Blog

12.04.2024
E-commerce Growth

Sprzedaż towaru za granicę a VAT - co musisz wiedzieć?

Sprzedaż towaru za granicę a VAT - co musisz wiedzieć?

Planujesz ekspansję swojego e-commerce na rynki zagraniczne? Pamiętaj o kwestiach podatkowych! Sprawdź nasz artykuł, w którym analizujemy kluczowe aspekty związane ze sprzedażą w innych krajach i kwestiami VAT.

 

W dzisiejszym świecie handlu elektronicznego, ekspansja na międzynarodowe rynki staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla właścicieli sklepów internetowych. Możliwość sprzedaży w innych krajach to szansa na zdobycie nowych klientów i rozwój biznesu. 

 

Sprzedaż towarów za granicę wiąże się jednak z wyzwaniami – przede wszystkim dostosowaniem swojego e-commercu do wymagań rynku docelowego, zarówno w kontekście preferencji kupujących, jak i przepisów prawnych. Musisz zadbać o wybór platformy dostosowanej do sprzedaży międzynarodowej, tłumaczenia, odpowiednie metody płatności i dostawy, skuteczną strategię marketingową i wiele innych elementów.

 

Równie ważne są kwestie podatkowe, także te związane z VAT. Dowiedz się, jak rozliczać VAT, kiedy sprzedajesz towary za granicę i o czym pamiętać, stosując przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. 

 

 

Sprzedaż towaru za granicę a VAT – zasady ogólne

Najczęściej wybierane kierunki ekspansji zagranicznej w e-commerce znajdują się w obrębie państw należących do Unii Europejskiej. Prawo wspólnoty wyraźnie określa wymogi związane ze sprzedażą między państwami członkowskimi. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym kwestiom w tym obszarze.

 

Jeśli Twoja firma działa w ramach Unii Europejskiej, obowiązki związane z podatkiem VAT są różne i zależne od wielu czynników, takich jak:

 • kraj, do którego sprzedajesz,
 • czy oferujesz produkty czy usługi,
 • czy działasz w modelu B2C (sprzedaż klientom indywidualnym) czy B2B (sprzedaż firmom).

 

W przypadku sprzedaży towaru za granicę w UE bardzo ważne jest rozróżnienie pomiędzy sprzedażą klientom indywidualnym (B2C) a firmowym (B2B). Tutaj przydatne będzie przybliżenie dwóch pojęć: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa z jednego kraju członkowskiego UE do innego. W przypadku WSTO towary mogą być wysyłane do różnych odbiorców, w tym:

 • podatników VAT (osób lub firm, które są zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT).
 • osób prawnych, które nie są płatnikami VAT (firm lub organizacji niezarejestrowanych jako podatnicy VAT).
 • klientów indywidualnych, którzy nie są zarejestrowani jako przedsiębiorcy i dokonują zakupów dla własnego użytku.

 

Sposób rozliczenia WSTO będzie uzależniony od tego, czy przekroczyłeś limit 10 tys. euro wartości dostaw towarów i świadczenia usług dla odbiorców z innych krajów UE w ciągu całego roku podatkowego.

 

Jeżeli wartość sprzedaży przekracza 10 tys. rocznie możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 1. zarejestrować się jako płatnik VAT we wszystkich krajach UE, do których sprzedajesz,
 2. zarejestrować się do VAT OSS, czyli systemu służącego do rozliczania podatku VAT w całej Unii Europejskiej dla sprzedawców.

 

Jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 10 tys, rocznie masz do wybory trzy opcje:

 1. rozliczać sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową,
 2. dobrowolnie zarejestrować się do VAT w kraju konusmetnów,
 3. zarejestrować się do systemu VAT OSS.

 

Ważne: Limit 10 tys euro odnosi się do całkowitej kwoty sprzedaży do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie możesz przekroczyć tego limitu ani w bieżącym, ani w poprzednim roku podatkowym.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Termin wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w Unii Europejskiej odnosi się do handlu B2B między różnymi krajami członkowskimi. Polega ona na sprzedaży produktów z firmy z jednego kraju UE do firmy innego kraju wchodzącego w skład Unii.

 

Kiedy transakcja może zostać uznana za WDT?

Aby transakcja została uznana za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT), musi spełniać poniższe warunki.

 

→ Nabywca towaru musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym w innym państwie członkowskim UE niż Polska lub być osobą prawną niebędącą podatnikiem VAT, która została zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym państwie członkowskim UE niż Polska (musi posiadać numer VAT-UE nadany w kraju innym niż Polska).

→ Dostawca musi być zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT-UE.

→ Dostawca musi posiadać dokumentację potwierdzającą wywóz towarów z terytorium Polski i ich dostarczenie nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż Polska.

 

WDT a VAT

Zgodnie z ogólną zasadą, w przypadku handlu między przedsiębiorcami z różnych krajów Unii Europejskiej, VAT jest naliczany w kraju nabywcy. Z kolei w kraju sprzedawcy stosuje się stawkę 0% VAT lub zwolnienie z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

 

Sprzedawca może zastosować stawkę 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy:

 • nabywca ma właściwy i aktualny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie, w którym nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
 • sprzedawca przed terminem rozliczenia podatkowego (JPK) za dany okres posiada dokumentację potwierdzającą, że towary zostały wywiezione z jego kraju i dostarczone do nabywcy;
 • sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE i wskazuje Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów w swoim rozliczeniu podatkowym (JPK).

 

Kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE?

Aby dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, musisz się zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Ten wymóg dotyczy zarówno firm płacących VAT, jak i tych zwolnionych z tego podatku.

 

Aby się zarejestrować, wypełniasz formularz VAT-R, ten sam, który stosujesz do rejestracji do VAT-u. Jeśli już jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dla transakcji wewnątrzkrajowych, wystarczy jedynie dokonać odpowiednich aktualizacji w formularzu VAT-R. Po zarejestrowaniu otrzymasz potwierdzenie nadania numeru VAT-UE na formularzu VAT-5UE.

 

Od tego momentu, gdy rozliczasz transakcje międzykrajowe, musisz używać numeru identyfikacyjnego podatkowego poprzedzonego kodem PL.

 

Potrzebujesz kompletnego przewodnika na temat sprzedaży zagranicznej? Pobierz nasz ebook “5 kroków do skutecznej sprzedaży zagranicznej w e-commerce”

 

Sprzedaż do krajów spoza Unii Europejskiej

Kiedy sprzedajesz produkty lub usługi osobom fizycznym spoza krajów UE, czyli tzw. krajów trzecich, podlegasz unijnym przepisom dotyczącym eksportu towarów. Tak jak w przypadku WDT, również tutaj, aby uznać, że towar opuścił terytorium Polski, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów wymaganych przez ustawę o podatku VAT, wydanych przez urząd celno-skarbowy.

 

Podobnie jak przy WDT masz możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT wynoszącej 0%. Możesz ją zastosować, jeśli będziesz posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towaru jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

 

Sprzedaż towaru za granicę a VAT – podsumowanie

Ekspansja na zagraniczne rynki staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla właścicieli sklepów internetowych. Wraz z możliwościami, jakie stwarza sprzedaż międzynarodowa, pojawiają się jednak wyzwania, zwłaszcza w zakresie dostosowania się do warunków rynków docelowych oraz różnych przepisów podatkowych. Zadbaj zatem o to, żeby Twoja platforma sklepowa posiada funkcje, które Ci to umożliwią. 

 

W Unii Europejskiej podatek VAT powinien być rozliczany w kraju, gdzie znajduje się ostateczny nabywca usługi lub towaru, a stawki VAT są ustalane przez każde państwo członkowskie niezależnie. Pamiętaj, że w AtomStore masz możliwość przypisania lokalnych stawek VAT obowiązujących w danym kraju. Możesz także skorzystać z wielu innych funkcji niezbędnych do skutecznej sprzedaży zagranicznej. 

 

Przez wszystkie etapy otwierania sklepu rynkach zagranicznych przeprowadzą Cię nasze szczegółowe poradniki:

 


Autor: Magdalena Wilk

AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych, która pozwala elastycznie zarządzać ofertą i szybko skalować sprzedaż. System działa w modelu SaaS Enterprise i jest dedykowany każdemu modelowi biznesowemu - B2C, B2B oraz omnichannel. Nasze rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz w sklepie online w jednym miejscu.

Znajdź nas na:

 • Blog
 • Facebook
 • Youtube
 • Linked in
 • logo iab polska