Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

25.02.2021
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore – luty 2021

Aktualizacje w AtomStore – luty 2021

Najkrótszy miesiąc w roku dla nas jest jednym z najbardziej aktywnych. Tym razem czekają na Was liczne zmiany w B2C i panelu administracyjnym. Przygotowaliśmy m.in. aktualizacje modułów SEO i statystyk, aby móc jeszcze lepiej zarządzać marketingiem swojego sklepu.

 

B2C

Nowy mechanizm tworzenia Widgetów Produktów w MAE

W module Marketing Automation Extend w zakładce Widgety produktowe dodaliśmy dwie modyfikacje:

 • możliwość zastosowania kodu html do utworzenia widgetów;
 • możliwość określenia położenia widgetów produktowych na podstawie odległości mierzonej procentowo od krawędzi. Mierzenie procentowe pozwoli na precyzyjniejsze osadzenie widgetów na stronie produktu.

 

Możliwość ustawienia indywidualnej kolejności zdjęć w wersji mobilnej sklepu

W zakładce Katalog → Produkty → Edytuj produkty → Galeria i multimedia dodaliśmy funkcję „Indywidualna kolejność dla urządzeń mobilnych”, która pozwala na ustawienie indywidualnej kolejności zdjęć wyświetlanych w wersji mobilnej sklepu.

 

Komunikat w przypadku nieaktywnego produktu w zakładce SEO

Przy włączonym ustawieniu „Karta produktu - przekierowywuj na kategorię produktu gdy produkt nieaktywny” w module Ustawienia → SEO klient, który wejdzie na kartę nieaktywnego produktu, zostanie przekierowany na stronę kategorii i otrzyma komunikat „Produkt niedostępny, zobacz inne produkty z tej kategorii”.

 

Nowe ustawienia aktywne dla stron bez produktów w module SEO

W module Ustawienia → SEO dodaliśmy dwa nowe ustawienia:

 • opcję „Strona kategorii - przekierowywuj na kategorię nadrzędną gdy kategoria pusta (bez produktów)”, która dotyczy listingu kategorii w sytuacji, gdy nie ma na nich żadnych produktów.

Przykład: Klient chce kupić produkt z kategorii głównej „Rowery” → podkategorii „MTB”, ale nie ma w niej żadnych produktów. System automatycznie przekieruje go do kategorii głównej „Rowery”.

 • opcję „Przekrój kategorii - przekierowywuj do kategorii, gdy przekrój pusty (bez produktów)”, w której przekierowania zadziała, jeśli aktywowano filtr, który nie zwróci żadnych produktów.

Przykład: Klient chce kupić produkty w kategorii głównej „Rowery” przy aktywnym filtrze „Producent → KROSS”, ale przekrój jest pusty. System przekieruje go do kategorii głównej „Rowery”.

 

Możliwość zdefiniowania wielkości pierwszej litery w tagu title

W module Ustawienia → SEO dodaliśmy opcję „Karta produktu - metag tag title - zwracaj zawsze z wielkiej litery”, której umożliwia zdefiniowanie wielkość pierwszej litery w metatagu.

 
Zmodyfikowany mechanizm wyliczania gratisu kwotowego w przypadkach zestawów

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Gratisy → Gratisy do kwoty dodaliśmy nowe ustawienia:

 • „Uwzględniaj zestawy otwarte przy przyznawaniu gratisów kwotowych”, w którym będą uwzględniane zestawy otwarte w obliczaniu wartości gratisów do kwoty;
 • „Uwzględniaj zestawy zamknięte przy przyznawaniu gratisów kwotowych”, w którym będą uwzględniane zestawy zamknięte w obliczaniu wartości gratisów do kwoty.

 

 

Zabezpieczenie przed zakupem produktów niedostępnych

Jeżeli klient ma w koszyku produkt, który posiada status zamówienia z następującymi flagami:

 • sprzedaż: tak,
 • wyświetlanie: tak,

a następnie status takiego produktu zostanie zmieniony na:

 • sprzedaż: nie,
 • wyświetlanie: tak,

to produkt taki zostanie usunięty z koszyka.

 

Możliwość ograniczenia długości liczby na fakturze

W module fakturowania w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i Ceny → Fakturowanie → Numeracja dodaliśmy ustawienie „Liczba znaków w numerze faktury (#numer#)”. Wybranie tej opcji pozwoli na ograniczenie i jednoczesne ustawienie wyjściowej cyfry w fakturowaniu.

Przykład: Ustalono liczbę znaków w numerze faktury równą 4. Format numeru faktury to #numer#. W takim przypadku pierwsza faktura otrzyma numer 0001.

 

 

 

Możliwość filtrowania faktur na podstawie formy płatności

W zakładce Sprzedaż → Faktury dodaliśmy nowy filtr „Sposób płatności”, który pozwala na wyszukiwanie faktur na podstawie użytej w nich formie płatności.

 

Filtr GTU w zakładce Faktury

W zakładce Sprzedaż → Faktury dodaliśmy filtr GTU, który przy zaznaczeniu opcji:

 • „wszystkie” wyświetla wszystkie faktury niezależnie od tego, czy uzupełniono w nich kody GTU czy nie,
 • „nie” pokazuje faktury bez uzupełnionego kodu GTU,
 • „tak” wyświetla faktury tylko z uzupełnionym kodem GTU.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm limitowania zakupu produktów

Zmodyfikowaliśmy zabezpieczenie, dzięki któremu można ustawić limity zakupu produktów w dwóch miejscach w panelu administracyjnym:

 • w antyspamie: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam → Maksymalna ilość sztuk produktu dodana do koszyka;
 • w edycji dowolnego produktu: Katalog → Produkty → Edytuj produkt → Maksimum w koszyku.

System uwzględnia najniższą wartość zadeklarowaną w obu ustawieniach.

 

Możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia po wybranym czasie

W edycji dowolnego statusu zamówienia dodaliśmy opcję „Automatyczna zmiana na”, które pozwala na automatyczną zmianę statusu tego zamówienia na inny po upłynięciu ustalonego czasu przez administratora sklepu.

 

Możliwość określenia strefy czasowej w zakładce Kraje

W edycji dowolnego kraju w module Ustawienia → Kraje dodaliśmy opcję ustawienia indywidualnej strefy czasowej klienta. Taka zmiana będzie uwzględniana we wszystkich miejscach, w których logowana jest akcja klienta, np. podczas składania zamówienia, podczas zapisu do newslettera, podczas akceptacji regulaminu, w trakcie sprawdzania ważności obowiązywania promocji itd.

 

Możliwość walidowania numeru domu oraz lokalu

W zakładce Ustawienia → Kraje umożliwiliśmy walidację dla numeru domu oraz lokalu podanego przez klienta. Zmiana wymaga modyfikacji w szablonie sklepu.

 

Możliwość walidacji danych klienta

Podczas składania reklamacji dodaliśmy możliwość walidowania danych klienta na podstawie wyrażeń regularnych ustawionych w zakładce Ustawienia → Kraje, np. „Walidator miasta”, „Walidator kodu pocztowego”.

 

Zmiany w panelu administracyjnym

Kolumna z informacją o użytym kuponie w zakładce Zamówienia

W zakładce Sprzedaż → Zamówienia → Wybierz kolumny dodaliśmy wybór nowej kolumny „Kupon” z informacją o użytym w zamówieniu kuponie rabatowym. Kolumna będzie widoczna także w eksporcie do pliku XLSX.

 

 

Możliwość wyświetlenia ceny zakupu w dokumencie WZ

Umożliwiliśmy wyświetlenie ceny zakupu netto lub brutto produktu dla dokumentów WZ w oparciu o ustawienie „WZ - wyświetlaj cenę zakupu produktu” z zakładki Ustawienie → Konfiguracja sklepu → Katalog i Magazyn → Magazyn - standard → Dokumenty PZ, WZ.

 

 

Możliwość wskazania ceny zakupu

W edycji dowolnego zamówienia w zakładce Sprzedaż → Zamówienia → Edytuj → Zamówione produkty → Cena zakupu netto umożliwiliśmy wskazanie ceny zakupu od wybranego dostawcy.

 

Możliwość usuwania paragonów z listy zamówień

W zakładce Sprzedaż → Zamówienia w kolumnie „Paragon” dodaliśmy opcję usunięcia paragonu z wybranego zamówienia.

 

Możliwość wyszukiwania zamówień z podanym numerem NIP

W zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy filtr pozwalający na wyszukiwanie zamówień z uzupełnionym lub nieuzupełnionym numerem NIP.

 

Kolumny z nazwą bonu i nazwą kuponu w zamówieniu w fakturach

W zakładce Sprzedaż → Faktury umożliwiliśmy włączenie dwóch dodatkowych kolumn:

 • „Kupon”, w której nazwa wykorzystanego kuponu wyświetla się, jeśli faktura jest wystawiona do zamówienia, które nie zostało usunięte;
 • „Bon”, w której nazwa wykorzystanego bonu wyświetla się, jeśli faktura jest wystawiona do zamówienia, które nie zostało usunięte.

 

Możliwość wyświetlania dodatkowych informacji w formach dostaw i płatności

W edycji dowolnej formy płatności oraz dostawy w zakładkach Sprzedaż → Formy dostawy i Sprzedaż → Formy płatności dodaliśmy opcję „Dodatkowa informacja”, która może zostać wyświetlona przez webmastera w koszyku.

 

Możliwość wyświetlania cen z wybranego cennika

W zakładce Katalog → Produkty → Wybierz kolumny umożliwiliśmy wyświetlanie cen produktów z dowolnego wskazanego cennika.

 

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania cen w cennikach klienta

Zmieniliśmy mechanizm wyświetlania cen dla cenników klienta tak, aby wprowadzone zmiany były widoczne bez konieczności ponownego zalogowania.

 

Zabezpieczone pola z hasłami w panelu administracyjnym

W ustawieniach sklepu w polach wymagających podania hasła dodaliśmy zabezpieczenie, które uniemożliwia jego podgląd w kodzie strony.

 

Zabezpieczenie przed dodaniem odnośnika bez adresu w menu własnym

Jeżeli w konfiguracji menu własnego w zakładce Katalog → Menu własne w edycji kategorii nie zostanie podany adres url strony, to taki element nie będzie możliwy do wybrania na stronie sklepu.

 

Możliwość włączenia filtrowania po atrybucie w kategoriach

W zakładce Katalog → Kategorie w edycji dowolnej kategorii w polu Atrybuty umożliwiliśmy filtrowanie dla danej kategorii atrybutu.

 

 

Możliwość włączenia przyjaznego adresu w dowolnym atrybucie

W edycji dowolnego atrybutu w zakładce Katalog → Atrybuty → Edytuj atrybut dodaliśmy możliwość włączenia przyjaznego adresu dla stron, na których ustawiono filtrowanie po tym atrybucie. Do tej pory przyjazne linki tworzyły się wyłącznie dla atrybutów indeksowanych.

 

 

Zmodyfikowaliśmy wyświetlanie statystyk przy zadanym zakresie własnym

W module Statystyki w przypadku ustawienia Okres zestawienia → Własny zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania zakresu własnego tak, że:

 • ustawienie do jednego miesiąca, np. od 1.02.2021 do 15.02.2021, wyświetli dane jako dni,
 • ustawienie powyżej miesiąca, np. od 1.12.2020 do 15.02.2021, wyświetli dane z podziałem na miesiące.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm obliczania marży w rankingach produktów

W zakładce Statystyki → Rankingi → Produkty zmodyfikowaliśmy sposób obliczania całkowitej marży tak, że marża to suma całkowitego zysku podzielona przez całkowitą sumę wartości sprzedaży.

 

Mechanizm ręcznego ustawiania kolejności banerów

W zakładce CMS → Banery zmodyfikowaliśmy mechanizm ręcznego ustalania pozycji w taki sposób, że aktywowanie filtru sekcja pozwala na ustawienie kolejności banerów w obrębie danej sekcji. Do tej pory włączenie tego filtra uniemożliwiało ręczne ustawienie kolejności.

 

Obsługę wybranych znaczników w kodzie źródłowym banerów

W przypadku tworzenia banerów z wykorzystaniem kodu źródłowego dodaliśmy obsługę dwóch znaczników:

 • IF_DESKTOP.

Przykład:

IF_DESKTOP

<img src="https://domena.pl/obrazek-dektop.jpg">

ENDIF_DESKTOP

 • IF_MOBILE,

Przykład:

IF_MOBILE

<img src="https://domena.pl/obrazek-mobile.jpg">

ENDIF_MOBILE.

 

Możliwość wskazania kilku adresów w zakładce Webhooki

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → Webhooki umożliwiliśmy wpisanie kilku wartości podczas podawania adresów. Pamiętaj, żeby wpisać każdy adres w nowej linii.

 

Zmiany w integracjach

Mechanizm mapowania parametrów w multistore Allegro

W mapowaniu dowolnych parametrów w serwisie Allegro zmodyfikowaliśmy mechanizm w taki sposób, że do wybranego parametru Allegro można przypisać kilka wartości odpowiadających z platformy AtomStore.

 

Paczkomaty: możliwość wygenerowania wielu paczek do jednego zamówienia

Dla modułu Paczkomaty dodaliśmy opcję wygenerowania kilku paczek do jednego zamówienia. Uwaga! Zmiana dotyczy modułu Paczkomaty, który nie jest już wspierany.

 

Obsługa linka śledzącego paczkę dla kuriera FedEx

Dla kuriera FedEx dodaliśmy obsługę znacznika z linkiem śledzącym paczkę w e-mailach wysyłanych ze statusem zamówienia.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm składania zamówień dla ponad 100 produktów w zamówieniu w bramce płatności Przelewy24

Dla zamówień, w których kupiono ponad 100 produktów, wprowadziliśmy modyfikacje, która wysyła do bramki płatności Przelewy24 wartość zamówienia przypisaną do jednego produktu. Zmiana zabezpiecza przed odrzuceniem płatności przez Przelewy24 w przypadku dużych zamówień.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm pobierania punktów płatności dla modułu Multistore w bramce płatności Przelewy24

Zmodyfikowaliśmy sposób pobierania punktów płatności dla multistore’ów zagranicznych, aby polskie punkty płatności zgodnie z ustawieniami w panelu Przelewy24 nie były pobierane do zagranicznych sklepów.

 

Zmodyfikowaliśmy sposób tworzenia faktur w serwisie wFirma

Zmodyfikowaliśmy mechanizm pobierania faktur z serwisu wFirma w taki sposób, że na platformie Atomstore będzie zapisywana pełna informacja o fakturze z rozbiciem na poszczególne pozycje.

Bugfixy

 • dla mechanizmu User API i metody AtomAPI: SetOrders dodaliśmy zabezpieczenie, które nie pozwoli złożyć zamówienia na wybrany produkt z wykluczeniem producenta tego produktu. System zauważy konflikt już przy jednym takim produkcie dodanym do koszyka;
 • w zakładce Komunikaty → Przerwa techniczna w module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd naprawiliśmy problem z wyświetlaniem kalendarza w ustawieniu daty komunikatów;
 • poprawiliśmy mechanizm wylogowania ze sklepu. Jeżeli w sklepie występuje jedna wersja językowa, to po wylogowaniu klient będzie przeniesiony do strony z końcówką „/”. Jeżeli w sklepie występuje kilka wersji językowych, to klient po wylogowaniu będzie przenoszony do strony głównej z wybranej przez siebie wersji językowej, np. „/pl”;
 • w ustawieniach dowolnego gratisu do kwoty dodaliśmy możliwość importu produktu z pliku XLS/XLSX. Uwaga! W pliku do importu musi znajdować się kod produktu.

Autor: Agata Kempa

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab