Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

03.03.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - luty 2020

Aktualizacje w AtomStore - luty 2020

Po dużej aktualizacji w styczniu, czas na lekkie wyhamowanie w kolejnym miesiącu. Warto jednak wspomnieć o dodanej informacji o dacie wysyłki w edycji zamówienia czy włączeniu PayPo - płatności odroczonych w bramce płatności DotPay.

 

B2C

Zmodyfikowany mechanizm wyliczania sztuk możliwych do zakupu przy ustawionym minimum logistycznym - dla produktów z ustawionym minimum logistycznym system pozwalał na zakup ponad ilość dostępną w stanie magazynowym. Mechanizm ten został uszczelniony zgodnie z poniższym przykładem:

1. Produkt A - stan magazynowy:2.88

2. Produkt A - minimum logistyczne: 1 (można kupić wielokrotność 1)

 

Do tej pory system pozwalał na zakup:

 • 1 sztuki
 • 2 sztuk
 • 2.88 sztuk.

 

Po modyfikacji klient będzie mógł kupić:

1 sztukę lub 2 sztuki produktu.

 

Import wyprzedaży z pliku z możliwością podania zniżki procentowej - podczas importowania wyprzedaży (Marketing i promocje → Wyprzedaże) z pliku pojawiło się nowe pole, które pozwala określić kolumnę, w której pojawi się procentowa zniżka przypisana do danego produktu.

 

 

Wyszukiwanie produktów powiązanych - w zakładce Katalog → Produkty pojawił się nowy filtr "Powiązane z...", który pozwala na wyszukiwanie powiązanych produktów. Po wpisaniu produktu do pola wyszukiwania “Powiązane z…” otrzymamy wszystkie produkty, z którymi produkt ten został powiązany.

 

Wyświetlanie Dynamicznej listy przy zastosowaniu kryterium producent - w sytuacji, gdy w Dynamicznej liście administrator wybrał kilku producentów oraz zezwolił na filtrowanie po producencie, pojawiał się błąd, który nie pozwalał poprawnie wyświetlać kolejnych stron dynamicznej listy.

 

Wyliczanie wartości rabatu w zamówieniach z wykorzystaniem kuponu rabatowego - dla zamówień, w których klient kupował więcej niż jedną sztukę tego samego produktu w zamówieniu oraz wykorzystał kupon rabatowy, system błędnie obliczał wartość przyznanego rabatu.

 

Informacja o dacie wysyłki w edycji zamówienia - w edycji zamówienia w zakładce “Dane Klienta” pojawiła się informacja na temat planowanej daty wysyłki zamówienia.

 

 

Usprawniony mechanizm wysyłania e-maila "Wiadomość o produktach powiązanych z produktami już zamówionymi" - podczas wysyłania wiadomości dotyczącej produktów powiązanych z produktami już zamówionymi (Marketing i promocje → Automation → Wiadomość o produktach powiązanych z produktami już zamówionymi) system wysyłał indywidualną wiadomość do każdego produktu, który widniał w zamówieniu. Dodaliśmy ograniczenie, które pozwala na wysłanie wyłącznie jednej wiadomości do całego zamówienia.

 

W tym celu w treści powiadomienia e-mail należy dodać znaczniki informujące o tym, który fragment kodu ma być powtórzony dla każdego produktu w zamówieniu (który ma produkty powiązane). Te znaczniki to:

 

<!--#produkt_wiersz_poczatek#-->

<!--#produkt_wiersz_koniec#-->

 

Należy je umieścić zgodnie z poniższym przykładem:

 

 

Nowy znacznik informujący klienta o tym, czy w zamówieniu jest ustawiony termin płatności - w mailu systemowym z potwierdzeniem zamówienia oraz zmianą statusu pojawił się nowy znacznik:

 

IF_NOT_TERMIN_PLATNOSCI

ENDIF_NOT_TERMIN_PLATNOSCI

 

który zwróci wartość "TAK", jeżeli w zamówieniu wybrana została forma płatności, która nie ma wypełnionego terminu płatności (Sprzedaż → Formy płatności → Termin płatności w dniach).

 

Możliwość wymuszenia powiadomienia SMS dla wybranych statusów zamówień - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → SMSAPI → SMS'y transakcyjne - wymuszaj wysyłkę SMS dla statusów, dodano możliwość przypisania statusów, dla których system wymusi wysyłkę wiadomości SMS dotyczących zamówienia.

 

Automatyczne usuwanie promocji po osiągnięciu stanu zerowego produktu w promocjach automatycznych - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Promocje i wyprzedaże → Promocje - automatyczne wygaszanie po osiągnięciu stanu 0, dodaliśmy możliwość określenia, czy promocje automatyczne powinny wyłączać się po osiągnięciu zerowego stanu magazynowego produktu.

 

Mechanizm sprawdzający możliwość filtrowania produktów w promocji automatycznej - jeżeli w dynamicznej liście na podstawie, której będzie tworzona promocja automatyczna, do filtrowania produktów nie wybrano atrybutu z wariantami, wówczas podczas tworzenia automatycznej promocji (Marketing i promocje → Automatyczne), wybranie opcji "Twórz promocje tylko na warianty spełniające warunki dynamicznej listy" spowoduje wyświetlenie błędu podczas próby zapisu promocji.

 

Możliwość automatycznej dezaktywacji produktów dostępnych w przedsprzedaży - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn - standard → Przedsprzedaż - automatyczna dezaktywacja produktów z datą premiery za ... dni, dodaliśmy możliwość automatycznej dezaktywacji produktu z datą premiery większą niż X dni. Data premiery musi zostać zapisana w atrybucie wskazanym w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn standard → Dodatkowe rozbicie wg daty dostępności zapisanej w atrybucie.

 

Wyróżnianie produktów danego producenta - w edycji dowolnego producenta pojawiła się możliwość jego wyróżnienia. Po wybraniu “TAK”, w widoku sklepu produkty tego producenta zostaną wyświetlone jako pierwsze na listingu kategorii.

 

Zbiorowy wydruku etykiet przewozowych w zamówieniach - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodano możliwość zbiorczego drukowania etykiet przewozowych wygenerowanych wcześniej w zamówieniach.

 

 

Aktywowanie/dezaktywowanie gratisów - w ustawieniach gratisów pojawiła się możliwość ich aktywowania oraz dezaktywowania. Wyłączone gratisy nie będą widoczne w sklepie internetowym. Informacja o tym, czy gratis jest dostępny pojawi się również w kolumnie w zakładce Marketing i promocje → Gratisy do produktów.

 

 

B2B

Usprawniony mechanizm przypisywania klienta do oferty - w przypadku, gdy handlowiec stworzył ofertę bez przypisania do niej klienta, a następnie uzupełniał go podczas jej edycji, system nie przypisywał danych do oferty mimo ponownego zapisania.

 

Przypisywanie numeru NIP do zamówienia składanego z oferty - w przypadku próby złożenia zamówienia z poziomu wysłanej oferty, system nie uzupełniał automatycznie numeru NIP w zamówieniu, który widniał w przesłanej ofercie.

 

Wyłączenie obowiązywania minimum logistycznego dla grupy klientów - w edycji dowolnej grupy klientów pojawiło się pole "Minimum logistyczne (produktu): obowiązuje / nie obowiązuje", które pozwala wyłączyć minimum logistyczne dla danej grupy klientów.

 

Automatyczny wybór producenta podczas składania reklamacji w panelu administratora - podczas składania reklamacji przez administratora z poziomu:

 

 • listy zamówień
 • zakładki Sprzedaż → Reklamacje

 

wybór reklamowanego produktu spowoduje automatyczny wybór producenta tego produktu.

 

Usprawnienia w panelu administracyjnym

Mechanizm pozwalający na obsługę pełnej ścieżki produktu podczas dokonywania eksportu oraz importu produktów - podczas dokonywania eksportu produktów do pliku XLS/CSV w kolumnie ze ścieżką kategorii pojawi się pełna ścieżka danego produktu. Ścieżka ta zostanie poprawnie obsłużona również podczas importu, gdzie produkt zostanie przypisany do sklepu wskazanego w ścieżce.

 

Znaczniki pozwalające na wypisanie się z listy subskrybentów w mailach systemowych - w module Marketing Automation (Marketing i promocje → Automation) pojawiły się dwa nowe znaczniki:

 

#UNSUBSCRIBE_LINK# - link pozwalający na wypisanie się z listy subskrybentów (zostanie zastąpiony wyrażeniem "kliknij tutaj") #UNSUBSCRIBE_HREF# - adres pozwalający na wypisanie się z listy subskrybentów

 

Nowy znacznik w mailach systemowych - możliwość dodania adresu URL sklepu dzięki znacznikowi #url_sklepu#. Znacznik dostępny jest w każdym mailu systemowym.

 

Dodany zapis adresu IP na liście subskrybentów newslettera - w zakładce Newsletter → Subskrybenci w kolumnie z listą subskrybentów dodano informacje o adresie IP, z którego subskrybent dokonał zapisu do newslettera.

 

Zabezpieczenie w formularzu służącym do przypominania hasła - podczas wysyłania formularza z prośbą o przypomnienie hasła zostanie wyświetlona Captcha zabezpieczająca przed ruchem pochodzącym od botów. Wykluczenie działanie blokady Captcha dla ruchu pochodzącego z aplikacji Facebook Messenger - w sytuacji, gdy klienci przechodzili do sklepu z aplikacji Facebook Messenger system blokował ruch za pomocą Captchy. Wprowadziliśmy modyfikację zabezpieczającą przed taką blokadą.

 

Wygodniejsze wyszukiwanie klientów na podstawie danych przypisanych do faktury - w zakładce Sprzedaż → Klienci dodano możliwość wyszukiwania klienta wyłącznie na podstawie adresu (miasta), które zostało podane jako dane do faktury. Aby dodać filtr należy wybrać koło zębate w prawym górnym rogu obszaru wyszukiwania, a następnie dodać wybrany filtr. Aby zapisać filtry na stałe, kliknij “Zapisz filtr” i nadaj mu nazwę.

 

Poprawiony mechanizm odświeżania faktur korygujących dla zamówień w obcym języku - w przypadku modyfikacji faktury korygującej dla zamówień w języku innym niż polski występował problem z odświeżaniem pliku PDF w wyniku czego wartości korekty na fakturze mogły się różnić od tych widniejących w systemie.

 

Rozdzielone nazwy klienta i e-mail w pliku XLS podczas eksportu - podczas eksportu logów systemowych w pliku XLS pola z nazwą klienta oraz adresem e-mail zostały rozdzielone na osobne kolumny.

 

Zmiany w integracjach

Możliwość wyświetlania PayPo jako osobną formę płatności w DotPay - dla bramki płatności DotPay pojawiła się możliwość przypisania formy płatności odpowiadającej usłudze PayPo. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności online → DotPay → Odpowiadająca forma płatności - PayPo i wybrać “PayPo - płatności odroczone”. Ograniczone wyświetlanie wybranych form płatności w zależności od wartości koszyka - dla form płatności Raty Alior Bank oraz Raty mBank wprowadzone zostało ograniczenie ich wyświetlania w zależności od wartości koszyka. Będą one dostępne wyłącznie od kwoty 300 zł do 10 000 zł. Zmiana dotyczy DotPay.

 

Dowiedz się więcej o PayPo

 

Zmodyfikowany skrypt sprawdzający dostępność produktów przesyłanych w integracji Azymut - produkty, które nie widnieją w plikach XML przesyłanych przez hurtownie Azymut będą automatycznie usuwane ze sklepu podczas importu.

 

Poprawa mechanizmu wyliczania terminu dostawy dla zamówień z przedsprzedażą w Ceneo - w sytuacji, gdy produkt posiada status przedsprzedaż, a data dostawy przechowywana jest w atrybucie, Ceneo będzie uwzględniało czas dostawy zgodnie z wartością znajdującą się w atrybucie.

 

Filtrowanie wyrażenia zgody na przesłanie opinii do Ceneo - w logach systemowych w zakładce Dostęp do danych osobowych (Logi → Dostęp do danych osobowych) pojawiła się możliwość filtrowania użytkowników, którzy przekazali dane dostępowe do programu Zaufane Opinie Ceneo.

 

Poprawione wyświetlanie kolumny konto Allegro w eksporcie zamówień - podczas dokonywania eksportu zamówień z poziomu Sprzedaż → Zamówienia w wyeksportowanym pliku kolumna "Konto Allegro" była pusta. Dodaliśmy wyświetlanie nazwy konta Allegro, z którego zostało złożone zamówienie.

 

Wyświetlanie punktów płatności w zależności od limitów ustawionych przez PayU - obsłużyliśmy minimalną / maksymalną kwotę dla poszczególnych punktów płatności w PayU. Jeżeli klient ma w koszyku kwotę spoza limitów, system nie wyświetli mu wybranych punktów płatności.

Bugfix:

 • poprawiony błąd z usuwaniem wariantów podczas łączenia produktów,
 • poprawiony błąd z długim wczytywaniem szczegółów zamówienia w panelu handlowca,
 • poprawiony błąd z wyliczaniem braków magazynowych dla wybranych statusów zamówienia,
 • poprawiony błąd z brakiem zmiany statusu podczas anulowania zamówienia przez klienta,
 • poprawiony błąd z usuwaniem grupowania atrybutów po usunięciu danego atrybutu.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab