personalizacji banerów

W edycji dowolnej sekcji banerowej umożliwiliśmy włączenie personalizacji wyświetlania banerów na podstawie kategorii i/lub producentów oglądanych wcześniej przez klienta.

Uwaga! Włączenie personalizacji wymaga przypisania banerów do kategorii i/lub producentów.

 

Konfiguracja sklepu

Panel 

Maile systemowe: Możliwość zapisywania załączników w logach systemowych

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Logi dodaliśmy ustawienie „Historia wysłanych e-maili - przechowuj załączniki". Jego włączenie powoduje wyświetlanie załączników w historii wysłanych wiadomości. Uwaga! Zalecamy wyłączenie ustawienia przy prowadzeniu testów. Wówczas wszystkie załączniki będą przechowywane na serwerze sklepu.

 

Nowy znacznik w numeracji zamówień

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Numeracja i kody zamówień w ustawieniu „Alternatywne kody zamówień - format” dodaliśmy obsługę znacznika: #rok_2_znaki#, który wyświetli dwie ostatnie cyfry bieżącego roku.

 

Sprzedaż i ceny

Możliwość wyłączenia odzyskiwania sesji użytkownika

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Dane klientów dodaliśmy ustawienie „Odzyskuj sesję klienta po powrocie do sklepu”. Wybranie opcji „Tak” sprawi, że klient, wracając do sklepu, będzie występował jako zalogowany, ale jego konto będzie nieautoryzowane, czyli przed złożeniem zamówienia klient będzie musiał potwierdzić swoje dane. Wybranie opcji „Nie” spowoduje, że system nie będzie odzyskiwał sesji i klient nie będzie automatycznie logowany do sklepu.

 

Zmodyfikowany mechanizm łączenia z promocją wiązaną

W zakładce „Produkty objęte kuponami” (Ustawienia → Konfiguracja sklepu →  Sprzedaż i ceny → Kupony →  Produkty objęte kuponami) dodaliśmy ustawienie „Kupony obejmują produkty będące w promocji wiązanej”, które w przypadku wybrania opcji „Tak” spowoduje, że kupon rabatowy będzie obejmował także produkty będące w promocji wiązanej.

 

Przykład:

Administrator wybrał ustawienie „Tak”. Klient użył kuponu rabatowego na 10% zniżki. W koszyku naliczy się rabat w wysokości 10% także na produkty rabatowane przez promocję wiązaną. Jeśli administrator wybierze „Nie”, to kupon rabatowy obejmie tylko te produkty, które nie są łączone promocją wiązaną.

 

B2B

Możliwość tworzenia szablonów ofert

W module B2B dodaliśmy opcję pozwalającą na stworzenie szablonów gotowych ofert, które mogą zostać wysłane do klienta. Tworzenie szablonów ofert działa analogicznie do tworzenia oferty z tą różnicą, że szablon może być zapisany i wykorzystywany wielokrotnie w przyszłości.

 

Zmodyfikowany formularz pobierania paczek

W module reklamacji (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje) podczas generowania paczek pobierany będzie wyłącznie jeden formularz. Do tej pory tworzone były jego dwie kopie.

 

Maile systemowe 

Obsługa znaczników dotyczących reklamacji w mailach systemowych

W szablonie wiadomości (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Maile systemowe) dodaliśmy obsługę dwóch nowych znaczników:

 • #IF_REKLAMACJE# oraz #ENDIF_REKLAMACJE# → użycie znacznika spowoduje pojawienie się wprowadzonej treści w szablonach wiadomości „Potwierdzenie reklamacji” oraz „Status Reklamacji”,

 • #IF_NOT_REKLAMACJE# oraz #ENDIF_NOT_REKLAMACJE# → użycie znacznika spowoduje pojawienie się wprowadzonej treści w pozostałych szablonach wiadomości (z wykluczeniem potwierdzenia oraz statusu reklamacji).

 

Integracje

Allegro: obsługa pola „Inna marka”

W związku ze zmiany wprowadzanymi przez Allegro dla wybranych kategorii podczas wystawiania aukcji w polu „Parametr Marka” będzie można wybrać opcję „Inna”.

 

Bing.com: możliwość wysyłania produktów, w których zostały wykonane zmiany

W zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn dodaliśmy moduł Bing.com. Po konfiguracji modułu do wyszukiwarki co godzinę będą wysyłane adresy produktów, w których doszło do jakiejkolwiek modyfikacji.

 

PayPo: możliwość obsługi w poszczególnych multistore’ach

Dla płatności PayPo (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności online → PayPo) wprowadziliśmy możliwość przypisania osobnych danych konfiguracyjnych dla poszczególnych sklepów multistore.

 

PayPo: obowiązek podawania danych osobowych

Jeśli klient wybierze formę płatności PayPo, to system wymusi podanie wszystkich danych adresowych już w koszyku.

 

Kontri: nowa opcja  pozwalającą na aktualizowanie cen produktów

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Hurtownie → Kontri.pl dodaliśmy opcję „Aktualizuj ceny istniejących produktów” pozwalającą na włączenie aktualizacji cen produktów pobieranych z hurtowni.

 

Bugfixy:

 • umożliwiliśmy wgrywanie i obsługę plików SVG w panelu administracyjnym. Wyświetlanie plików SVG w sklepie wymaga obsługi w szablonie,

 • poprawiliśmy mechanizm filtrowania po producencie (opcja „Zezwalaj na filtrowanie po producencie") w listach dynamicznych,

 • zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania adresów URL w listach dynamicznych tak, by podczas przeglądania listy nie pojawiały się parametry służące do filtrowania po statusie, np. ?ias=1%2C3&red=0,

 • dla pliku produktowego wprowadziliśmy modyfikację wyliczania cen w innych walutach, która zabezpieczy przed powstawaniem groszowych różnic w przesyłanych cenach,

 • jeżeli w sklepie ustawione są indywidualne koszty wysyłki dla każdej waluty, to administrator, składając zamówienie z poziomu panelu, otrzyma powiadomienie o zmianie kosztów dostawy przy wyborze danej waluty,

 • umożliwiliśmy filtrowanie produktów na podstawie promocji w panelu administracyjnym,

 • w edycji dowolnego baneru dodaliśmy ustawienie „Statystyki kliknięć: tak/nie”, które w przypadku wybrania opcji „Nie” nie będzie zliczało statystyk kliknięć w dany baner,

 • umożliwiliśmy wykluczenie dostępnych krajów w zakładce „Cennik” dla dowolnego multistore’a,

 • umożliwiliśmy uwzględnianie walidacji adresów w formularzu rejestracyjnym ustawionych w edycji danego kraju,

 • poprawiliśmy wyliczanie czasu realizacji zamówienia na karcie produktu.

 


Autor: Agata Kempa

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab