Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

04.02.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - styczeń 2020

Aktualizacje w AtomStore - styczeń 2020

Styczniowe aktualizacje należą prawdopodobnie do jednych z największych. Wprowadziliśmy wiele usprawnień mechanizmów dotyczących promocji - koniecznie sprawdź je przed dodaniem kolejnych kuponów czy gratisów. Wyjaśniamy też jak dodać numer BDO na dokumentach. Na koniec dobra wiadomość - od teraz masz możliwość włączyć w swoim sklepie odroczonych płatności PayPo.

 

B2C

Kuponu rabatowy wyłącznie dla opinię ze zdjęciem - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Opinie → Przyznawaj kupon za opublikowaną opinię, dodaliśmy możliwość określenia, czy kupon rabatowy ma otrzymać wyłącznie klient, który do opinii w sklepie dodał również zdjęcie. Jeżeli zdjęcie nie zostanie dodane, klient otrzyma wyłącznie mail systemowy - podziękowanie za dodanie opinii.

 

Obsługa "Promocje % vs. cennik klienta" dla promocji wiązanych - dodaliśmy obsługę ustawienia “Promocje % vs. cennik klienta”. Aby ją skonfigurować, przejdź do Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Promocje i wyprzedaże dla promocji wiązanych. Dzięki temu administrator będzie mógł określić w jaki sposób promocja wiązania ma traktować produkty, które mają już obniżoną cenę. Możliwe opcje to:

 

 • jedna, większa korzyść,
 • procent składany,
 • suma korzyści.

 

Zmodyfikowany mechanizm obliczania wartości kuponu rabatowego w koszyku klienta - zmieniliśmy sposób obliczania wartości rabatu w koszyku klienta, zgodnie z poniższym wzorem:

 

(Wartość brutto pozycji * wartość rabatu) * ilość = wartość zamówienia

 

Dzięki tej zmianie wartość zamówienia będzie wyliczana precyzyjniej niż dotychczas (do 0,01 zł).

 

Poprawa mechanizmu wyświetlania kwoty brakującej do uzyskania gratisu w koszyku klienta - zmieniliśmy sposób obliczania kwoty brakującej do otrzymania gratisu do kwoty (Marketing i promocje → Gratisy → Do kwoty). Wyjaśnijmy to na przykładzie.

 

1. W sklepie mamy włączony gratis do kwoty 10 zł pod wybranymi warunkami (np. kategorie, producent).

2. W sklepiem mamy aktywny gratis od kwoty 30 zł bez warunków.

 

Jeżeli klient będzie miał w koszyku produkty o wartości 1-20 zł, system wyświetli komunikat o tym, że do uzyskania gratisu brakuje 10 zł (pkt. 1).Gdy klient przekroczy wartość 21 zł za zamówienie, system wyświetli informację o tym, że potrzebuje jeszcze zrobić zamówienie na 9 zł do uzyskania gratisu - tyle brakuje mu do drugiego gratisu (pkt. 2), który nie jest obarczony żadnymi warunkami, a kwota jest mniejsza niż 10 zł potrzebne do uzyskania pierwszego gratisu. System wyświetla komunikaty gratisów, które są “bliższe” klientowi.

 

Możliwość rezygnacji z bonu w koszyku klienta - klient, który doda do koszyka bon płatniczy, ma możliwość rezygnacji z tej formy płatności.

 

Usprawniliśmy dodawanie wyprzedaży na wariant produktu - podczas dodawania wyprzedaży (Marketing i promocje → Wyprzedaże) wpisanie kodu wariantu podczas wyboru produktu spowoduje automatyczny wybór tego wariantu do wyprzedaży. Dodatkowo, podczas tworzenia wyprzedaży na wariant, który posiada 0 lub ujemny stan magazynowy, administrator otrzyma komunikat o błędzie.

 

Poprawiony mechanizm kuponów rabatowych - w przypadku promocji typu Buy One Get One, (1+1, 2+1 itp.) jeżeli kupon rabatowy (Marketing i sprzedaż → Kupony) nie obejmuje produktów promocyjnych (zgodnie z konfiguracją Kupony → Indywidualne ustawienia → Kupony obejmują produkty będące w promocji: tak / nie) system sprawdza, czy wszystkie produkty, których wartość ma zostać obniżona, jak i te, które są wyzwalaczami kuponu nie są objęte promocją. Jeżeli w koszyku znajduje się więc produktu na promocji, system pominie go w wyliczeniach i np. każe dodać kolejny produktu nie objęty już obniżką, aby kupon mógł zadziałać.

 

Określanie daty i wybranie sklepu, w którym ma się pojawić porada - w ustawieniach poszczególnych porad (CMS → Porady) dodaliśmy możliwość określania daty utworzenia porady. Dzięki temu kolejność porad w sklepie będzie wyświetlana na podstawie przypisanych dat. Dodatkowo obsłużyliśmy mechanizm pozwalający na wybranie, w którym sklepie ma wyświetlać się dana porada.

 

Usprawniony mechanizm importu wyprzedaży - w zakładce Marketing i Promocje → Wyprzedaże podczas importu z pliku XLS/XLSX pojawiło się kilka nowych funkcjonalności.

 

1. Możliwość wskazania ilości docelowej wyprzedaży dla poszczególnych produktów. Poniżej tej wartości stanu magazynowego produkt zostaje wyłączony z wyprzedaży. W celu określenia ilości docelowej w przypadku Importu z XLX/XLXS należy wskazać numer kolumny w pliku z ilością docelową. Dla produktów z nieuzupełnioną wartością ilość będzie uzupełniana na podstawie domyślnej wartości.

2. Możliwość nadpisania obowiązujących już wyprzedaży.

3. Komunikat, który informuje na jakie produkty nie udało się dodać wyprzedaży z powodu osiągnięcia ilości docelowej.

 

 

Produkty wirtualne bez wymogu wyboru formy dostawy - klient składający zamówienie na produkty wirtualne nie będzie zmuszony do wyboru formy dostawy.

 

Przypisanie filmów z serwisu Youtube dla produktów - w zakładce Katalog → Produkty pojawiła się nowa funkcjonalność, która pozwala na automatycznie przypisanie filmów z serwisu Youtube dla wybranych produktów. W tym celu należy zaznaczyć produkty, dla których film ma zostać przypisany i skorzystać z ikonki "Filmy z Youtube".

 

 

Modyfikacja mechanizmu zapisywania szablonów odpowiedzi do klientów - w edycji pojedynczego zamówienia oraz reklamacji dodaliśmy możliwość przejścia do strony pozwalającej na zarządzanie szablonami (utworzenia gotowych szablonów odpowiedzi w dowolnej ilości) odpowiedzi dla wszystkich widoków:

 

 • Wiadomość do zamawiającego,
 • Wiadomość do użytkownika,
 • Komentarz do zamówienia,
 • Komentarz do reklamacji

 

Dla zamówienia należy przejść do zakładki “Aktualizacje”, a dla reklamacji do zakładki “Status/Historia”. Następnie w obu przypadkach należy przejść do "Szablon wiadomości” i kliknąć “Zarządzaj". W nowym widoku będzie można tworzyć oraz edytować szablony odpowiedzi dla klientów.

 

 

Aby dodać szablon odpowiedzi wybierz “Dodaj szablon”, wybierz jeden z czterech typów wiadomości, nazwę dla pracowników obsługi klienta, temat wiadomości i jej treść. Możesz stworzyć dowolną liczbę szablonów, które będą przypisane do zamówień i reklamacji.

 

Z gotowymi szablonami odpowiedzi szybciej obsłużysz swoich klientów.

 

 

Przekierowanie z opinii w panelu na stronę produktu - w zakładce Katalog → Opinie w kolumnie Produkty dodano link do karty produktu danego sklepu z którego została dodana opinia (multistore). Dodaliśmy również mechanizm kompresji zdjęć umieszczanych w opiniach. W zakładce Ustawienia → Wygląd sklepu → Opinie → Zdjęcia klienta - rozmiar najdłuższego boku zdjęcia [px], można określić do jakiej szerokości mają zostać pomniejszone zdjęcia dodawane przez klientów do opinii w sklepie.

 

Dodaliśmy kolumnę wyświetlającą cenę zakupu - w zakładce Sprzedaż → Cenniki pojawiła się kolumna pozwalającą na sprawdzenie ceny zakupu produktu w magazynie własnym.

 

Zmodyfikowaliśmy mechanizm wyznaczania źródła sprzedaży w zamówieniu - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Źródła sprzedaży, dodaliśmy mechanizm ustalania priorytetów. Źródła o największym znaczeniu powinny zostać ustawione na górze listy, wówczas:

 

 • Zamówienie złożone przez klienta pochodzącego z kilku różnych źródeł będzie miało przypisane jedno źródło o najwyższym priorytecie.
 • W edycji dowolnego zamówienia w zakładce "Źródła" będzie można zmienić/wybrać wyłącznie jedno źródło zamówienia.
 • Administrator luba handlowiec w B2B składając zamówienie w panelu może wybrać kilka źródeł zamówienia. W edycji tych zamówień również będzie można wskazać/zmodyfikować kilka źródeł zamówienia.
 • Źródła te będą uwzględnione w statystykach:

 

Statystyki → Sprzedaż

Statystyki → Sprzedaż → Źródła

Statystyki → Rankingi → Produkty

 

Automatyczne usuwanie zamkniętych aukcji Allegro - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Allegro → Usuwaj zakończone aukcje po ... dniach od zamknięcia; dodano możliwość określenia liczby dni, po której zamknięte aukcje Allegro.

B2B

Wykluczenia producentów na koncie klienta - jeżeli dany producent zostanie wykluczony (Sprzedaż → Klienci → Wybrany Klient → Wykluczenia) na koncie klienta, zmiana ta zostanie natychmiastowo zaktualizowana po zapisie wykluczeń (będzie widoczna od razu). Dodatkowo będzie również uwzględniania w filtrze producentów na stronie kategorii.

 

 

Możliwość wyświetlenia informacji o opiekunie klienta / zamówienia na wydruku - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wydruki zamówień → Informacje na wydruku pojawiło się nowe ustawienie "Dołączaj informacje o opiekunie", które pozwala umieścić na wydruku zamówienia: nazwę opiekuna zamówienia, nazwę opiekuna klienta, nazwę opiekuna zamówienia oraz klienta.

 

Zmodyfikowany sposób obliczania ilości przeterminowanych reklamacji - w panelu zarządzania administratora w oknie "Reklamacje" umożliwiliśmy zmianę sposobu obliczania "Ilości reklamacji przeterminowanych". W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje → Statuty reklamacji → Reklamacje przeterminowane - analizuj, gdzie można wybrać jedną z dwóch możliwości:

 

 • bieżący status reklamacji - uwzględni reklamacje po terminie rozpatrzenia, które posiadają status inny niż status reklamacji rozpatrzonej,
 • historię reklamacji - system sprawdzi, czy reklamacja kiedykolwiek posiadała status “Reklamacji rozpatrzonej”, który mógł zostać zmieniony, w takiej sytuacji reklamacja nie zostanie uwzględniona jako reklamacja przeterminowana.

 

Automatyczne przypisywanie opiekuna do zamówień utworzonych w panelu administratora - nowa funkcjonalność pozwala przydzielać zamówieniom tworzonym w panelu administratora (Sprzedaż → Zamówienia → Dodaj zamówienie) opiekuna w sposób automatyczny. Aby ustawić taką funkcjonalność należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Automatyczne przypisywanie opiekunów do zamówień tworzonych w panelu. Opiekunem zamówienia zostanie administrator, który je utworzył.

 

Możliwość obserwowania statystyk sprzedaży na podstawie kraju zamówienia - w zakładce Statystyki → Sprzedaż, dodano możliwość filtrowania zamówień na podstawie kraju klienta.

 

Walidacja wyboru formy płatności przy wysyłaniu oferty - podczas składania oferty przez handlowca system sprawdzi czy została wybrana forma płatności. Jeżeli nie, handlowiec nie będzie mógł wysłać oferty.

 

Informacja o produktach znajdujących się w ofercie przy próbie ich trwałego usunięcia - podczas próby trwałego usunięcia produktu z systemu, który znajduję się w aktywnej ofercie (ważnej na podstawie ustawionej w niej dacie), administrator otrzyma szczegółową informację o braku możliwości usunięcia takiego produktu.

 

Usprawnienia w panelu administracyjnym

Ulepszony mechanizm obliczania statystyk “Lojalność klienta” - do obliczania statystyk lojalności klienta (Statystyki → Sprzedaż → Lojalność klienta) dodaliśmy kategorię “Ponowny zakup klienta”. W tym miejscu zliczają się ilości oraz wartości kolejnych zamówień dokonanych przez klienta zarejestrowanego, ale również takiego, który konto w sklepie posiada, ale zakupu dokonał bez logowania się. System łączy adres e-mail z takiego zamówienia z bazą zarejestrowanych adresów. Jeżeli znajdzie połączenie, zalicza je do kategorii “Ponowny zakup”. W kolumnie ponowny zakup klienta nie będą uwzględnianie zamówienia o wartości 0 zł.

 

 

Nowe znaczniki w mailach systemowych pozwalające na obsługę zamówień z Allegro - w mailach transakcyjnych dodaliśmy znaczniki:

 

 • IF_ALLEGRO ... ENDIF_ALLEGRO - warunek, jeżeli jest zamówienie z Allegro
 • IF_NOT_ALLEGRO ... ENDIF_NOT_ALLEGRO - warunek, jeżeli nie ma zamówienia z Allegro

 

Znacznik #konto_allegro# - nazwa konto Allegro, z którego była wystawiona aukcja na której klient dokonał zamówienia.

 

Dodano obsługę nowego znacznika do opisu formy płatności - w opisie formy płatności dodano możliwość wykorzystania znacznika #dane_do_wplaty# , który będzie pobierał informację uzupełnione w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Dane firmy → Dane do przelewu.

 

Dodane wyświetlania numeru BDO na dokumentach - w związku z nowymi przepisami, Ustawodawca nakłada na na sklepy internetowe obowiązek umieszczenia numeru BDO na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO. Aby dodać numer BDO, przejdź do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Dane firmy. W polu z numerem BDO podaj numer. Będzie się ona wyświetlał na: na fakturach w paragonach w dokumentach PZ oraz WZ. Więcej informacji na: https://bdo.mos.gov.pl/.

 

Informacja o liczbie paczek przypisanych do zamówienia - na liście zamówień, podglądzie zamówienia oraz wydruku zamówienia system wyświetla liczbę paczek wysłanych w ramach zamówienia, o ile będzie ona większa niż 1.

 

Informacja o formach płatności niedostępnych w ramach dropshippingu - podczas składania lub edycji zamówienia w ramach dropshippingu przez administratora sklepu, formy płatności, które nie mają flagi "dropshipping" zostaną wyszarzone.

 

Usprawniony mechanizm wyliczania PZ oraz WZ podczas edycji zamówienia - podczas modyfikacji ilości produktów w zamówieniu administrator będzie zmuszony do podjęcia decyzji, czy do zamówienia powinny zostać wystawione nowe dokumenty PZ lub WZ.

 

Poprawa wystawiania faktur dla podzielonych zamówień - w sytuacji, gdy dla zamówienia została wygenerowana faktura, a następnie zostało ono podzielone, do zamówienia przypisze się ta sama faktura, która została utworzona w zamówieniu podstawowym. Nie dojdzie do duplikowania faktur dla tych samych produktów.

 

Możliwość zbiorczego usuwania przekierowań SEO - w zakładce Ustawienia → SEO → Przekierowania, dodano przycisk "Wyczyść", który pozwala na masowe usunięcie wszystkich wpisów przekierowań w systemie.

 

Atrybuty w ustawieniach metatagów - w ustawieniu metatagów ogólnych (Ustawienia → SEO → Metatagi ogólne) dodaliśmy możliwość wstawiania wartości dowolnych atrybutów. W tym celu należy użyć znacznika #atrybut:x#, gdzie x stanowi ID dowolnego atrybutu.

 

Dodany atrybut noindex/nofollow dla stron z atrybutem, który nie jest już indeksowany - w przypadku usunięcia danego atrybutu z indeksacji, adresy, które zostały utworzone w przeszłości dla tego atrybutu będą posiadały wartość noindex/nofollow.

 

Poprawa mechanizmu zliczania ilości kliknięć oraz CTR banerów - do tej pory statystyki uwzględniane były wyłącznie dla banerów z typem zdjęcie/flash. Teraz uwzględniony zostanie również baner, który zostaje dodany przez "Kod HTML". W tym celu w kodzie baneru należy użyć znacznika #url#.

 

 

Możliwość edytowania zapisanych filtrów wyszukiwania - w panelu administratora dodano możliwość nadpisywania utworzonych wcześniej filtrów służących do wyszukiwania informacji w poniższych widokach:

 • Sprzedaż → Zamówienia
 • Katalog → Klienci Katalog → Produkty
 • Magazyn → Stany magazynowe.

 

W tym celu należy otworzyć zapisany wcześniej filtr, wprowadzić modyfikację, a następnie zapisać go pod tą samą nazwą.

 

 

Możliwość wyszukiwania zamówień na podstawie adresu e-mail klienta - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodano nowe pole w filtrach, które pozwala wyszukiwać zamówienia na podstawie adresu e-mail podanego przez klienta.

 

Wyświetlanie pól w rozbudowanym widoku zamówień poprawione - dla rozbudowanego widoku wydruku listy zamówień do pliku PDF (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wydruki zamówień → Widok wydruku listy zamówień do PDF) przy orientacji pionowej dodano wyświetlanie pól:

 • "słownie" - pole wyświetlające kwotę zamówienia,
 • "uwagi" - pole z uwagami podanymi przez klienta w zamówieniu.

 

Poprawiony mechanizm przypisywania płatności do utworzonej faktury - przy włączonej opcji “Automatyczne przypisywanie wpłat do faktur” (można ją ustawić tutaj: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie) płatność zostanie przypisana do faktury zgodnie z poniższym mechanizmem: Klient składa zamówienie. Klient opłaca zamówienie. Przypisujemy płatność do nowo utworzonej faktury.

 

Możliwość importowania filmów z serwisu Youtube do produktu - zakładce Katalog → Import pojawiło się nowe pole, które umożliwia importowanie filmów z serwisu Youtube.

 

Usuwanie starych kodów kuponów z bazy sklepu - dodaliśmy mechanizm pozwalający na usuwanie starych kuponów.

 

Sortowanie bestsellerów w zakładkach na stronie głównej - w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Zakładki - bestsellery dodano możliwość sortowania produktów na podstawie daty ich utworzenia.

 

Możliwość usunięcia informacji o przetwarzanym imporcie - w zakładce Katalog → Import pojawiła się możliwość usunięcia informacji o trwających importach. Uwaga! Usunięcie przypomnienia nie jest jednoznaczne z usunięciem importu.

 

Zmiany w integracjach

Obsługa płatności PayPo - dodaliśmy obsługę kanału PayPo, czyli płatności odroczonych dla DotPay. Aby uruchomić płatność należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Płatności online → DotPay i uruchomić nową wersję API (w celu weryfikacji, czy Państwa konto może korzystać z nowej wersji API należy skontaktować się z serwisem DotPay).

 

Zwrot z PayU z określeniem kwoty zwrotu w zamówieniu - w przypadku dokonywania częściowego zwrotu z wykorzystaniem płatności PayU (Sprzedaż → Zamówienia → Zwrot częściowy) można ręcznie określić wysokość kwoty takiego zwrotu.

 

 

Zabezpieczono możliwość zmiany statusu zamówienia z flagą "Zwrot" - dla zamówień anulowanych (z flagą “Zwrot”) API umożliwiało zmianę statusu takiego zamówienia. Dodaliśmy blokadę takiej możliwości.

 

Usprawniony mechanizm wysyłania pola identifier_exists w Google Feed - w przypadku, gdy w produkcie wysyłanym do serwisu Google znajdzie się pole GTIN, MPN lub BRAND, identyfikator identifier_exists będzie przyjmował wartość true. Więcej informacji na ten temat znajduje się w specyfikacji danych produktów: https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pl

 

Zmodyfikowany adres linków śledzących paczkę FedEx - zaktualizowano adres linków śledzących paczkę zgodnie z nowymi wytycznymi firmy Fedex.

 

Bugfix:

 • poprawiony sposób wyliczania cen produktu w obcej walucie - od teraz system będzie zaokrąglał ceny w walucie domyślnej i przeliczał je na walutę obcą,
 • poprawiony sposób wyświetlania listów przewozowych w edycji zamówienia dla kuriera UPS,
 • poprawiony błąd z obliczania statystyk kategorii,
 • poprawiony błąd z przypisywaniem atrybutu noindex do wybranych dynamicznych list,
 • poprawiony błąd z tworzeniem automatycznych przekierowań - jeżeli administrator dodał alias do kategorii i tworzył przekierowanie, system nie rozpoznawał poprawnie stworzonego przekierowania,
 • oprawione działanie kalendarza dni wolnych od pracy (w Ustawienia → Konfiguracja → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów będzie wyświetlała się aktualna data),
 • poprawiony błąd z przypisywaniem mapowań usuwanych atrybutów,
 • poprawiony błąd wyświetlania dostępności produktów dla zamówień, w których ten sam produkt widnieje w kilku pozycjach - gdy złożone zamówienie było realizowane częściowo z magazynu własnego, a częściowo od dostawcy, przez co było rozbijane na kilka pozycji, występował błąd z wyświetlaniem dostępności w kolumnie "Dostępność" na liście zamówień,
 • wyeliminowaliśmy błąd z wyświetlaniem dodatkowej sekcji w zestawach otwartych,
 • poprawiony błąd z zapisywaniem punktów dostawy przy podziale zamówienia - od teraz przy rozdzielonym zamówieniu przypisany zostanie ten sam punkt odbioru, który został wybrany przez klienta,
 • poprawiony błąd z wyświetlaniem kolumn na liście zamówień,
 • poprawiono błąd z tworzeniem promocji wiązanych z wykorzystaniem tej samej dynamicznej listy,
 • poprawiony został błąd dotyczący automatycznego generowania faktur VAT po otrzymaniu statusu np. widniejącym w zamówieniu, poprawiono mechanizm wyliczania wartości zestawu - w przypadku ustawienia zniżki procentowej w zestawie oraz ustawienia promocji w produktach składowych tego zestawu, cena całego zestawu będzie obliczana na podstawie cen promocyjnych produktów składowych,
 • poprawiony błąd z wyświetlaniem wariantów podczas tworzenia atrybutów, zniknął błąd dotyczący sortowania kolejności atrybutów w filtrze (jeżeli w atrybutach występowały liczby z przecinkami, wówczas nie sortowały się prawidłowo w filtrze na listingu produktów),
 • nieaktywne porady nie będą wyświetlane w sklepie,
 • poprawiony błąd dotyczący importu informacji dla języka innego niż domyślny,
 • poprawiony sposób wyświetlania linków kanonicznych dla parametrów page oraz sort,
 • poprawiony sposób sortowania wartości zamówienia klientów przy aktywnych filtrach, poprawiony błąd z błędnym pobieraniem cen do porównywarek.

Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • iab