Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

06.05.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - kwiecień 2020

Aktualizacje w AtomStore - kwiecień 2020

Kwietniowa aktualizacja systemu oferuje szereg ciekawych możliwości dla Twojego sklepu internetowego. Wśród nowych funkcji znajdziesz większe możliwości zarządzania banerami, nowy mechanizm wysyłki cyklicznej newsletterów czy kolejne funkcje oferowane w integracji z TrustedShops.

 

B2C

Dodaliśmy możliwość ponownego wysłania wiadomości do klienta dla dowolnego statusu zamówienia - w podglądzie oraz edycji zamówienia (Aktualizacje) przy historii zmiany statusów pojawiła się możliwość ponownego wysłania powiadomienia do klienta dla dowolnego statusu.

 

 

Określanie liczby dni podczas targetowania odbiorców newslettera - podczas tworzenia newslettera do targetowanej grupy klientów, dodaliśmy możliwość wskazania akcji "W ciągu ostatnich X dni".

 

Możliwość rozróżniania producentów podczas przypisywania ich do produktów - w przypadku, gdy w sklepie występuje dwóch producentów o tej samej nazwie (np. autorów książek), w edycji produktu podczas przypisywania producentów system wyświetla ich nazwę oraz ID, co pozwala na przypisanie produktu do jednego z nich.

 

 

Wyświetlanie baneru na dowolnej stronie w sklepie - dodaliśmy nową funkcję pozwalającą na przypisanie baneru do wybranego produktu lub strony. Można to zrobić na dwa sposoby:

 

1. Przejdź do zakładki CMS → Banery, a następnie w edycji baneru wybierz produkt, producenta lub stronę do której ma być przypisany baner podając nazwę lub URL strony:

 

 

2. W widoku Katalog → Produkty w ramach operacji grupowych wybierz baner, który ma zostać przypisany do wskazanych produktów:

 

 

Ulepszony mechanizm dostępności atrybutów dla wariantów - w przypadku, gdy atrybut przypisany jest do wybranych kategorii oraz w swojej edycji ma zaznaczoną opcję "Dostępny dla wariantów", będzie on widoczny wyłącznie dla wariantów występujących w zaznaczonej kategorii (Katalog → Atrybuty → Edycja).

 

Wyszukiwarka wartości atrybutów w edycji atrybutu - w edycji dowolnego atrybutu umieszczono wyszukiwarkę, która pozwoli na szybkie wyszukiwanie dowolnej wartości.

 

Możliwość sortowania grup atrybutów - w widoku zarządzania grupami atrybutu dodano możliwość sortowania ich kolejności. Grupy ustawione wyżej będą wyświetlane jako pierwsze na karcie produktu. Aby posortować atrybuty należy przejść do zakładki Katalog → Atrybuty, a następnie w widoku listy kliknąć w odnośnik "Zarządzaj grupami".

 

Zaokrąglanie cen do pełnych wartości - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Kupony → Kupony procentowe: Zaokrąglaj wartość kuponu do wartości całkowitych, dodano możliwość zaokrąglania ceny produktu do pełnych wartości. Przykładowo:

 

Cena produktu = 50 PLN

Wartość rabatu = 5%

Cena po rabacie i zakorągleniu = 47 PLN

 

Możliwość określenia maksymalnej korzyści dla klienta w przypadku kuponu - w edycji dowolnego kuponu znalazło się pole “Kupony obejmują produkty będące w promocji: tak - większa korzyść”. W ramach tego ustawienia klient, który kupuje produkty będące w promocji oraz wykorzysta kod rabatowy, otrzyma najkorzystniejszą cenę.

 

Przykładowo:

 

Promocja = 20%

Kod rabatowy = 25%

Cena produktu zostanie obniżona o 25%.

 

 

Modyfikacja kupon dla darmowej dostawy w przypadku automatycznego wyliczania kosztów dostawy - jeżeli koszt dostawy opiera się na automatycznym wyliczaniu cen przesyłanych przez kuriera (np. w przypadku przesyłek zagranicznych), kupon na darmową dostawę nie był uwzględniany. Mechanizm został zmodyfikowany w taki sposób, aby po użyciu kuponu cena dostawy zerowała się.

 

Nowy mechanizm filtrowania zamówień na podstawie czasu zmiany statusu - w zakładce z zamówieniami (Sprzedaż → Zamówienia) zmodyfikowaliśmy filtry “Zmiana statusu od:” oraz “Zmiana statusu do:”, które pozwalają na wybranie konkretnej godziny zmiany statusu zamówienia. Dodatkowo filtry te będą działały również przy wyborze konkretnego statusu w filtrze "Status".

 

 

Ograniczenie czasu wykorzystania bonu - w edycji dowolnego bonu pojawiło się pole "Czas ważności kodu", które pozwala określić liczbę dni ważności bonu po otrzymaniu kodu przez klienta.

 

Dodaliśmy wyszukiwarkę na liście bonów - w zakładce Marketing i promocje → Bony, pojawiła się wyszukiwarka, która pozwala odnaleźć bon na podstawie jego kodu. Aby włączyć funkcję bonów przejdź do Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Bony płatnicze.

 

B2B

Poprawiony mechanizm obliczania wysokości rabatu - jeżeli w panelu podatek VAT obliczany jest od ceny netto (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Ceny, rabaty, limity → Wyliczaj podatek VAT od ceny: netto), po wykorzystaniu rabatu w sklepie, system poprawnie zaokrągli wartość rabatu na wystawionej fakturze.

 

Wyszukiwanie faktur po numerze - w zakładce Sprzedaż → Faktury dodaliśmy mechanizm wyszukiwania faktur, który pozwala znaleźć wybrany dokument po wpisaniu kilku znaków w polu "Numer".

 

Wyświetlanie cen promocyjnych w pliku XML - jeżeli w sklepie została utworzona indywidualna promocja dla wybranego klienta, cena w pliku XML dla tego klienta będzie uwzględniała przypisaną promocję indywidualną.

 

Zmiany w panelu zarządzania

Nowy mechanizm cyklicznej wysyłki newsletterów - podczas tworzenia cyklicznego newslettera (Newsletter → Stwórz nowy) konieczne będzie określenie dokładnych terminów wysyłek, zgodnie z poniższymi ustawieniami:

 

 • raz w miesiącu - należy wybrać dzień oraz tydzień danego miesiąca,
 • dwa razy w miesiącu - należy wybrać dzień oraz wskazać dwa wybrane tygodnie w miesiącu,
 • częściej - należy wybrać dzień lub dni, wiadomości będą wysyłane cyklicznie w każdym tygodniu miesiąca.

 

 

Nowe znaczniki dla status zamówień (dni robocze) - w wiadomości przy statusie zamówienia wprowadzono obsługę nowych znaczników, które sprawdzają, czy kolejny dzień jest dniem roboczym. Jeżeli chcesz wysłać powiadomienie e-mail lub SMS o nadaniu przesyłki, możesz uwzględnić w komunikacie dni robocze. Odpowiednie komunikaty należy podać wpisać po znaczniku.

 

Przykładowo:

 

IF_TOMORROW_WORKING_DAY

(Wpisz treść) Dzisiaj wysłaliśmy paczkę. Przewidywana dostawa jutro.

ELSE:

(Wpisz treść) Dzisiaj wysłaliśmy paczkę. Spodziewaj się paczki w po weekendzie.

ENDIF_TOMORROW_WORKING_DAY

 

Statusy zamówień możesz zmienić w Ustawienia → Statusy zamówień.

 

Nowy znacznik sprawdzający, czy produkt posiada dany atrybut - jeżeli w złożonym zamówieniu znajduję się produkt posiadający dany atrybut, klient otrzyma treść wiadomości umieszczoną pomiędzy znacznikami:

 

IF_ATRYBUT_x

(Tutaj wpisz treść wiadomości)

ENDIF_ATRYBUT_x

 

gdzie “x “ to ID atrybutu.

 

Dodaliśmy informację o aktualnej cenie oraz stanie magazynowym produktu w edycji zamówienia - w edycji oraz w podglądzie zamówienia wyświetlane są informacje na temat aktualnej ceny oraz stanu magazynowego zamówionego produktu.

 

 

Możliwość wyświetlania kategorii produktu w różnych widokach - dodaliśmy opcję wyświetlenia kategorii produktu w następujących widokach:

 

 1. W edycji oraz podglądzie zamówienia (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Pane → Preferencje Administracyjne → - Podgląd i edycja zamówienia - wyświetlaj informacje o kategorii produktu).
 2. Na wydruku PDF (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wydruki zamówień → - Dołączaj informacje o kategorii produktu) 3. Na fakturze (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie → - wyświetlaj informacje o kategorii produktu).

 

Dodaliśmy informację o wybranym punkcie odbioru w eksporcie zamówienia - po dokonaniu eksportu zamówienia do pliku CSV i/lub XLSX (Sprzedaż → Zamówienia → Operacje grupowe → XLSX/CSV), w kolumnie “Forma dostawy” wyświetli się wybrany przez klienta punkt odbioru.

 

Większy limit produktów podczas modyfikowania wyprzedaży - zwiększyliśmy limit serwera w przypadku modyfikowania wyprzedaży dla bardzo dużej liczby produktów, tak aby działanie odbyło się prawidłowo.

 

Filtrowanie po statusie produktu w widoku "Oczekiwanie na dostępność" - w zakładce Statystyki → Oczekiwanie na dostępność pojawił się nowy filtr pozwalający określać status aktywności wyszukiwanych produktów.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania sitemapy produktowej dla różnych języków w sklepie - jeżeli w sklepie aktywne są różne języki, sitemapa będzie wskazywała odnośniki do produktów w języku zgodnym z językiem sitemapy. Przykładowo https://demo.atomstore.pl/sitemap/products_sitemap/language:pol wygeneruje odnośnik do produktów języku polskim.

 

Dodaliśmy możliwość wyświetlania w XML wyłącznie produktów aktywnych - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B Eksport produktów do pliku XML → Tylko produkty aktywne, dodano możliwość określenia, czy w pliku XML mają znajdować się wyłącznie produkty ze statusem "aktywne".

 

Możliwość wyzwalania sklepu po zmianie języka w multistore - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Multistore → Rozpoznawaj sklep po języku, dodano możliwość wczytywania wybranego sklepu po zmianie języka przez klienta. Zmiana języka przez klienta spowoduje wczytanie odpowiedniego sklepu przypisanego do tego języka w zakładce Ustawienia → Multistore.

 

Zmiany w integracjach

Możliwość integracji z Ekomi - aby zintegrować się z serwisem Ekomi należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Ekomi i wpisać kody wygenerowane przez dostawcę. Więcej o narzędziu do zarządzania opiniami w sklepie przeczytasz tutaj: https://www.ekomi.com/us

 

Możliwość przypisania kodu do wybranej wersji językowej sklepu w TrustedShops - podczas integracji z systemem Trusted Shops (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Trusted Shop) można określić, w której wersji językowej sklepu ma wyświetlać się kod.

 

Wystawiania opinii dla produktów w TrustedShops - w integracji dodano informacje o produktach, która pozwoli klientom na wystawianie opinii w serwisie Trusted Shops.

 

Zmodyfikowany sposób integracji z systemem SALESmanago - w przypadku, gdy dany atrybut jest przypisany do wybranej kategorii oraz w sklepie aktywne jest ustawienie "Ograniczaj kryteria-atrybuty do atrybutów przypisanych wybranej kategorii" (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Filtry) wówczas atrybut ten pojawi się w filtrach na stronie wybranej kategorii. Aby wyświetlić go również na stronach systemowy, w edycji danego atrybutu należy zaznaczyć opcję: "Filtrowanie - na stronach systemowych".

 

Nowy kod integracji dla integracji z WebePartners - dodano nowy kod śledzący zgody z wytycznymi partnera WebePartners. Aby dodać integrację należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody Marketingowe JS → WebePartners.

 

Dodaliśmy możliwość oznaczenia chęci wystawienia faktury przez klienta w API AtomStore - dla API AtomStore dodano SetOrders, obsługa pola: 1 (wartość 1 lub 0).

 

Obsługa nowego znacznika w pliku produktowym Facebooka - po dodaniu do adresu wartości ?override=ua_UA w pliku produktowym zostanie przypisane nowe pole → ua_UA.

 

Dodaliśmy możliwość modyfikacji masy wariantu podczas importu - podczas pierwszego importu produktu z wariantami można uzupełnić masę poszczególnych wariantów. W tym celu w pliku należy podać kody wariantów oraz odpowiadającą im masę produktów. Liczba kodów musi być równa ilości podanych wag. Podczas aktualizacji wystarczy podać kod wariantu oraz masę produktu.

 

Możliwość pobierania zamówień zgodnych z plikiem PC-Market - przy włączonej integracji z modułem PC-Market dodano możliwość automatycznego generowaniu pliku zgodnego z formatem dostarczonym przez PC-Market. W tym celu w zakładce Sprzedaż → Zamówienia w opcjach pojawiła się nowa ikonka pozwalająca na pobranie pliku.

 

Bugfix:

 • poprawione eksportowanie wartości atrybutów dla różnych języków.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab