Chcesz przenieść sklep na nową platformę, ale nie wiesz jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z e-booka "Migracja sklepu" Pobierz teraz

Blog

24.09.2020
Aktualizacje

Aktualizacje w AtomStore - sierpień 2020 (część B)

Aktualizacje w AtomStore - sierpień 2020 (część B)

Nowe możliwości dla kampanii SMS, ciekawe opcje dla sprzedaży zagranicznej czy nowe informacje w module Statystyki - oto co czeka na Ciebie po sierpniowej aktualizacji. Zapraszamy do lektury drugiej części aktualizacji.

 

Pierwsza część aktualizacji sierpień 2020

 

B2C

Wysyłanie przypomnień do statusów SMS-em - w edycji dowolnego statusu zamówienia (Ustawienia → Statusy zamówień) dodaliśmy funkcję pozwalającą na określenie, czy przypomnienie (wysyłane po X dniach od powiadomienia) mają zostać wysłane do klienta drogą SMS.

 

 

Po włączeniu opcji Przypomnienie SMS, pojawi się okno w którym możesz wprowadzić treść dla powiadomienia. Opcja może mieć zastosowanie w wysyłce przypomnienie o zapłacie czy odbiorze osobistym. Aby wysyłać SMS-y należy mieć skonfigurowane konto z dostawcą SMSAPI.

 

SMS to najefektywniejszy sposób dotarcia do konsumentów. Sprawdź 6 gotowych pomysłów na kampanie SMS dla Twojego sklepu

 

Czytaj dalej

 

Opinie w sklepie wielojęzykowym - dodanie opinii w sklepie przez klienta przypisuje ją do języka, który był aktywny w momencie jej dodawania (np. angielski). Dodaliśmy również możliwość ręcznej zmiany tej opcji przez administratora (dla starszych opinii). W tym celu należy przejść do zakładki Katalog → Opinie → Edytuj opinię → Język i zmienić wersję językową sklepu, do której ma być przypisana wybrana opinia lub wybrać wszystkie języki.

 

Sprzedaż w ciągu 7/14 dni w Algorytmach sortowania - na liście produktów w edycji dowolnego algorytmu sortowania dodano kolumnę, która informuje o ilości produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 7 oraz 14 dni.

 

Cena dostawy w różnych walutach - w ustawieniach formy dostawy (Sprzedaż → Formy dostawy) dodaliśmy opcję określenia kosztu wybranej dostawy z podziałem na różne waluty widniejące w sklepie. W zakładce “Cena (standard)” zaznacz opcję “Określ kwotę w poszczególnych walutach”, aby móc dodać inne ceny.

 

 

Zmodyfikowany wydruk zamówienia z zestawami (zamkniętymi i otwartymi) - podczas tworzenia wydruku do zamówienia, w którym kupiono zestawy system będzie wyświetlał je jako jedną grupę produktów z jednoczesną informacją o ilości zakupionych sztuk.

 

 

Nowy filtr "Brak wariantu" na liście zamówień - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia, dodaliśmy obsługę nowego filtra "Brak wariantu", który wyszuka zamówienia w jakich nie został wybrany poprawny wariant produktu.

 

Wyszukiwanie zamówień z usługą - w zakładce Sprzedaż → Zamówienia dodaliśmy filtr pozwalający na wyszukiwanie zamówień z wybraną usługą.

 

Przypisywanie parametru oraz referera do wybranego sklepu - w edycji dowolnego cennika w zakładce Sprzedaż → Cenniki dodaliśmy możliwość przypisania wartości parametr/referer (Strony odsyłające) z rozbiciem na dowolny sklep w multistore:

 

 

Dodatkowo przypisanie cennika do danej porównywarki spowoduje automatyczne uzupełnienie wartości referer w tym cenniku.

 

Mechanizm wyświetlania wykluczonych zdjęć - zdjęcie, które zostało wykluczone w danym sklepie w edycji produktu, nie będzie wyświetlało się w listingach kategorii, do których należy ten produkt.

 

Możliwość edytowania wartości promocji automatycznej - dodaliśmy opcję, która pozwala na zmianę wartości promocji automatycznej. Edycja takiej promocji i wprowadzenie nowej wartości spowoduje modyfikację ceny promocyjnej produktu, która została utworzona na podstawie tej akcji promocyjnej.

 

Nowa informacja w Statystykach - ranking producentów - w module Statystyki → Rankingi dodaliśmy zakładkę "Producent", aby móc podejrzeć popularność marek w sklepie z ilością sprzedanych produktów. Można również wybrać konkretną kategorię produktową, dla której ma wyświetlić się ranking (np. sandały, rowery itp.)

 

 

Dodatkowo wprowadziliśmy nowe ustawienie (Ustawienia → Panel → Preferencje administracyjne → Statystyki → Statystyki - Ranking produktów - dodatkowo wyświetlaj atrybuty), które pozwala wyświetlać wybrane atrybuty w statystykach.

 

Filtrowanie sklepów w statystykach sprzedaży - w module Statystyki pojawiła się możliwość filtrowania danych na podstawie sklepu (multistore).

 

Dodawanie komentarzy do anulowanych zamówień - w przypadku, gdy w zamówieniu występował produkt usunięty ze sklepu i/lub zamówienie zostało anulowane, dodaliśmy możliwość umieszczenia komentarza do obowiązującego statusu w podglądzie zamówienia.

 

 

B2B

Wyszukiwanie ofert na podstawie nazwy produktu - w module ofertowania dodaliśmy dwa nowe filtry pozwalające na wyszukiwanie ofert na podstawie kodów produktów (można uzupełnić wiele kodów produktów po przecinku) oraz nazw produktów.

 

Informacja o utworzonych kategoriach w raporcie Importu - dodaliśmy informację o utworzonych w wyniku importu kategoriach oraz producentach w raporcie importu.

 

Nowe funkcje minimum logistycznego - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Ogólnie właściwości B2B, dodaliśmy ustawienie "Minimum logistyczne - wymuszaj zamówienie", które pozwala zdecydować, czy produkty, które mają ustawione minimum logistyczne mogą być kupowane z limitem minimum, czy jako wielokrotność. Przykład: Rower (minimum logistyczne = 4): a) Wielokrotność - pozwoli na zakup 4, 8, 12.. sztuk b) Minimum - pozwoli na zakup 4, 5, 6... sztuk

 

Szybsze wyszukiwanie produktów podczas tworzenia oferty - w module ofertowania, podczas dodawania produktów do oferty przez handlowca zostanie zastosowany mechanizm SmartSearch służący do lepszego wyszukiwania produktów.

 

Zmiany w panelu administracyjnym

Określenie cen, które mają zostać wysłane do Google Analytics - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Google Analytics → Google Analytics - wysyłaj ceny produktów, dodaliśmy możliwość określenia jakie ceny mają zostać wysłane do narzędzia Google Analytics. Mogą to być ceny:

  • po rabacie,
  • przed rabatem.

 

Możliwość zaokrąglania cen produktów dla walut - aby zaokrąglić ceny produktów do pełnych (00) należy w edycji dowolnej waluty (Ustawienia → Waluty i podatki) w polu “Precyzja” ustawić wartość -1.

 

 

Zmodyfikowany mechanizm przypisywania wartości index/follow dla atrybutów nieindeksowanych - jeżeli na stronie kategorii wykorzystano filtrowanie z atrybutem, który nie jest indeksowany, strona taka będzie posiadała wartość noindex, nofollow. Dodanie metatagów indywidualnych do takiej strony spowoduje automatyczne przypisanie jej wartości follow/index.

 

Linki kanoniczne na stronach kategorii z aktywnym atrybutem - jeżeli na stronie kategorii włączony zostanie filtr (na podstawie atrybutu), który nie jest przypisany już do danej kategorii, link kanoniczny takiej strony będzie wskazywał na stronę tej kategorii bez aktywnego atrybutu.

 

Przykład: Do kategorii Kross przypisany jest atrybut “Kolor” i został on aktywowany na stronie kategorii: https://demo.atomstore.pl/kross/22823,kolor → Link kanoniczy: https://demo.atomstore.pl/22823,kolor

 

Do kategorii Kross nie jest przypisany atrybut “Materiał”, ale wcześniej występował w tej kategorii: https://demo.atomstore.pl/kross/22824,material → Link kanoniczy: https://demo.atomstore.pl/kross

 

Możliwość wyłączenia blokady dla Applebot - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Antyspam dodaliśmy możliwość wykluczenia sprawdzania filtrów antyspamowych dla bota Apple (Pomijaj sprawdzanie dla Apple BOT).

 

Określenie sposobu wyświetlania kategorii podczas eksportu produktów - podczas dokonywania eksportu produktu administrator może zdecydować w jaki sposób ma wyświetlać się kategoria eksportowanego produktu, zgodnie z poniższymi wytycznymi: kategoria główna - kategoria głównego sklepu wszystkie kategorie - kategoria głównego sklepu, multistore oraz pozostałe kategorie

 

Wybór eksportowanych produktów - w zakładce Katalog → Produkty wprowadziliśmy funkcję, która pozwala zdecydować, czy w eksporcie produktów mają pojawić się wszystkie wyfiltrowane produkty, czy wyłącznie te, które zostały zaznaczone przez administratora.

 

 

Zmodyfikowany mechanizm wyświetlania produktów z zerowym stanem magazynowym - w sortowniach, dla których aktywne jest ustawienie "Sortowania, w których priorytet mają produkty dostępne" (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Wyświetlanie produktów i cen), produkty, które posiadają status dostępności z aktywną flagą "Sprzedaż", ale mają jednocześnie zerowy stan magazynowy, będą wyświetlały się na dole listy. Do tej pory uwzględniany był wyłącznie status dostępności produktu.

 

Możliwość importowania dostawcy produktu - w module Importu (Katalog → Import) dodaliśmy możliwość wskazania dostawcy importowanego produktu.

 

Możliwość wskazania kolumn, które mają wyświetlać się na wydruku faktury - w zakładce Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie, dodaliśmy nowe ustawienie “Lista kolumna na wydruku PDF”, które pozwala wskazać jakie dokładnie kolumny mają pojawić się na wydruku faktury. Dodatkowo dodano nową kolumnę "Cena netto po rabacie".

 

Zmodyfikowany mechanizm zapisywania filtrów - podczas dokonywania zapisów zmian w module Magazyn → Inwentaryzacja system zapamięta filtry wykorzystane przez klienta do wyszukiwania produktów (nie zostaną one wyczyszczone po zapisaniu zmian).

 

Automatyczny obrót zdjęć - jeżeli zdjęcie produktowe miało w swoich danych błędnie ustawioną orientację, system automatycznie skoryguje błąd i obróci zdjęcie do prawidłowej orientacji.

 

Wykluczenie atrybutu z filtrów producenta - w edycji dowolnego atrybutu dodano opcję pozwalającą określić, czy ma być on wykorzystywany na stronie producenta, do którego należą produkty z tym atrybutem.

 

Zmiany w integracjach

Forma płatności BLIK wyodrębniona w Przelewy24 - w ustawieniach formy płatności Przelewy24 (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Formy płatności → Przelewy24) dodaliśmy możliwość indywidualnego przypisania BLIK jako osobnej formy płatności.

 

 

Dodany mechanizm wyszukiwania kodu EAN w kolejnym atrybucie w Google Feed - po wskazaniu atrybutu z kodem EAN w pliku produktowym Google (Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed → Atrybut z kodem produktu) atrybutu, który nie będzie widniał w danym produkcie, system sprawdzi, czy w takim produkcie występuje inny atrybut o nazwie EAN i podstawi do pliku jego wartość.

 

Możliwość wskazania cennika w pliku produktowym dla Google Feed - w zakładce Konfiguracja sklepu → Marketing → Google Feed, dodaliśmy nowe ustawienie "Wyświetlaj ceny z cennika", które pozwala wskazać jakie ceny mają znaleźć się w pliku produktowym przesłanym do serwisu Google. Uwaga! Istotne jest również wprowadzenie odpowiedniego parametru w edycji tego cennika, dzięki czemu po wejściu do sklepu klient zobaczy taką samą cenę jaka widnieje w pliku produktowym. Brak parametru w cenniku może spowodować odrzucenie reklam przez serwis Google.

 

Integracja z programem partnerskim Profity - aby zintegrować się z programem partnerskim Profity należy przejść do zakładki Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Profity.shop i uzupełnić ID programu.


Autor: Diana Drobniak

AtomStore to platforma e-commerce klasy premium. Tworzymy dedykowane sklepy internetowe oraz systemy B2B. Oferujemy kompleksowe wdrożenia od A do Z, sklepy mobilne w technologii responsive web design, integracje z programami Comarch Optima, XL, WF-Mag, Subiekt.
Wspólnie rozwiązujemy problemy polskiego e-handlu!

Znajdź nas na:

  • Blog
  • Facebook
  • Youtube
  • Linked in
  • iab