Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

02.08.2019
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore w lipcu 2019

Aktualizacje w AtomStore w lipcu 2019

Wakacje to czas, gdy przygotowujemy system do zwiększonej pracy III i IV kwartale roku. W lipcowej aktualizacji znajdziesz: nową wyszukiwarkę, usprawnione ofertowanie w B2B, promocje w multistore i nową funkcję w ankietach.

 

B2C

Możliwość zarządzania promocjami w multistore - dodaliśmy możliwość osobnego zarządzanie akcjami promocyjnymi dla produktów (lub grup produktów) w poszczególnych sklepach. Więcej o nowej funkcji przeczytasz tutaj.

 

Obsługa osobnego obliczania bestsellerów dla poszczególnych sklepów - w multistore wdrożono funkcjonalność, która oblicza sprzedaż produktów z podziałem na poszczególne sklepy, na podstawie czego generowane są osobne listy bestsellerów.

 

Wygenerowanie indywidualnego pliku produktowego na Facebook’a i Google - rozdzieliliśmy funkcjonalność generowania plików produktowych dla Google Merchant Center oraz Facebook. Od tej pory wykluczenia produktów będą mogły być ustawiane indywidualnie dla poszczególnych serwisów.

Ogólne dane konfiguracyjne znajdują się w zakładkach:

 

 • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Facebook Feed
 • Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed

 

Dodatkowo zmiana umożliwia wykluczanie przesyłanych produktów z poziomu:

 

1. Listingu produktów w panelu administratora (Katalog → Produkty):

 

 

2. Zakładki wykluczenia w edycji danego produktu:

 

 

Administrator sklepu będzie miał również możliwość wykluczania całych kategorii z poziomu zakładki Katalog → Kategorie:

 

 

Możliwość filtrowania produktów z pustymi lub zduplikowanymi kodami - na liście produktów w zakładce Katalog → Produkty został dodany nowy filtr "Nieprawidłowe kody", który umożliwia wyświetlanie produktów zawierających:

 

 • puste kody produktów,
 • puste kody wariantów,
 • duplikaty kodów produktów,
 • duplikaty kodów wariantów.

 

Aby włączyć nowy filtr wybierz ikonę kół zębatych, zaznacz filtr “Nieprawidłowe kody” i zapisz. 

 

 

Możliwość tłumaczenia grup podczas tworzenia zestawów otwartych - w zakładce "Kryteria grupowania" w trakcie tworzenia grup produktów do zestawów otwartych, administrator będzie miał możliwość dodawania tłumaczeń nazw zdefiniowanych grup.

 

Wyświetlanie dodawanych zdjęć w sitemapie - zdjęcia dodawanie przez klientów do opinii wybranego produktu będą wyświetlały się w mapie strony zdjęć danego sklepu. 

 

Zmiana nazw zdjęć dodanych do opinii - zdjęcia przesyłane przez klientów będą miały taką samą nazwę jak nazwa ocenianego produktu. 

 

Możliwość łączenia zamówień na podstawie loginów klientów w Allegro - podczas łączenia zamówień pochodzących z serwisu Allegro, system rozpozna klienta po loginie i pozwoli na połączenie jego zamówień w jedno. 

 

Uwzględnianie rezerwacji podczas generowania raportów o produktach na wyczerpaniu - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn - standart → Produkty na wyczerpaniu → Produkt na wyczerpaniu - uwzględniaj rezerwacje produktów, pojawiła się możliwość uwzględniania produktów zarezerwowanych podczas generowania raportu produktów na wyczerpaniu. Do tej pory system uwzględniał wyłącznie ilości dostępne na magazynie własnym.


 

Importowania zdjęć do poszczególnych wariantów - aby przypisać zdjęcie do poszczególnych wariantów podczas wykonywania importu, należy w wierszu z danym wariantem utworzyć kolumnę zawierającą odnośnik do zdjęcia wariantu (analogicznie jak podczas importu zdjęć produktów).

 

B2B

Możliwość reklamowania produktów niedostępnych w sklepie oraz wyboru, czy reklamacja dotyczy całego zamówienia, czy wybranego produktu - podczas składania reklamacji do zamówienia, klient będzie mógł wybrać produkt, który nie jest dostępny w sklepie internetowym. Jeżeli system nie znajdzie odpowiedniego produktu w bazie danych, zostanie automatycznie wygenerowana podpowiedź z dokładną nazwą produktu wpisaną przez klienta, którą będzie mógł wybrać.

 

Dodatkowo, podczas składania reklamacji do zamówienia, klient będzie mógł zdecydować, czy dotyczy ona całego zamówienia czy wyłącznie wybranego produktu. Po wyborze całego zamówienia, pole z wyborem produktów zostanie ukryte.

 

 

Usprawniona funkcjonalność kopiowania ofert - kopiowanie ofert archiwalnych zapisuje w systemie ofertę jako nową, bez przypisanej flagi "oferta archiwalna".

 

Oznaczenie oferty archiwalnej - wszystkie oferty, w których pojawiają się produkty usunięte przez administratora sklepu, będą oznaczone jako archiwalne. Oferty takie będą wyświetlały się na końcu listy. Jeśli administrator chce wycofać produkt z oferty, ale pozostawić oferty aktywne może przenieść produkt do kosza.

 

Możliwość przypisania jednostki do produktu w ofercie - podczas wysyłania oferty, handlowiec może dołączyć do niej rodzaj jednostki przypisanej do danego produktu.

 

Wyszukiwanie produktów znajdujących się w koszu - podczas tworzenia oferty handlowiec będzie mógł wyszukać i dodać do niej produkty, które zostały usunięte (do kosza).

 

Określenie minimalnej wartości zamówienia dla danego klienta - w edycji danych klienta pojawiła się możliwość przypisania minimum logistycznego do wybranego klienta. 

 

Filtrowania po cenie netto w sklepie - administrator sklepu będzie mógł zdecydować, czy ceny pojawiające się w sklepie mają być filtrowane w kwocie netto czy brutto. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Ceny, rabaty, limity → Wyświetlanie Cen → Filtruj produkty wg cen.

 

Filtrowanie będzie dostępne na listingu produktów oraz stronie głównej. 

Usprawnienia w panelu administracyjnym

Cloud Smart Search - nowym projekt, który wdrażamy na naszej platformie e-commerce. To wyszukiwarka wykorzystująca dedykowany silnik wyszukiwania danych, z którego korzystają m.in. Netflix, Vimeo czy LinkedIn. Więcej informacji o funkcjach Smart Search przeczytasz tutaj. Cennik oraz parametry wyszukiwarki sprawdzisz tutaj. 

 

Możliwość uzależnienia pytania od wybrania odpowiedzi we wcześniejszym pytaniu w ankietach - podczas tworzenia ankiety można określić, które pytania powinny wyświetlać się w zależności od udzielonych wcześniej odpowiedzi. 

 

Mechanizm można wykorzystać podczas tworzenia:

 • rozbudowanej strony z formularzem pomocy
 • ankiety satysfakcji
 • formularz kontaktowy

 

 

Jak przygotować ankietę?

 

1. Dodajemy pytanie, w którym określamy interesujące nas tematy, np. dostępność, reklamacja.

2. Dodajemy kolejne pytanie, w którym określamy możliwe odpowiedzi w zależności od wybranego wyżej tematu. Zapisujemy cały formularz.

3. Za pomocą ikonki z pytajnikiem przypisujemy drugie pytanie do odpowiedniej odpowiedzi w pytaniu pierwszym.

 

Możliwość ograniczenia wartości zamówienia w zależności od kraju - w ustawieniach danego kraju (Ustawienia → Kraje), administrator może ustawić maksymalną wartość zamówienia, która może zostać z niego złożona.  

 

Wyszukiwanie klientów na podstawie waluty oraz opiekuna handlowego - w zakładce Sprzedaż → Klienci pojawiły się dwa nowe filtry, które pozwalają wyszukiwać klientów dokonujących zamówienia w danej walucie (Zamówienia w walucie) oraz na podstawie przypisanego opiekuna handlowego (Opiekun).

 

Poprawiono wyświetlanie wykresów podczas przeglądania statystyk - wszystkie wykresy wyświetlające się w statystykach modułu Marketing Automation zostały napisane w nowej  technologii, co umożliwi ich poprawne wyświetlanie w każdej przeglądarce internetowej. 

 

Informacja o statusie dostępności produktu w dniu zamówienia - podczas edycji/podglądu zamówienia administrator zyskał możliwość podglądu statusu dostępności produktu, która została nadana w momencie jego zakupu. 

 

 

Dodaliśmy synchronizację cen zakupu dla dostawców - dzięki wprowadzonej zmianie możliwe jest synchronizowanie cen zakupu pomiędzy panelami i stosowanie różnych narzutów (polityk cenowych) w poszczególnych sklepach.

 

Możliwość wymuszania wysyłki SMS-a transakcyjnego w przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu - w konfiguracji SMSAPI dodano dwa ustawienia, które pozwalają na dokładne zdefiniowanie warunków wysyłania smsów transakcyjnych. Aby określić zasady wysyłania powiadomień należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → SMSAPI, gdzie:

 

1. Wysyłaj zawsze, gdy nie podano adresu e-mail w zamówieniu - jeżeli w zamówieniu nie podano adresu e-mail, system automatycznie wyśle wiadomości transakcyjne poprzez SMS.

 

2. SMS-y transakcyjne -  nie wysyłaj kiedy podany jest adres e-mail w zamówieniu - jeżeli w zamówieniu został podany adres e-mail system zablokuje wysyłkę SMS-a z powiadomieniem o transakcji. 

 

Przekierowania w SEO - dodano mechanizm sprawdzania przekierowań. Podczas tworzenia przekierowań z jednego adresu na ten sam adres, system wyświetli błąd, a przekierowanie nie zostanie dodane.

 

 

Dodaliśmy obsługę ukrywania produktów wykluczonych - produkty, które zostały wykluczone u klienta na podstawie wykluczenia z poziomu:

 

 • produktu,
 • producenta,
 • kategorii,

 

nie będą wyświetlały się w wyszukiwarce oraz na listingu produktów. Będą widoczne w drzewie kategorii, ale dostęp do nich będzie niemożliwy. 

 

Zmiany w integracjach 

 

Nowa integracja z systemem eLibri - dodaliśmy możliwość integracji z systemem eLibri dedykowany branży wydawniczo-księgarskiej.

 

Integracja w Google Analytics z Measurement Protocol - aby skorzystać z nowej integracji należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklep →  Kody marketingowe JS → Google Analytics → - Google Analytics - korzystaj z Measurement Protocol.

 

Więcej informacji na temat Measurement Protocol znajduje się na poniższej stronie:

https://support.google.com/analytics/answer/6086079?hl=pl

 

Możliwość przesyłania wyłącznie subskrybentów newslettera w Sales Manago - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → SALESmanago → Salesmanago.pl - wysyłaj tylko subskrybentów newslettera, administrator może nakazać wysyłanie do systemu wyłącznie klientów, którzy zostali zapisani jako subskrybenci newslettera. 


Bugfix:

 • usprawniono wyświetlanie zamówień w Protokole Przekazania Paczek - w przypadku wygenerowania nowej/kolejnej etykiety/listu przewozowego w zamówieniu, informacja taka trafi do protokołu przekazania paczek,
 • poprawiono przypisywanie kuponów rabatowych do konkretnych wariantów - przy aktywnej opcji "Kupony na konkretne produkty - automatyczne dodanie do koszyka przy użyciu kuponu" i wybraniu w kuponie konkretnego wariantu produktu, system automatycznie wczyta do koszyka wybrany wariant,
 • poprawiono rozróżnianie wariantów produktu przy wariantach z tym samym rozmiarem.

 

 

 Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab