Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

28.12.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - grudzień 2020

Aktualizacje w AtomStore - grudzień 2020

Na koniec roku prezentujemy kilka nowości w systemie. Dodaliśmy m.in. nowe funkcje w statystykach live, indywidualną punktację w programie lojalnościowym za zakup zestawu, dwie nowe opcje dla gratisów, kilka nowych filtrów dla tabeli z zamówieniami oraz wdrożyliśmy zmiany w integracjach z Allegro oraz Ceneo.

 

B2C

Obsługa wystawiania faktur pro forma dla zamówień złożonych przez administratora - jeżeli w module fakturowania zostanie ustawiona opcja automatycznego wysyłania faktur pro forma przy danej formie płatności (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie → Automatyczne wystawienie i wysyłanie → Automatyczne generowanie faktur pro forma dla zamówień z formami płatności), po złożeniu zamówienia przez administratora w panelu sklepu z wybraną formą płatności, klient otrzyma fakturę pro forma w e-mailu z informacją o zamówieniu.  

 

Przypisywanie punktów lojalnościowych do zestawu - w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Program lojalnościowy → Przyznawanie punktów, dodaliśmy nowe ustawienie "Definiuj przyznawane ilości punktów na poziomie zestawów". Uruchomienie tej opcji pozwala na przypisanie indywidualnej ilości punktów w zestawie produktowym (w edycji wybranego zestawu). Do tej pory liczba punktów obliczana była na podstawie produktów składowych.

 

 

Indywidualne wartość produktu gratisowego - dodaliśmy nową funkcję w funkcji Gratisy do zamówień. W edycji dowolnego gratisu do kwoty oraz do produktu (Marketing i promocja → Gratisy do produktów/do kwoty) dodaliśmy możliwość wskazania indywidualnej kwoty przyznanego gratisu w opcji “Cena za gratis → Indywidualnie”. W polu należy podać wybraną kwotę np. 0,50 zł czy 5,00 złotych.

 

Możliwość “wymuszenia” wyboru gratisu w koszyku - w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Gratisy → Gratisy do kwoty, dodaliśmy opcję "Wymuszaj wybór produktu gratisowego". Jej aktywacja wymusi na kliencie wybranie odpowiedniego gratisu do kwoty w koszyku podczas składania zamówienia. W przypadku nie wybrania gratisu, klient nie zostanie przekierowany do kolejnego kroku w koszyku. Funkcja ma minimalizować zgłoszenia do działu obsługi klienta w sklepie w sprawie dodania produktów gratisowych do zamówienia.

 

Modyfikacja mechanizm wyliczania stanu dostępnego w zestawach - jeżeli w zestawie (otwartym lub zamkniętym) znajduje się produkt z wariantami, stan dostępny tego produktu obliczany będzie na podstawie wariantów przypisanych do zestawu.

 

Możliwość zmiany sposobu wyświetlania danych w edycji zamówienia - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Podgląd i edycja zamówień, dodaliśmy ustawienie "Edycja zamówienia - widok wierszy", które pozwala na zmianę sposobu wyświetlania danych klienta w edycji dowolnego zamówienia na następujący:

 

Informacja o bonach (kartach podarunkowych) w edycji konta klienta - w edycji dowolnego klienta (Sprzedaż → Klienci), przy włączonym module bonów płatniczych pojawi się nowa zakładka "Bony". W zakładce tej wyświetlane będą informacje o wszystkich bonach należących do klienta, m.in. termin ważności bonu, kod bonu oraz możliwość jego zablokowania.

 

Powiadomienia o zamówieniach produktów z wybranym statusem dostępności - jeżeli w dowolnym statusie dostępności (Magazyn → Statusy dostępności) zostało ustawione powiadomienie o tym, aby przysyłać administratorowi sklepu informacje o zamówieniu produktów z tym statusem (Powiadomienie e-mail), ustawienie to uwzględni również zamówienia złożone przez Atom API z wykorzystaniem metody SetOrders.

 

Możliwość wykluczeń zdjęć produktów dla danego języka - w edycji dowolnego produktu w zakładce “Galeria i Multimedia”, dodaliśmy nową opcję w kolumnie “Widoczność”, która pozwala na wykluczenia zdjęć dla stron z aktywnym językiem (“Języki”).

 

Możliwość wyświetlania informacji o wykorzystanych akcjach i kodach akcji na liście zamówień - w zakładce Zamówienia → Sprzedaż, dodaliśmy dwa nowe filtry: Akcja promocyjna - z informacją jaka akcja promocyjna została wykorzystana w zamówieniu Kod akcji - z informacją z jakiego kodu rabatowego pochodzącego z akcji promocyjnej skorzystał klient.

 

Dodatkowo obie te informacje zostaną wyświetlone przy eksporcie zamówień do pliku CSV/XLSX.

 

Nowy filtr z informacją o zakupionych produktach - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy filtr "Produkty w zamówieniu", dzięki któremu można na liście zamówień wyświetlić lista zakupionych produktów, zgodnie ze schematem: ID produktu | Nazwa produktu | Ilość zamówiona.

 

Modyfikacja sposobu wyświetlania dodatkowych atrybutów w zamówieniu - dla ustawienia "Podgląd i edycja zamówienia - dołączaj atrybuty do informacji o produkcie" (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel > Preferencje administracyjne → Podgląd i edycja zamówień) zmodyfikowaliśmy sposób wyświetlania atrybutów w edycji zamówienia. Jeżeli klient kupił produkt z wariantem, w którym został uzupełniony ten atrybut to właśnie on zostanie wyświetlony w tym widoku. Jeżeli atrybut nie będzie uzupełniony w danym wariancie, w edycji zamówienia zostanie wyświetlona wartość atrybutu produktu głównego.

 

Opcja przenoszącą komentarz klienta przy podziale zamówienia - w przypadku podziału dowolnego zamówienia, do wydzielonej części zostanie przeniesiony komentarz klienta zapisany przy pierwszym statusie na liście.

 

B2B

Dodaliśmy obsługę priorytetu ustawień minimum logistycznego netto - nowa funkcja pozwala ustalić priorytet ustawień minimum logistycznego w zależności od miejsca jego ustawienia. W tym momencie minimum logistyczne można określać:

 

 1. W polu "Minimalna wartość zamówienia" w edycji klienta przy włączonym module B2B - najwyższy priorytet.
 2. W grupach klientów - mniejszy priorytet.
 3. W ustawieniu "Minimalna wartość zamówienia (netto)" w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Ceny rabaty limity - najniższy priorytet.

 

W przypadku ustawienia minimum logistycznego w każdym z tych miejsc, klientowi wyświetli się wyłącznie jedna blokada w postaci informacji tekstowej zgodnie z powyższa listą.

 

Zmiany w panelu administracyjnym

Nowe możliwości statystyk live w trybie operatorskim na karcie produktu - do modułu statystyki live na karcie produktu dodaliśmy wyświetlanie nowych informacji, tj.

 • ID produktu
 • kod produktu
 • stan dostępny
 • cena sprzedaży netto/brutto
 • cena zakupu netto/brutto
 • ceny z wybranych cenników - istnieje możliwość wskazania cenników w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Wyświetlanie produktów i cen → Karta produktu → Statystyki live - wyświetl ceny z cenników
 • wybrane atrybuty - możliwość wskazania atrybutów w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Wyświetlanie produktów i cen → Karta produktu → Statystyki live - wyświetl wartości atrybutów
 • sprzedaż (7/14/30 dni) - w tym widoku nie uwzględniamy zamówień anulowanych.

 

Dodatkowo dla wariantów wyświetlane są informacje o: nazwie wariantu kodzie wariantu stanie dostępności sprzedaż (7/14/30 dni)

 

Statystyki na żywo wyświetlają się tylko administratorom w trybie operatorskim. Aby wyświetlić statystyki, zaznacz krzyżyk obok opcji “Statystyki” na topbar, wybierz zakres dat i kliknij “Zapisz”.

 

 

Modyfikacja mechanizm wyświetlania odnośników reklamacji - odnośniki do reklamacji są wyświetlane w zamówieniach wyłącznie wtedy, gdy reklamacja zostanie potwierdzona przez klienta. Zmiana dotyczy:

 

1. podglądu zamówienia (włącz filtr “Reklamacje”)

 

 

2. edycji zamówienia (Sprzedaż → Zamówienia → Zamówienie produkty → Reklamacje)

 

 

3. filtru na liście zamówień oraz kolumny na liście zamówień.

 

Komunikat o niemożliwości złożenia reklamacji - w sytuacji, w której zalogowany klient składa reklamację na nie swoje zamówienie bez kodu zabezpieczającego, otrzyma informacje o tym, że zamówienie jest przypisane do innego konta i nie można dodać do niego reklamacji.

 

Modyfikacja wyświetlania zabezpieczenia Captcha v3 - wprowadziliśmy zmiany w działaniu zabezpieczenia Captcha w wersji 3, aby działanie blokady było widoczne wyłącznie na stronach, na których znajduje się formularz wymagający zabezpieczenia. Na pozostałych stronach funkcja oraz ikona informująca nie będą widoczne.

 

Zmiany w integracjach

Obsługa różnych stawek VAT w metodzie SetProducts w AtomAPI - w metodzie SetProducts dodaliśmy obsługę stawek: - np - zw. W tym celu w węźle <vat_rate> należy podać odpowiednią wartość. Przykłady: <vat_rate>zw lub <vat_rate>np.

 

Możliwość zablokowania wysyłki przypomnień do statusów dla Allegro - przy włączonej opcji "Wysyłaj powiadomienie o zmianie statusu zamówienia ze sklepu jednocześnie z powiadomieniem od Allegro" (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro → Import zamówień) dla wszystkich statusów zmapowanych z Allegro (Multichannel → Allegro - Statusy) obok wiadomości o zmianie statusu zamówienia nie będą wysyłane również wiadomości typu “Przypomnienie” do tego statusu np. dodaje opinię po zakupach itp. Więcej informacji ana temat blokowania powiadomień ze sklepu dla zamówień Allegro można znaleźć w panelu administracjnym BOK →  Aktualności →  Funkcja nie wysyałania powiadomień o zmianach statusów do klientów z Allgro. 

 

 

Możliwość importowania punktów dostawy z pliku XLS/CSV - w edycji dowolnej formy dostawy pojawiła się możliwość importowania punktów dostawy z przygotowanego wcześniej pliku XLS/CSV. W tym celu należy pod opcjami z punktami odbioru (Sprzedaż → Formy dostawy) skorzystać z zakładki "Wczytaj z xls/csv", a następnie zmapować odpowiednie wartości kolumn na podstawie pliku.

 

 

Większy zakres opcji dostępności dla Ceneo - dla porównywarki Ceneo zwiększyliśmy liczbę dostępnych wartości dla pola "avail" zgodnie z najnowszymi wytycznymi od Ceneo. Pole to może przyjmować wartości: 1, 2, 3 oraz 7. Wartości te uzupełnianie są na podstawie ustawienia "Czas realizacji (w dniach)" z edycji statusu dostępności produktu (Magazyn → Statusy dostępności).

 

 

Możliwość wskazania systemu, z którego mają wychodzić maile z potwierdzeniem zapisu do newslettera - w integracji z Edrone (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → edrone) dodaliśmy ustawienie "Zapis do newslettera - wysyłaj wiadomość z potwierdzeniem zapisu ze sklepu". Jeżeli wskazana zostanie wartość NIE, emaile z potwierdzeniem zapisu do newslettera będą wychodzić z systemu edrone, a nie z AtomStore, jak dotychczas.

 

Możliwość nadpisania pola producent w porównywarkach - w edycji dowolnej porównywarki (Multichannel → Porównywarki) dodaliśmy nowe pole "Producent", które pozwala nadpisać wartość producenta niezależnie od ustawienia producenta w karcie produktu.

 

Możliwość dokonywania automatycznego zwrotu dla reklamacji dla płatności PayPo - dla dowolnej reklamacji dla zamówienia opłaconych przez PayPo dodaliśmy obsługę automatycznego zwrotu środków.

 

Bugfix:

 • poprawiliśmy błąd występujący podczas usuwania wartości atrybutów, poprawiliśmy błąd z wysyłaniem faktur w obcej walucie w module B2B,
 • zmodyfikowaliśmy plik produktowy dla Google Merchant, aby formy dostawy wykluczone w danym multistore nie będą wyświetlane w pliku produktowym wysyłanym z danego multistore,
 • poprawiliśmy błąd dotyczący ukrycia komunikatu o darmowej dostawie w koszyku klienta, po osiągnięciu progu darmowej dostawy,
 • poprawiliśmy problem z przypisywaniem błędnego kodu wariantu podczas eksportu dostawy do pliku CSV,
 • poprawiliśmy problem z edytowaniem znacznika "długi tekst" w module Newsletter,
 • poprawiliśmy problem z wyliczaniem wartości zwrotu zamówienia w module RMA - jeżeli do zamówienia dodano dwie reklamacje na dwa oddzielne produkty, system będzie wyliczał wartość zwrotu z podziałem na jedno zamówienie.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab