Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

08.06.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - maj 2020

Aktualizacje w AtomStore - maj 2020

Ostatnia aktualizacja to absolutny wysypy nowych i ciekawych funkcji. Warto chociaż wspomnieć o nowych możliwościach w tworzeniu landing page, wysyłaniu przypomnienia o niewykorzystanym kuponie, załączniku faktury do wiadomości czy obsłudze Apple Pay. Nowych opcji doczekały się też algorytmy sortowania, porady i widgety produktowe. Sprawdź koniecznie.

 

B2C

Przypomnienia o niewykorzystanym kuponie - aby wysłać klientowi przypomnienie o niewykorzystanym kuponie, należy skonfigurować wiadomość w module Marketing i Promocje → Automation → Powiadomienia, przypomnienia → Przypomnienie o niewykorzystanych kuponach, gdzie należy podać na ile dni przed wygaśnięciem kuponu wiadomość powinna zostać wysłana. Aby zachować ustawienie kliknij “Zapisz”.

 

 

Dodatkowo, w edycji kuponu dodaliśmy pole “Przypomnienie o niewykorzystanym kodzie” (będzie widoczne po uruchomieniu przypomnienia), aby móc ewentualnie zdecydować, do których kuponów ma być wysyłane przypomnienie (domyślnie do wszystkich).

 

Poza tym, w opcjach kuponu (Marketing i promocje → Kupony → Edycja kuponu) w Opisie można dodać opis mechanizmu kuponu np. informacji o jego wartości, minimalnej kwocie koszyka (jeśli jest), czasie na wykorzystanie itp. Przy włączeniu powiadomienia “Przypomnienie o niewykorzystanych kuponach” do wiadomości zostanie dołączony opis kuponu (o ile został on opisany). W polu “Opis” kuponu nie rekomendujemy podawać danych wrażliwych / roboczych!

 

Kupon rabatowy przypisany do produktów z landing page - w edycji dowolnego kuponu (Marketing i Promocja → Kupony → Edycja kuponu) dodaliśmy możliwość wskazania strony landing page, na której produkty zostaną objęte działaniem kuponu. To pozwoli ograniczyć działanie kuponu do produktów z wybranej strony.

 

 

Automatyczne uruchamianie kuponu rabatowego - aby uruchomić kupon rabatowy w dowolnym momencie podczas wizyty klienta w sklepie należy włączyć ustawienie "Zezwalaj na aktywację kuponu przy pustym koszyku lub braku pasujących produktów" (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Kupony). Następnie w edycji kuponu rabatowego należy ustawić "Parametr aktywujący" np. test2test. Aby wygenerować link, który będzie aktywował kupon w sklepie, należy stworzyć go na wzór:

 

https://demo.atomstore.pl/test2test=1

 

gdzie wartość “test2test” to podany wcześniej parametr wywołujący.

 

Klient wchodzący do sklepu z tego adresu otrzyma automatycznie wczytany kod rabatowy mimo pustego koszyka. Funkcja może mieć zastosowanie np. w newsletterach, reklamach itp.

 

Możliwość wstawienia produktów z wybranego landing page w treści innej strony - w edycji dowolnego landing page (Marketing i promocja → Landing pages) dodaliśmy możliwość wskazania produktów z innej dostępnej strony typu landing page, które mają wyświetlać się na edytowanej stronie.

 

 

Następnie należy wybrać landing page oraz ilość produktów, która ma być zaciągana z niego. Kliknij “Wstaw”, aby dodać produkty do edytowanego landing page.

 

 

 

Jak stworzyć landing page?

 

 

Możliwość wyświetlania porady tylko na karcie produktu - dotychczas dodanie porad wiązało się ze stworzeniem osobnej strony o własnym adresie URL. Obecnie można w ustawieniach dowolnej porady (CMS → Porady) wskazać, czy ma być ona dostępna również pod indywidualnym adresem, czy wyświetlać się wyłącznie na karcie przypisanego produktu.

 

Wystarczy w opcji “Podstrona” zaznaczyć “NIE”, aby porada nie był również wpisem, jak na poniższym przykładzie.

 

 

Nowe kryterium w algorytmach sortowania - w module algorytmów sortowania (Katalog → Algorytmy sortowania) dodaliśmy nowe kryterium sortowania produktów - “Okres od dodania produktu”, które przypisuje produktom punkty w zależności od czasu mijającego od ich utworzenia w sklepie (systemie AtomStore).

 

Czym są algorytmy sortowania?

 

 

Nowy znacznik dodania zdjęcia produktu w e-mailu "Powiadomienie o dostępności" - w mailu systemowym "Powiadomienie o dostępności" dodaliśmy obsługę nowego znacznika, który pozwala na zaciągnięcie zdjęcia z galerii produktu do wiadomości. Treść nowego znacznika to:

 

#zdjecie_produktu:x:y,

 

gdzie x - to szerokość, y - wysokość zdjęcia produktu.

 

Zmodyfikowany mechanizm tworzenia promocji wiązanych - wprowadziliśmy modyfikację, która pozwoli na poprawne wyświetlanie promocji wiązanych w przypadku, gdy produkty wyzwalające oraz promowane pochodzą z tych samych list dynamicznych.

 

Zabezpieczenie przed utworzeniem mapowania bez wybrania obiektu wewnętrznego - podczas tworzenia dowolnego mapowania w systemie (Ustawienia → Mapowanie obiektów), konieczne będzie poprawne wskazanie obiektu wewnętrznego za pomocą autocompletera. Bez poprawnego wypełnienia pola mapowanie nie zostanie stworzone.

 

Możliwość wyświetlania produktów w eksporcie porzuconych koszyków - w zakładce Statystyki → Klienci → Porzucone koszyki dodano możliwość uwzględnia produktów podczas wykonywanego eksportu.

 

 

Zmodyfikowany mechanizm wyszukiwania produktów na podstawie kodów - w zakładce Katalog → Produkty zmodyfikowano filtr "Kod produktu" w taki sposób, że do wyszukania produktu potrzebny będzie wyłącznie fragment szukanego kodu.

 

Blokowanie tworzenia opisów dla wybranych zestawów produktowych - w przypadku łączenia produktów w zestawy i aktywowania opcji "'Łącz opisy produktów w opis zestawu", system zablokuje możliwość modyfikowania opisu takiego produktu.

 

Dodanie widgetów produktowych na produktach na wybranym landing page - w narzędziu Marketing i promocje → Automation → Widgety → Widgety produktów, dodaliśmy możliwość wskazania listy produktów, na których mają zostać wyświetlone widgety produktowe w oparciu o wybrany landing page (Wybierz landing page).

 

Wskazanie daty wyświetlania widgetów produktowych - w edycji dowolnego widgetu produktowego (Marketing i promocje → Automation → Widgety) dodaliśmy możliwość wskazania w jakich dniach ma być on widoczny na karcie produktu lub listingu produktów.

 

 

 

Jak działają widgety produktowe?

 

Możliwość wyświetlania ikon w menu strony - w edycji menu własnego pojawiło się pole “Miniatura”, która pozwala wyświetlać dowolną ikonę, np. obok nazwy kategorii w menu na stronie. Zmiana ta wymaga modyfikacji przez webmastera w szablonie klienta.

 

B2B

Nowy mechanizm pozwalający na wybór, czy darmowa dostawa ma być wyliczana od cen netto czy brutto - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów, dodano ustawienie “Darmowa dostawa - uwzględniaj ceny”, pozwalające na wybór czy darmowa dostawa w koszyku ma być wyliczana od cen brutto czy netto produktów.

 

Możliwość zamawiania powyżej ilości dostępnej w wyprzedaży przez handlowca - handlowiec zyskał możliwość składania zamówień ponad stan dostępny w wyprzedaży.

 

Zmiany w panelu zarządzania

Wysyłanie numeru faktury oraz faktury elektronicznej w PDF w wiadomościach systemowych (e-mail) - dla wiadomości o zmianie statusu zamówienia dodano obsługę dwóch znaczników pozwalającą na wysyłanie numeru faktury VAT oraz samej faktury VAT. Znacznik odpowiadający za numer faktury:

 

#numer_faktury_vat#

 

oraz znacznik odpowiadający za dodanie faktury jako załącznika do wiadomości:

 

IF_FAKTURA_VAT

#faktura_vat#

ENDIF_FAKTURA_VAT

 

Generowania pliku JPK_FA - w zakładce Sprzedaż → Faktury dodaliśmy możliwość wygenerowania pliku JPK_FA zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

 

Możliwość kopiowania metatagów indywidualnych - w zakładce Ustawienia → SEO → Metatagi indywidualne, dodaliśmy możliwość tworzenia nowych metatagów w oparciu o już istniejące. Wystarczy kliknąć ikonę dublowania, aby powielić indywidualne metatagi dla adresu URL. Tak skopiowane metatagi można dalej edytować.

 

Obsługa zmiany metatagów w przypadku filtrowania na listingu produktów - jeżeli dla danej strony z aktywnym filtrem utworzone zostały metatagi indywidualne, wywołanie filtrowania na listingu spowoduje jednoczesne wczytanie zdefiniowanych wcześniej metatagów. Przykładowo: dla strony kategorii “Rowery” z aktywnym filtrem producent "Kross" został utworzony wcześniej metatag indywidualny. Wejście na stronę kategorii oraz wybranie filtra “Kross” spowoduje automatyczne wczytanie meta tagów, np. opis, tytuł, H1.

 

Automatyczne usuwanie niepotwierdzonych kont użytkowników - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Newsletter → Rezygnacja z subskrypcji, dodaliśmy możliwość automatycznego określenia liczby dni po których subskrybenci, którzy nie potwierdzili rejestracji konta w sklepie, zostaną automatycznie usunięci z systemu.

 

Obsługa kodu kuponu w komentarzu do zamówienia - podczas dodawania komentarza do zamówienia można wykorzystać znacznik #kod_kuponu_x# (x - numer kuponu), gdzie pod znacznik zostanie podstawiony wskazany kod kuponu. Funkcja dedykowana działowi obsługi klienta w sklepie.

 

Zmodyfikowany interfejs ustawień porównywarki - w ustawieniach dowolnej porównywarki wprowadziliśmy zmiany w nazewnictwie: pole "Uwzględniaj produkty ze statusem" zmieniono na "Uwzględniaj produkty ze statusem oznaczonym jako "; ustawienie "Wszystkie" zmienione zostały na "Dowolnie".

 

Możliwość rozpoznawania wariantów na podstawie atrybutów w trakcie importu - podczas wykonywania importu wariantów produktu (Katalog → Import) można wskazać atrybut na podstawie, którego wariant zostanie rozpoznany (Kod produktu (w AtomStore)).

 

Wyszukiwanie wielu produktów jednocześnie - w zakładce Katalog → Produkty dodaliśmy możliwość wyszukiwania kilku produktów jednocześnie z wykorzystaniem atrybutu. W tym celu w opcji “Atrybut” należy uzupełnić wartości oddzielając je od siebie przecinkami.

 

Możliwość grupowego ustawienia opcji "Wyświetlaj w wynikach wyszukiwania" - w widoku Katalog → Produkty pojawiła się możliwość grupowego ustawienia opcji "Wyświetlaj w wynikach wyszukiwania" dla wielu produktów jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wybrane produkty i skorzystać z opcji "Lupki". Opcja ta dostępna jest również podczas importu produktów.

 

Zmodyfikowany mechanizm filtrowania zamówień z wykorzystaniem atrybutu - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia w filtrze “Atrybut”, zmieniono mechanizm działania, aby wyszukiwany produkt mógł pojawić się w zamówieniu z innymi produktami. Do tej pory system wyszukiwał wyłącznie zamówienia, gdzie produkt z wskazanym atrybutem występuje samodzielnie. Dodatkowo w filtrze można wpisać kilka wartości oddzielając je przecinkiem.

 

Generowanie faktury dla zamówień z użytym kuponem - dla zamówień, w których wykorzystany został kod rabatowy zmodyfikowaliśmy sposób obliczania cen na fakturze, dzięki czemu wartości na fakturze będą spójne z wartościami widniejącymi w zamówieniu.

 

Dodaliśmy mechanizm raportowania błędów w przypadku nieudanego zapisu danych klienta - jeżeli podczas próby zapisu nowych danych klienta w panelu administracyjnym pojawi się błąd bazy danych, administrator otrzyma dokładną informację czego on dotyczy (np. błąd z powodu powtórzenia adresu e-mail).

 

Możliwość zabezpieczenia eksportu danych klientów - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Eksport danych osobowych, dodano możliwość wskazania, czy eksport danych klientów/zamówień/subskrybentów może być wykonywany przez: administratora, wszystkich + wymagane hasło, wszystkich.

 

 

Zmiana położenie tabeli z brakującymi towarami - w zakładce Magazyn → Brakujące Towary zmieniono położenie tabeli z listą brakujących towarów - będzie wyświetlana jako pierwsza w tym widoku.

 

Mechanizm ukrywający formularz w przypadku włączonego modułu - jeżeli moduł "Poleć znajomemu" zostanie wyłączony jego ślady zostaną usunięte z kodu strony, uniemożliwiając tym samym wysyłanie wiadomości przez boty spamujące.

 

Zmodyfikowany sposób przypisywania ustawień po usunięciu sklepu - w przypadku, gdy w sklepie aktywne są ustawienia z rozbiciem na poszczególne sklepy, a któryś ze sklepów zostanie usunięty, system poprawnie przypisze ustawienia do pozostałych sklepów.

 

Możliwość wyszukiwania zamówień na podstawie numeru telefonu - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy nowy filtr “Numer telefonu” pozwalający na wyszukiwanie zamówień na podstawie numeru klienta.

 

Wykluczono wyświetlanie stron antyspamowych dla ruchu kierowanego z reklam - ruch pochodzący z reklam CPC (Facebook, Google, Ceneo) nie będzie uwzględniany w filtrach antyspamowych.

 

Dodaliśmy wyświetlanie ID oraz kodu produktu dla zestawów produktowych w statystykach - w zakładce Statystyki → Rankingi → Zestawy dodano wyświetlanie kodu produktu oraz jego ID. Dane te będą wyświetlane również w przypadku eksportu do pliku XLS.

 

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o wykorzystanym bonie - jeżeli w zamówieniu został wykorzystany bon, informacja taka zostanie wyświetlona w:

 • listingu zamówień,
 • podglądzie zamówienia,
 • wydruk zamówienia,
 • fakturze zamówienia.

 

Zmiany w integracjach

Obsługa płatności Apple Pay - w integracji z PayU obsłużono nową formę płatności Apple Pay. Jest ona dostępna dla wszystkich klientów z aktywną metodą PayU.

 

Zmodyfikowany mechanizm wysyłania cen promocyjnych w pliku produktowym do Facebooka - w pliku produktowym przesłanym do Facebooka zmodyfikowaliśmy mechanizm przesyłania ceny promocyjnej zgodnie z wytycznymi udostępnionymi przez serwis.

 

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania pliku produktowego na Facebooku - zmodyfikowaliśmy plik produktowy w taki sposób, aby każdy przesyłany produkt znajdował się w osobnym wierszu. Jest to związane ze zmianą wymagań dotyczących pliku produktowego przez serwis Facebook.

 

Możliwość wskazania ceny promocyjnej w Google Feed - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed → Cena promocyjna, dodaliśmy możliwość wskazania, która cena w sklepie ma zostać wysłana jako cena promocyjna w pliku produktowym.

 

Automatyczne przesyłanie statusów zamówienia w Allegro - w zakładce Multichannel → Allegro → Allegro - statusy, dodaliśmy możliwość zmapowania statusów, które zostaną automatycznie przesłane do serwisu Allegro.

 

 

Możliwość przekazywania parametru Ceneo w adresach produktów - aby przekazać parametr Ceneo w adresach produktów należy w ustawieniach cennika przesyłanego do Ceneo wskazać parametr przekazywany przez Ceneo: “utm_source=ceneo”. Taka modyfikacja spowoduje, że produkt wysyłanych w pliku Ceneo będzie uwzględniać modyfikację ceny bez konieczności przekierowania z Ceneo. Jest to zabezpieczenie dla odrzucania reklam w porównywarce Ceneo.

 

Zmiany w integracji z porównywarką Kelkoo - dodaliśmy możliwość wymuszenia przekazywanego kodu kraju dla integracji z Kelkoo. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowej JS → Kelkoo i zdefiniować kod wybranego kraju.

 

Możliwość czyszczenia punktów odbioru oraz płatności - w zakładce Sprzedaż → Formy dostawy oraz Sprzedaż → Formy płatności dodaliśmy możliwość czyszczenia przypisanych do danej formy punktów odbioru lub punktów płatności.

 

 

Dodatkowo w poniższych integracjach dodano możliwość wywołania importu punktów płatności:

 • PayU
 • DotPay
 • Przelewy24
 • Blue Media
 • PayByNey
 • TPay

 

Możliwość wysyłania wiadomości z potwierdzeniem zapisu do listy subskrybentów z SalesManago - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Salesmanago.pl dodalismy opcję “Salesmanago.pl - wysyłaj potwierdzenie zapisu z Salesmanago”, która pozwoli wskazać, czy wiadomości o potwierdzeniu zapisu do listy subskrybentów mają być wysyłane przez system Salesmanago.

 

Obsługa nowego pliku przesyłanego przez hurtownie RowerSport - aby zintegrować się z nowym plikiem dostarczanym przez hurtownię RowerSport należy w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i Magazyn → Hurtownia Rower Sport, wskazać dane konta FTP, na którym przechowywany będzie plik.

 

Eksport plików na konto FTP w PC-Market - dla integracji z PC-Market dodaliśmy możliwość automatycznego eksportu plików na konto FTP. W tym celu należy uzupełnić konfigurację w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i Magazyn → PC-Market.

 

Zabezpieczone powielanie numerów paczek w raportach przekazania paczek - jeżeli forma dostawy była przypisana do kilku ustawień "Odpowiadająca formy dostawy", podczas generowania raportu przekazania paczek na liście występowały powielone numery paczek. Zabezpieczyliśmy możliwość powielania numerów paczek.

 

Numer BDO w InFakt - obsłużono przesyłanie numeru BDO w fakturach wystawianych przez InFakt.

 

Bugfix:

 • poprawiliśmy mechanizm tagowania klientów sklepu w SalesManago
 • poprawiliśmy wyświetlanie błędnej ilości produktów w koszyku;
 • poprawiliśmy wylogowywanie użytkowników dla wersji mobilnej sklepu w przeglądarce Chrome;
 • poprawiliśmy przypisywanie niezalogowanych klientów;
 • poprawiliśmy problem z wystawianiem faktur podczas automatycznej zmiany statusu;
 • poprawiliśmy zapisywanie kodów EAN podczas importu produktów z wariantami.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab