Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

02.06.2021
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore – maj 2021

Aktualizacje w AtomStore – maj 2021

W maju przygotowaliśmy liczne aktualizacje dla B2C, B2B oraz w panelu administracyjnym. Mamy dla Was m.in kilka usprawnień w modułach Marketing Automation i SEO oraz dotyczących akcji promocyjnych. Zmodyfikowaliśmy także niektóre integracje z systemami płatności: Przelewy24, PayPal i PayU.

 

B2C

Widgety produktowe: ograniczenie dla warunku „Aktualnie ogląda”

W edycji dowolnego widgetu produktowego w zakładce Marketing → Automation → Widgety → Widgety produktów dla warunku „Aktualnie ogląda” dodaliśmy możliwość włączenia ograniczenia liczby osób oglądających produkt w danym czasie.

 

 

Zmodyfikowany mechanizm przekierowań atrybutów

Jeżeli atrybut w swojej edycji ma ustawioną flagę indeksowanie oraz przyjazne linki na NIE a w sklepie aktywna jest opcja „Przekrój kategorii - przekierowywuj do kategorii, gdy przekrój pusty (bez produktów)”, wówczas linki prowadzącę z tego atrybutu do pustej kategorii (strona bez produktów), zostaną przekierowane na stronę kategorii.

 

Zmodyfikowana wyszukiwarka metatagów indywidualnych

Do wyszukiwarki metatagów indywidualnych w module Ustawienia → SEO dodaliśmy opcje:

 • „zawiera”,

 • „dokładnie”.

 

Możliwość umieszczenia kraju na fakturze

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie dodaliśmy ustawienie „Wyświetlaj kraj zamówienia”, które pozwala na wyświetlenie kraju klienta na fakturach zaliczkowej, proforma i VAT.

 

Możliwość zablokowania wystawiania faktur

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie dodaliśmy ustawienie „Zablokuj wystawianie faktur ze sklepu”, które pozwala na zablokowanie możliwości wystawiania faktur niezależnie od posiadanych uprawnień.

 

Zmiana języka wiadomości o reklamacji na podstawie danych o zamówieniu

W sytuacji, w której reklamacja nie ma przypisanego klienta (na podstawie danych klienta dobierany jest język wiadomości po zmianie statusu reklamacji), wprowadziliśmy modyfikację, która polega na tym, że wiadomość będzie wysłana w języku złożonego zamówienia.

 

Zmodyfikowany mechanizm częściowego zwrotu

Zmodyfikowaliśmy mechanizm składania częściowego zwrotu w przypadku, gdy klient chce zwrócić jeden lub kilka produktów z całego zamówienia. 

Przykład:

Klient złożył zamówienie na trzy produkty. Chce zwrócić jeden z nich. Po nadaniu w edycji reklamacji statusu, który jest powiązany ze zwrotem zamówienia (status ze statusem), administrator wydziela ten jeden produkt i podczas czynności przekazuje, jaka jest kwota zwrotu (domyślnie jest to wartość produktu).

 

Umożliwienie dodanie filtra dostępności w listingu produktów

Jeżeli w sklepie aktywna jest opcja, która pozwala wyświetlać na listingach produkty niedostępne (Magazyn → Status dostępności → Edytuj status „niedostępny” → Wyświetlanie: tak), wówczas możliwe jest wyświetlenie filtra, który pozwoli na wyszukiwanie produktów:

 • wyłącznie dostępnych,

 • wyłącznie niedostępnych.

Uwaga, zmiana wymaga modyfikacji w szablonie klienta.

 

Nowa opcja podpowiedzi ostatnio wyszukiwanych fraz w Smart Cloud Search

Do wyszukiwarki Smart Cloud Search dodaliśmy funkcję, która wyświetla ostatnio wyszukiwane przez klienta frazy (zapisywane w sesji użytkownika).

 

 

Możliwość walidacji miasta na podstawie kodu pocztowego

W edycji dowolnego kraju pojawiła się opcja „Weryfikuj kod pocztowy”. Pozwala ona na walidację miasta na podstawie wpisanego kodu pocztowego podczas:

 • składania zamówień,

 • składania adresu,

 • składania reklamacji.

Uwaga, zmiana ta wymaga zaimportowania bazy miast i kodów pocztowych.

 

Obsługa znacznika #kod_kuponu# w newsletterach SMS osadzenia znacznika

Podczas wysyłki newslettera SMS umożliwiliśmy osadzenie znacznika  #kod_kuponu#, gdzie podstawiony zostanie automatycznie kod kuponu wybrany w edycji newslettera. Wystarczy w edycji newslettera (Newsletter → Stwórz nowy → Dodaj newsletter) wybrać kupon.

 

 

Następnie w treści wiadomości podać jedynie znacznik #kod_kuponu#.

 

Możliwość eksportu komentarza przypisanego do produktu w zamówieniach

W zakładce Sprzedaż → Zamówienia przy eksporcie do pliku .csv oraz .xlsx dodaliśmy możliwość przeniesienia komentarza dodanego do produktu przez klienta. Uwaga, w edycji produktu musi być włączona opcja „Komentarz w zamówieniu”. Funkcja ma zastosowanie, jeśli klient np. chce, by na jego produkcie znalazł się grawer albo dedykacja i umieści taką informację w komentarzu do zamówienia.

 

 

Możliwość wyświetlenia odnośnika „Zobacz wszystkie” w menu własnym

W edycji menu własnego (Katalog → Menu własne → Edytuj) dla typu „Kategoria” dodaliśmy opcję „Zobacz wszystkie”, która pozwoli wyświetlić odnośnik do podkategorii.

 

 

B2B

Zmodyfikowany mechanizm udostępniania koszyka klienta w zamówieniach

Jeżeli w systemie aktywne jest ustawienie „Automatyczna redukcja ilości w koszyku przy próbie przekroczenia stanu dostępnego - NIE” (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Koszyki), klient składając zamówienie może dodać ilość ponad stan, ale otrzyma powiadomienie o zmniejszeniu liczby zamawianych produktów z powodu ich niedostępności, przechodząc do drugiego kroku koszyka. Wcześniej nie był informowany o przyczynie zmiany liczby produktów w koszyku.

 

 

Uwaga, jeśli w sklepie dostępny jest status (Magazyn → Status dostępności), który uwzględnia ilość na magazynie własnym do 0 sztuk i posiada flagę „Sprzedaż”, to produkty dodawane wówczas do koszyka nie będą redukowane do stanu magazynu własnego przy udostępnianiu koszyka (do tej pory były).

 

 

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania powiadomień w Sales Automation

Moduł Sales Automation (Ustawienie → Konfiguracja sklepu → B2B → Sales Automation) wzbogaciliśmy o ustawienie „Wyświetlaj komunikat o powiadomieniach”, które pozwala zdecydować o tym, czy powiadomienia dla handlowca mają być widoczne w sekcjach na stronie sklepu. Dodaliśmy także nową ikonkę, która prezentuje wszystkie dostępne powiadomienia.

 

Możliwość wykluczenia pola „purchases” w module API

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → API dla kontrahentów w polu „Pomijaj pola produktów” dodaliśmy opcję „Purchases”, która pozwala na wyłączenie przesyłania ilości produktów zakupionych przez klientów zgodnie z dokumentacją: https://www.atomstore.pl/dokumentacja/634-metody.html#content644.

 

Przypisywanie wykluczeń dostawców dla subkonta w koncie klienta

Jeżeli klient posiada utworzone subkonto, to wykluczenia dostawców, które przypisane są do konta głównego, będą obowiązywały również na nim.

 

Zmiany w panelu administracyjnym

Akcje promocyjne: Informacje o pochodzeniu cen dostawy, płatności oraz produktu

Jeżeli w systemie włączona jest aktywna akcja promocyjna, która ma wpływ na cenę

 • formy dostawy,

 • formy płatności,

 • produktu

to w panelu administratora wyświetlona zostanie informacja o miejscu pochodzenia danej ceny.

 

Możliwość ustawiania zestawów jako gratisy

W edycji akcji promocyjnej przy typie promocji innym niż wyprzedaż i promocja umożliwiliśmy dodawanie zestawów produktowych.

 

#howto: wszystko o gratisach w sklepie internetowym

 

Nowy mechanizm dodawania promocji na produkty z wariantami

W zakładce Katalog → Produkty → Promocja / Wyprzedaż zmodyfikowaliśmy przydzielanie promocji procentowych na produkt z wariantami. Od tej pory przy grupowym dodawaniu tego typu promocji cena ustalona w procentach będzie odliczana od każdego wariantu.

 

Przykład:

Administrator wybiera produkty i ustala na nie promocje w wysokości 10%.

 

 

System automatycznie nalicza cenę o 10% niższą na wybrane przeze niego produkty. W kolumnie „Promocja” będzie widniała obniżona cena, która wyświetli się także na stronie sklepu.

 

 

Informacja o pochodzeniu promocji w edycji produktu

W edycji dowolnego produktu, dla którego została ustawiona promocja w wyniku działania akcji promocyjnej, pojawi się odpowiednia informacja.

 

Możliwość wykluczenia listy w liście dynamicznej

W edycji dowolnej listy dynamicznej (Katalog → Dynamiczne listy) umożliwiliśmy wykluczenie innej dowolnej listy dynamicznej. Ma to zastosowanie np. przy promocjach, kiedy z listy dynamicznej wszystkich produktów chcemy wykluczyć listę nowości albo produktów premium.

 

Dwa nowe warunki w listach dynamicznych

W edycji dowolnej dynamicznej listy dodaliśmy dwa nowe warunki:

 • „Dodanie produktu w ciągu ostatnich X dni”, którego wybranie sprawi, że na liście wyświetlone zostaną wyłącznie produkty dodane do sklepu w ciągu X ostatnich dni,

 • „Produkty utworzone od … do...”, który umożliwia wyświetlanie wyłącznie produktów utworzonych w wybranych datach.

 

Możliwość wstawiania linków do produktu w edytorze tekstowym

W dowolnej zakładce, w której pojawia się edytor tekstowy, dodaliśmy nową opcję pozwalającą na wstawienie bezpośredniego linku do wybranego produktu.

 

 

Funkcja ma zastosowanie we wpisach na blogu firmowym i w opisach produktów, jeżeli chcemy podlinkować np. produkt komplementarny.

 

 

Zmodyfikowany sposób wyświetlania informacji o usługach w panelu administratora

Zmodyfikowaliśmy sposób informowania administratora o tym, że produkt jest usługą. W zakładce Katalog → Produkty towary, które są usługami będą oznaczone w następujący sposób:

 

 

W edycji produktu pojawi się analogiczna informacja.

 

Zmieniliśmy także działanie filtru „Usługa”, dodając do niego opcje:

 • tak, której wybranie spowoduje wyświetlanie wyłącznie usług,

 • nie, której wybranie spowoduje wyświetlenie wyłącznie produktów niebędących usługami,

 • wszystkie, której wybranie spowoduje wyświetlenie wszystkich produktów (w tym usług).

 

Możliwość eksportu form dostawy przypisanych do produktów

W zakładce Katalog → Produkty dodaliśmy mechanizm pozwalający na eksport produktów z informacją o przypisanej formie dostawy zgodnie z formatem pozwalającym na późniejszy import pliku.

 

Możliwość tłumaczenia nazw roboczych statusów zamówień w panelu administracyjnym

W edycji dowolnego statusu zamówienia umożliwiliśmy tłumaczenie każdej nazwy roboczej statusu w językach dostępnych w danym sklepie. Opcja ta pozwala na wyświetlanie administratorowi przetłumaczonej nazwy roboczej w przypadku wyboru innego języka niż polski.

 

Zmodyfikowany mechanizm przyznawania uprawnień w panelu administracyjnym

W zakładce Ustawienia → Grupy uprawnień rozbudowaliśmy możliwości przyznawania uprawnień na dużo bardziej szczegółowe. Od teraz będzie można nadać uprawnienia do:

 • cenników,

 • faktur,

 • form dostawy i płatności,

 • grup,

 • handlowców,

 • importu płatności,

 • klientów,

 • reklamacji,

 • zamówień,

 • zgłoszeń.

 

Możliwość przypisania tabeli rozmiarów z poziomu kategorii

W edycji dowolnej kategorii dla opcji „Domyślna tabela rozmiarów” dodaliśmy funkcję „Zastosuj teraz dla produktów w tej kategorii”, która pozwala na przypisanie dowolnej tabeli rozmiarów do wszystkich produktów należących już do danej kategorii.

 

Możliwość ustawienia wartości preload dla czcionek w edycji szablonu

W edycji szablonu (Ustawienia → Szablony → Edycja → Czcionki) dodaliśmy możliwość wpisania czcionek (w formacie nowe generacji .woff2), które będą używane w sklepie. Dzięki temu zostaną one wcześniej załadowane, co pozytywnie wpłynie na szybkość ładowania strony.

 

Możliwość importu daty rozpoczęcia i zakończenia promocji

W zakładce Katalog → Import dodaliśmy opcję pozwalającą na ustawienie daty rozpoczęcia oraz zakończenia importowanej promocji.

 

Informacja o marży w statystykach dochodów

W zakładce Statystyki → Sprzedaż → Dochody dodaliśmy nową kolumnę prezentującą procentową marżę sprzedaży. Ta kolumna jest wyświetlana również przy eksporcie do pliku .xlsx.

 

Zmodyfikowany plik .xml zwracany dla metody GetProducts

W metodzie GetProducts dla zestawów zmodyfikowaliśmy plik .xml zwracający nazwy produktów.

 

Przed modyfikacją:

<package_content kitID="415">

<code quantity="1">Nazwa produktu</code>

</package_content>.

 

Po modyfikacji:

<package_content kitID="415">

<code quantity="1"><![CDATA[Nazwa produktu]]></code>

</package_content>.

 

Zmiany w integracjach

Przelewy24: włączenie płatności Google Pay 

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności online → Przelewy24 dodaliśmy nowe ustawienie „Odpowiadająca forma płatności - Google Pay”, które pozwala przypisać stworzoną wcześniej formy płatności do płatności Google Pay.

 

PayPal: zmodyfikowany mechanizm pobierania płatności

AtomStore trzykrotnie ponowi próbę komunikacji i pobrania statusu płatności z PayPal w przypadku, gdy do systemu zwrócony zostanie błąd wewnętrzny. Ponadto w sytuacji, gdy otrzymamy z serwera komunikat 500, AtomStore ponownie odpyta o status danej płatności.

 

PayU: obsługa identyfikatora płatności

W integracji z PayU obsłużyliśmy przekazywanie identyfikatora płatności zwracanego przez PayU.

 

Porównywarki: zmodyfikowany mechanizm przypisywania referera dla cenników

Jeżeli w edycji porównywarki w module Multichannel → Porównywarki zostanie wskazany cennik inny niż domyślny, wówczas w edycji tego cennika nastąpi automatyczne przypisanie odpowiedniej strony odsyłającej (referu). Jeśli w edycji porównywarki zostanie wskazany cennik domyślny, referer taki nie zostanie utworzony, ponieważ po wyjściu ze strony porównywarki zostaje uruchomiony sklep domyślny, więc nie ma potrzeby ustawiania innych cen.

 

Możliwość wskazania stanu magazynowego w Ceneo

W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Porównywarki → Ceneo zmodyfikowaliśmy ustawienie „Ceneo - dodawaj informację o stanie magazynowym” w taki sposób, że od teraz będzie można wskazać, który stan produktu ma być wysyłany w pliku produktowym Ceneo jako wartość „Stock”. Może to być stan w oparciu:

 • o magazyn własny,

 • o stan dostępny.

 

 

Hotjar: Obsługa nowych zdarzeń

W integracji z narzędziem Hotjar w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Hotjar dodaliśmy obsługę nowych zdarzeń:

 • Checkout started – w pierwszym kroku koszyka po rozpoczęciu realizacji zamówienia,

 • Added to wishlist – po dodaniu produktu do schowka,

 • Added to comparison – po dodaniu produktu do porównywarki,

 • 404 Page – na stronie błędu 404,

 • Empty Page – na stronie z pustymi wynikami.

 

InFakt: sprawdzanie danych klienta

Zmieniliśmy skrypt integracji tak, aby sprawdzał dane klienta zapisane w InFakcie (w zakresie nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu, NIP-u oraz numeru telefonu). Jeżeli którekolwiek pole w zamówieniu nie zgadza się z danymi z konta klienta w InFakcie, to zostanie utworzone nowe konto.

 

Hurtownia VELO: zmodyfikowany mechanizm tworzenia wariantów

W ustawieniach integracji z hurtownią Velo (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Hurtownie → Velo) pojawiła się nowa funkcja „Twórz warianty”, która w przypadku wybrania opcji “NIE” przypisze do wariantu atrybut „Wariant VELO”, na podstawie którego będzie można utworzyć odpowiedni wariant (zamiast wariantu w produkcie).

 

Bezpieczeństwo

Opcja ustawienia limitu prób zapisu do newslettera w antyspamie

W zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam dodaliśmy opcję  „Limit prób zapisu do newslettera w ramach jednej sesji”. Funkcja pozwala określić limit prób zapisu do newslettera, które będzie mógł wykonać klient w ramach otwartej sesji. Zabezpieczenie zostało wprowadzone w celu blokowania masowych ataków BOT-ów. 

 

Zmiana komunikatu przy próbie przypomnienia hasła

Ze względów bezpieczeństwa zmodyfikowaliśmy komunikat wyświetlany podczas próby zmiany i procesu przypomnienia hasła w taki sposób, że użytkownik zostanie poinformowany o wysłaniu instrukcji o zmianie hasła, jeśli wpisany mail znajduje się w bazie.

 

 

Ostrzeżenie o wyłączonym module reCAPTCHA

Jeżeli w sklepie występują aktywne ustawienia, które powiązane są z modułem CAPTCH-y, a jednocześnie sam moduł został wyłączony, w panelu administratora wyświetli się informacja z ostrzeżeniem o tego typu niezgodności.

 

Bugfixy:

 • we wszystkich wiadomościach wysyłanych ze sklepu zmieniliśmy nagłówek X-mailer. Od tego momentu w nagłówku będzie wyświetlana nazwa sklepu. Zmiana ta wpłynie na bezpieczeństwo wysyłanych wiadomości. Dla ciekawskich: https://www.techwalla.com/articles/how-to-find-an-email-senders-ip-address-in-yahoo-mail

 • zmodyfikowaliśmy mechanizm wyświetlania zestawów dla scenariusza, w którym  mamy zestaw należący do kategorii ukrytej, a w edycji produktu aktywowaliśmy opcję „Tylko w zestawie”. W takim przypadku na karcie produktu ten zestaw nie powinien być podpowiadany jak do tej pory,

 • w edycji formy dostawy, która została powiązana z kurierem umożliwiającym wyświetlanie punktów odbioru, dodaliśmy opcję pozwalającą na ich pobieranie oraz czyszczenie,

 • dla znaczników open graph wyświetlanych na stronie sklepu zmodyfikowaliśmy pole description na: <meta property=""og:description ... />. Przed zmianą wyglądało ono następująco: <meta name="og:description" ... />,

 • naprawiliśmy wgrywanie listów przewozowych. Do tej pory przy włączonej opcji  „Transport własny - DPD” w module Dropshipping i jednoczesnym wyłączeniu modułu DPD w ustawieniach kurierów (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → DPD) występował problem z zapisywaniem etykiet do zamówienia dodawanych przez klienta w przypadku, gdy klient dodawał więcej niż jedną etykietę,

 • poprawiliśmy przeliczanie dostawy w zakładce Magazyn rozszerzony. Do tej pory, jeżeli w zamówieniu było dodanych kilka tych samych produktów jako osobne pozycje, np. produkt A (1 szt.), produkt B (1 szt.), produkt A (1 szt.), produkt B (1 szt.), to po anulowaniu takiego zamówienia tworzyła się dostawa wyłącznie na dwa różne produkty: produkt A (1 szt.), produkt B (1 szt.). Od teraz wszystkie sztuki będą uwzględniane,

 • po uruchomieniu magazynu rozszerzonego wyświetli się informacja o możliwości utworzenia dostawy, która odwzorowuje bieżący stan magazynowy w sklepie. Opcja ta zadziała wyłącznie wtedy, jeżeli do tej pory nie zostały utworzone żadne inne dostawy w sklepie,

 • naprawiliśmy działanie eksporta tłumaczeń atrybutów dla tych, których nazwa przekracza 32 znaki.

 


Autor: Agata Kempa

AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwola elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab