Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

17.08.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - lipiec 2020

Aktualizacje w AtomStore - lipiec 2020

Przemodelowany wygląd zakładki Kupony czy nowe możliwości w tworzeniu landing page (w tym obsługa plików SVG) czy możliwość wgrywania dedykowanych banerów na mobile - to tylko niektóre z ciekawych funkcji, które wdrożyliśmy w ostatnim miesiącu.

 

B2C

Odświeżony wygląd generowania kuponu - zupełnie odświeżyliśmy interfejs generowania kuponów (Marketing i promocje → Kupony) na bardziej przejrzysty i przyjazny w obsłudze. Ustawienia zostały przypisane do tematycznych zakładek:

 • Status / Opis
 • Korzyść
 • Kryteria
 • Produkty
 • Wykorzystanie
 • Ustawienia

Wszystkie funkcjonalności zostały zachowane.

 

 

Możliwość filtrowania zamówień na podstawie źródła sprzedaży - mobile/desktop - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy oznaczenie (ikonkę) pozwalającą zweryfikować, czy dane zamówienie zostało złożone z komputera, czy też telefonu klienta. Dodatkowo obsłużono filtr pozwalający na wyszukiwanie zamówień w zależności od urządzenia. W zakładce Statystyki → Sprzedaż można zobaczyć podsumowanie sprzedaży z podziałem na kanał mobile i desktop.

 

Nowe funkcje automatycznego obliczania ceny zestawu - cena zestawu otwartego wyliczana jest na podstawie zniżki przyznawanej produktom składowym (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Zestawy → Automatycznie wyliczaj ceny na bazie produktów składowych). W efekcie każdy z dodanych do zestawu produktów będzie miał obniżoną cenę o wskazany %, np. 50% (por. rysunek).

 

 

Administrator ma możliwość wskazania produktów, dla których zniżka ta nie zostanie uwzględniona, a do ceny całego zestawu zostanie dodana realna cena produktu składowego. Przejdź do zakładki "Produkty w zestawie" po lewej stronie, wybierz “Kryteria grupowania”, a następnie stwórz nowe kryterium, w którym zdefiniujesz warunki zniżki. Jeżeli dana grupa (np. Akcesoria) ma nie podlegać zniżce z zestawu, wybierz “NIE” w kolumnie “Podlega zniżce”. Zapisz nową grupę kryteriów.

 

 

Następnie przypisz nowo utworzone kryterium grupowania do poszczególnych produktów. Dla tych produktów zniżka z zestawu zostanie wyłączona.

 

 

Co to jest zestaw otwarty?

 

 

Nowa funkcja zapamiętania ostatniej formy dostawy/płatności wybranej przez klienta - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów, dodaliśmy nowe ustawienie “Klienci zarejestrowani - zapamiętuj formę dostawy i płatności na poczet kolejnych zamówień”, które pozwala na zapamiętywanie wybranej przez klienta formy dostawy oraz formy płatności na podstawie ostatniego zamówienia.

 

Dodatkowo każdy klient na swoim koncie klienta, będzie mógł własnoręcznie zdefiniować formę płatności oraz dostawy. Forma ta będzie zaznaczona jako domyślna dla klienta podczas składania zamówienia. Uwaga! Zmiana ta wymaga wprowadzenia modyfikacji w szablonie sklepu. Prosimy o kontakt z BOK w celu jej aktywacji.

 

Nowa opcja w widgetach produktowych - dodaliśmy nową funkcję w widgetach, która informuje o stanie dostępnym produktu W ustawieniach widgetów produktowych (Marketing i promocje → Automation → Widgety → Widgety produktów) dodano możliwość wyświetlania komunikatu o aktualnym stanie dostępnym wybranego produktu.

 

Jak działają widgety produktowe?

 

 

Wykluczenia dowolnego zdjęcia produktu w porównywarce - w edycji produktu (Katalog → Produkty) w zakładce Galeria i Multimedia, dodaliśmy możliwość wskazania czy dane zdjęcie ma zostać przesłane w pliku produktowym do wybranej porównywarki.

 

 

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania cen na podstawie danego cennika w multistore - poprawiliśmy mechanizm odpowiadający za sposób obliczania cen dla danego klienta. Przy aktywnym module multistore ceny wyświetlane klientowi będą obsługiwane zgodnie z poniższą kolejnością:

 

1. Cennik indywidualny przypisany do klienta.

2. Cennik przypisany do wybranego multistore.

3. Cena z cennika domyślnego.

 

Przypisanie cennika do multistore można zrobić w zakładce Ustawienia → Multistore → Edytuj → Cennik.

 

 

 

Możliwość usunięcia wyświetlania adresu w ścieżce okruszków na landing page - w edycji dowolnej strony typu landing page (Marketing i Promocja → Landing page) dodaliśmy opcję "Adres w ścieżce okruchów", która pozwala zdecydować, czy na utworzonej stronie mają wyświetlać się okruchy z adresem utworzonej strony.

 

 

Możliwość jednoczesnego wgrania dwóch wersji banerów - w zakładce CMS → Banery w edycji dowolnego baneru można przesłać baner dla wersji mobilnej oraz desktopowej sklepu.

 

Możliwość określenia wymiarów sekcji banerowej mobile - w edycji dowolnej sekcji banerowej (CMS → Banery → Zarządzaj sekcjami) dodaliśmy możliwość określenia domyślnego wymiaru banerów dla wersji mobile tej sekcji.

 

Możliwość przypisania banerów do dynamicznej listy - w edycji dowolnego baneru dodano opcję pozwalająca na przypisanie go do wybranej dynamicznej listy. Uwaga! Zmiana wymaga modyfikacji w szablonie sklepu.

 

Automatyczne uzupełniania sekcji banerowej - jeżeli w ustawieniach sekcji banerowej wprowadzono ograniczenie ich ilości oraz aktywowano mechanizm personalizacji wyświetlanych banerów, administrator może wskazać maksymalną liczbę wyświetlanych banerów oraz zdecydować czy w przypadku, gdy w ramach personalizacji klient otrzyma mniej banerów niż wynika to z ograniczeń sekcji, mają zostać one uzupełnione pozostałymi banerami należącymi do tej sekcji (CMS → Banery → Zarządzaj sekcjami). Banery personalizowane będą wówczas wyświetlane jako pierwsze.

 

 

Obsługa rozszerzenia plików SVG - w edycji stron statycznych oraz Landing Page dodaliśmy możliwość wgrywania zdjęć z rozszerzeniem svg.

 

Oznaczenie zamówień, w których nie wybrano wariantu produktu - jeżeli w zamówieniu został wybrany błędny wariant produktu, system oznaczy takie zamówienie i wskaże produkt z błędnie wybranym wariantem. Problem taki może występować w zamówieniach składających się z zestawu produktowego, który został wystawiony w serwisie Allegro i powrócił do panelu AtomStore bez wskazanego wariantu.

 

Możliwość blokowania podziału zamówienia przy wybranym statusie - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne dodaliśmy opcję “Blokuj podział zamówienia przy statusie”, która umożliwia zablokowanie możliwości podziału zamówienia przy wskazanych w nim statusach.

 

Możliwość wymuszenia języka faktury - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie pojawiła się nowa opcja “Język faktury”, która umożliwia wymuszanie języka faktury niezależnie od języka złożonego zamówienia.

 

Zmodyfikowany mechanizm obliczania stawki VAT dla zamówień do kraju sprzedawcy - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Dane firmy, dodano nowe ustawienie "Kraj sprzedawcy", dzięki czemu dla zamówień składanych z krajów Unii Europejskiej z dostawą do kraju sprzedawcy naliczany będzie podatek VAT zgodny z podatkiem kraju sprzedawcy.

 

Przykładowo, klient z Niemiec składa zamówienie z odbiorem w Warszawie, wówczas do takiego zamówienia naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z polskimi regulacjami.

 

Możliwość wyświetlenia cen wariantów w zdefiniowanych cennikach - w zakładce Sprzedaż → Cenniki w edycji cen dodaliśmy możliwość podglądu ceny danego wariantu w zdefiniowanym wcześniej cenniku (za pomocą lupki).

 

Zabezpieczenie blokujące wysyłanie SMSów przy grupowej zmianie statusu zamówienia - podczas grupowej zmiany statusów zamówień w zakładce Sprzedaż → Zamówienia, oznaczenie na "Nie" opcji “Informuj klienta” spowoduje blokadę wysyłania wiadomości mailowych oraz SMS do klienta dotyczących zmiany tego statusu.

 

B2B

Informacja e-mail dla administratora o zmianie statusu zamówienia przez klienta - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Samodzielna zmiana statusu zamówienia - powiadamiaj sklep o zmianie statusu, dodaliśmy możliwość wygenerowania powiadomienia o tym, że klient zmienił status złożonego zamówienia. Powiadomienie takie zostanie wysłane na adres mailowy administratora sklepu.

 

Zmiany w panelu zarządzania

Zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania modułu PWA Tuning - w ustawieniach modułu PWA Tuning (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → PWA Tuning) dodaliśmy mechanizm o nazwie “Strona informacyjna dla użytkowników Safari”, który zamiast ładowania pytania o “Dodanie strony do ekranu głównego" pozwoli wyświetlić dowolną stronę statyczną z informacją w jaki sposób użytkownik może dodać sklep jako aplikację. Zmiana ta wynika z ograniczeń stawianych w przeglądarce Safari, która blokuje tego typu pytanie.

 

Poprawiony mechanizm tworzenia przyjaznych nazw zdjęć dla zestawów - w przypadku, gdy w zakładce Ustawienia → SEO aktywne są następujące opcje: “Optymalizacja nazw plików zdjęć produktów” lub “Optymalizacja nazw miniaturek zdjęć produktów” oraz dla zestawów tworzone jest jedno wspólne zdjęcie (na podstawie ustawienia Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Zestawy → Łącz zdjęcia produktów: tak - jedno komponowane zdjęcie zestawu), tytuł połączonego zdjęcia będzie składową nazw poszczególnych produktów, natomiast jego nazwa będzie ograniczona do 255 znaków zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z konfiguracji serwera.

 

Możliwość wyszukiwania w treściach landing page oraz stron statycznych - zmodyfikowaliśmy działanie wyszukiwarki w sklepach w taki sposób, że umożliwia ona wyszukiwanie treści znajdujących się na stronach statycznych oraz utworzonych Landing Page.

 

Zmodyfikowane działanie filtru "NIP" - w zakładce Sprzedaż → Klienci do filtru "NIP" dodaliśmy nowe opcje: tylko klienci z NIP'em - za pomocą tego filtra wyszukani zostaną wszyscy klienci, którzy podali jakikolwiek numer NIP w swoich adresach, tylko klienci bez NIP'u - za pomocą, którego wyszukani zostaną wyłącznie klienci, którzy nie podali żadnego numeru NIP w swoich adresach.

 

Dodatkowo, wprowadzono nowy filtr "Typ konta", który umożliwia wyszukiwanie klientów z podziałem na firmy oraz osoby prywatne.

 

Określanie dni dostępności formy dostawy - w zakładce Sprzedaż → Formy dostawy (po wybraniu edycji danej formy dostawy) pojawiła się możliwość wyboru daty dostępności danej formy dostawy. Ustawienie pozwala na wskazanie konkretnego dnia oraz godzin, w których forma dostawy będzie dostępna dla klienta. Ustawienie może być przydatne dla definiowania form dostawy z okresową dostępnością, np. InPost Paczka w weekend.

 

 

Dodaliśmy informację o kodzie zestawu na wydruku zamówienia - na wydruku zamówienia obok nazwy wyświetlony zostanie kod zamówionego przez klienta zestawu produktów.

 

Nowy filtr pozwalający na wyszukiwanie zamówień, w których wykorzystano punkty lojalnościowe - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia jest dostępny nowy filtr "Program lojalnościowy", który pozwala na wyszukiwanie zamówień, w których klienci wykorzystali punkty z programu lojalnościowego.

 

Blokowanie adresów IP z zakresu 196.52.84.0/24 - do filtra antyspamowego dodaliśmy adresy z zakresu 196.52.84.0/24, które zaraportowane zostały jako adresy przesyłające spam oraz dokonujące ataków.

 

Importowanie wartości z cyfrą 0 - podczas importu wartości atrybutów z pliku XLSX (Katalog → Import), które zawierały 0 na początku występował problem z pominięciem tej cyfry. Zmodyfikowaliśmy mechanizm, aby uwzględniał "0" podczas importu.

 

Obsługa języka angielskiego - podczas logowania do panelu administratora dodano możliwość zmiany języka z polskiego na angielski.

 

Zmiany w integracjach

Blokowanie wywołania Atom API z błędnymi danymi dostępowymi - podczas próby komunikacji za pomocą Atom API z błędnie podanymi danymi dostępowymi system zablokuje możliwość połączenia zgodnie z ustawieniem Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam → Limit tworzonych nowych wizyt w ciągu 5 minut. Wywołania z poprawnymi danymi dostępowymi nie będą limitowane.

 

Możliwość blokowania zamówień dla nieaktywnych produktów przez Atom API - dla metody SetOrders dodano blokadę, która uniemożliwia składanie zamówień na produkt nieaktywny w sklepie.

 

Zoptymalizowany czas generowania pliku XML z ofertą dla klienta - wprowadziliśmy zmiany optymalizacyjne, które pozwalają na szybsze generowanie oferty produktowej tworzonej w pliku XML dla klienta.

 

Możliwość przypisania kilku form płatności do wybranej oferowanej przez Blue Media - w ustawieniach modułu Blue Media (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności → Blue Media → Powiązanie form płatności) dodaliśmy możliwość przypisania kilku form płatności zdefiniowanych w sklepie AtomStore do tych oferowanych przez Blue Media.

 

 

 

ApplePay osobną formą płatności w Przelewy24 - dla modułu Przelewy24 dodaliśmy możliwość wyodrębnienia ApplePay jako osobnej formy płatności. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności online → Przelewy24 i w polu "Odpowiadająca forma płatności - ApplePay" wskazać formę płatności utworzoną w sklepie Atomstore (Formy płatności).

 

Stronicowanie na stronie z szablonami Allegro - na stronie Multichannel → Allegro - szablony, dodaliśmy mechanizm stronicowania stron w przypadku występującej tam dużej ilości utworzonych szablonów.

 

Możliwość wielokrotnego mapowania w integracji Platon oraz Ateneum - w ramach integracji z hurtownią Platon oraz Ateneum dodaliśmy możliwość wielokrotnego mapowania kategorii produktu, dzięki czemu produkt może zostać automatycznie przypisany do wielu kategorii.

 

Zmodyfikowany skrypt serwisu Opineo zgodnie z nowymi wytycznymi - dla integracji z Opineo wprowadziliśmy nowy kod integracji zgodny z nowymi wytycznymi partnera. W celu ustawienia modułu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Opineo i uzupełnić Publiczny identyfikator. Wsparcie dla poprzedniego skryptu wygasło 31.07.2020.

 

Bugfix:

 • poprawiliśmy problem z wyborem szablonu podczas wysyłania kuponów “Nagroda za opinię” z danego sklepu;
 • zmodyfikowaliśmy i zoptymalizowaliśmy proces synchronizacji promocji między dwoma panelami sklepu Atomstore;
 • poprawiliśmy mechanizm wyświetlania produktów w multistore, aby produkt należący do kategorii ukrytej nie wyświetlał się w wynikach wyszukiwania w sklepie, w którym kategoria została ukryta (dotyczy również multistore); w module służącym do zarządzania wiadomościami poprawiliśmy problem dotyczący zerowania filtrów wybranej wiadomości przy stronicowaniu;
 • zmodyfikowaliśmy mechanizm wymiany punktów na darmową dostawę w programie lojalnościowym;
 • podczas eksportowania produktów z aktywnymi tagami pojawiał się problem z tworzeniem pustego pliku xlsx. poprawiliśmy sposób tworzenia pliku przy eksportowaniu pola z tagami produktowymi;
 • poprawiliśmy problem z przemieszczaniem się kolumny "Opcje" w zakładce Sprzedaż;
 • poprawiliśmy problem z podwójnym wyświetlaniem się zdjęć na liście produktów;
 • poprawiliśmy mechanizm obliczania faktur dla zamówień z aktywnym kodem rabatowym przy włączonym ustawieniu “Wyświetlanie rabatu (kuponu)”;
 • poprawiliśmy problem z wyświetlaniem zdublowanych zamówień w Allegro.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab